Nové konsorcium v rámci Norských fondů

4. 1. 2022 Anna Jančíková

Členy nového konsorcia je pět partnerských univerzit z České republiky a Norska: Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Universitetet i Agder a UiT Norges arktiske universitet. Konsorcium vzniklo v rámci projektu "Capacity Building in Mathematics and Statistics Learning Support in Norway and the Czech Republic (MSLS Net)" podpořeného EHP Fondy pod číslem EHP-CZ-ICP-3-009. Koordinátorem projektu, který je realizován od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2023, je Vysoké učení technické v Brně.

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit spolupráci mezi Českou republikou a Norskem v oblasti podpory výuky matematiky a statistiky na vysokých školách.

V projektu jsou primárně plánovány tyto aktivity:

  • přenos inovativních nápadů a metodologie prostřednictvím vzájemného učení a výměny osvědčených postupů prostřednictvím vzdělávacích akcí;
  • vypracování školicích materiálů k úvodnímu kurzu pro pracovníky poskytující matematickou a statistickou podporu („tutoři“) včetně vzdálené podpory (v angličtině, češtině a norštině);
  • vypracování příručky dobré praxe popisující, jak založit, spravovat a udržovat střediska podpory matematiky (v angličtině, češtině a norštině).

Nejvýznamnějším střednědobým efektem bude posílená institucionální spolupráce mezi univerzitami v ČR a Norsku podpořená peer learningem a akcemi lektorského školení, kam budou přizvány všechny partnerské instituce. To bude podpořeno buď z jednotlivých fondů mobility Erasmus+, nebo prostřednictvím následné žádosti o projekt Erasmus+ Strategická partnerství.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.