Díky online hře se studující ECON MUNI učí, jak být dobrými projektovými manažery

18. 9. 2023 Jana Sosnová

Bez popisku

Jak naplánovat, řídit a úspěšně zakončit projekt se studující ECON MUNI učí s pomocí simulační online hry Promis. Hráči si v ní osvojují schopnosti a dovednosti potřebné pro práci na manažerských pozicích a mají možnost spolupracovat v mezinárodních týmech. Studující nyní mohou hrát nové a aktualizované scénáře, které vznikly díky projektu EDUCating for Positive Management (EDUC+M).

Na začátku si hráči vyberou jeden z nabízených scénářů. Poté musí naplánovat ve správné návaznosti všechny projektové aktivity včetně rezerv a nákladů. „Při plánování se studující učí pracovat s takzvaným Ganttovým diagramem, který slouží ke grafickému znázornění posloupnosti činností v čase, poznávají důležitost kritické cesty, limity zdrojů a pracují s dalšími prvky plánovací fáze projektů,“ vysvětluje spoluautor aktualizovaných herních scénářů a celé aplikace Jan Žák.

Jakmile je plán hotový, hráč se přesune na začátek projektu a má možnost posouvat čas. Vliv na průběh projektu mohou mít jak vnější faktory, jako je například počasí, tak nehody a další neočekávané události. „Podle typu události dostane hráč někdy jen na vědomí, co se stalo, jindy ale může mít na výběr z více variant, jak danou situaci řešit. Jeho volba se později projeví v tom, jaká další událost přijde a jaký bude mít na projekt dopad,“ popisuje Žák.

Bez popisku

Jednotlivé scénáře jsou realistické jak z pohledu procesu projektového managementu, tak z pohledu zadání. Tým z ECON MUNI například vytvořil úplně nový herní scénář, ve kterém mají studující za úkol řídit vývoj hydratačního krému a jeho uvedení na trh. „Kromě dodržení času, rozpočtu a image, což jsou parametry využívané ve všech scénářích, jsme přidali ještě dva další – sociální a environmentální skóre. Díky tomu se zohledňují i dopady rozhodnutí hráče – projektového manažera – na společnost a životní prostředí,“ uvádí autorka scénáře Radmila Štangová.

Bez popisku

Díky projektu EDUC+M si hru vyzkoušely desítky studujících z Česka, Francie, Německa a Maďarska. Je ale velkou pomocí také pro samotné vyučující, kteří mohou vytvářet scénáře navázané na výukové cíle konkrétních předmětů. „Hra přináší do výukového procesu prvky gamifikace. Studující typicky pracují na řešení sami, ale mohou spolupracovat i ve skupinách. Online varianta hry navíc umožnuje zpracovávat zadání v mezinárodních týmech,“ shrnuje Ondřej Částek, hlavní řešitel projektu EDUC+M za ECON MUNI.

Projekt „EDUCating for Positive Management (EDUC+M)“, registrační číslo 0286/2020, je financován z programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů.

Bez popisku

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.