Vzdělávání zaměstnanců dm drogerie markt, s.r.o. na ESF MU

10. 10. 2019 Petr Valouch

Dne 8. října 2019 zahájili Ing. Petr Valouch, Ph.D., proděkan pro kombinované studium a CŽV, a Ing. Marcel Blaščák, manažer společnosti dm drogerie markt, s.r.o. Slovenská republika, čtyřsemestrální vzdělávací program Ekonomie a management v obchodě – dm drogerie markt. V rámci tohoto studijního programu celoživotního vzdělávání budou na Ekonomicko-správní fakultě MU studovat zaměstnanci společnosti dm drogerie markt, s.r.o. Jedná se o studijní program vycházející z akreditovaných studijních programů na ESF MU, avšak z hlediska obsahové náplně přizpůsobený potřebám společnosti a jejích pracovníků.

Cílem programu je získat základní obecné teoretické znalosti i konkrétní praktické dovednosti týkající se obchodního podnikání, obchodních podniků a práce obchodního manažera. Dalším cílem programu je účastníkům vzdělávání umožnit získat důležité manažerské dovednosti, ke kterým patří efektivní využívání času, úspěšné vyjednávání s obchodními partnery, vytváření image vůči zákazníkům a spotřebitelům či všeobecné komunikační schopnosti. Účastníci vzdělávacího programu si také osvojí postupy při tvorbě cen, sortimentu a řízení vztahů se zákazníky. Součástí vzdělávacího programu je také jazykové vzdělávání (angličtina a němčina zaměřené na specifické profesní požadavky účastníků) a základy akademického psaní, práce s daty a informačními zdroji.

Po úspěšném absolvování celého vzdělávacího programu obdrží úspěšní účastníci vzdělávacího programu Osvědčení dle § 60 Zákona o vysokých školách a v návaznosti na tento právní předpis a v souladu s interními předpisy MU jim bude umožněn přestup do akreditovaného bakalářského studia s možností získání titulu Bakalář ekonomie.

Ekonomicko-správní fakulta MU si uvědomuje měnící se podmínky v oblasti potřeb celoživotního profesního vzdělávání pracovníků a podnikatelských subjektů i subjektů veřejné správy, a to zejména v oblasti individuálně cílené vzdělávací nabídky. Proto v rámci připravovaných změn ve studijní nabídce připravuje nové profesní studijní programy v kombinované formě studia a CŽV, které umožní co nejpružnější uspokojování individuálních potřeb studentů a účastníků vzdělávacích programů při současném zachování důležitých všeobecných teoretických znalostí, které umožní naplnění stanovených cílů studia na ESF MU.

Fotografie ze zahájení vzdělávacího programu

Více článků

Přehled všech článků