Prezentační dovednosti v německém jazyce na ECON MUNI

25. 6. 2019 Lucie Jurková

Milé studentky, milí studenti,

rádi bychom Vás informovali o předmětu Präsentationstechniken und -fertigkeiten in Deutsch MPJ PJPFD v podzimním semestru 2019, který nabízí Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU. Kurz se koná každý čtvrtek 16:00–17:40.

Kurz studentům umožňuje zdokonalení v komunikaci s německy hovořícím partnerem, studenti se taktéž seznámí se strukturou prezentací, rozšíří si slovní zásobu a zvládnou obsahovou, formální i technickou stránku prezentace. Cílem kurzu je přirozené a sebejisté vystupování před publikem v německém jazyce, zpětná vazba po každé prezentaci od vyučujícího i od studentů, průběžné úkoly během semestru, díky nimž si studenti upevní své jazykové znalosti. Kurz je veden jak klasickou, tak i zábavnou formou.

 

 

 

Více článků

Přehled všech článků