Nabídka mobilit pro zaměstnance ESF: Družby

9. 12. 2019 Dana Staňková

Zaměstnanci ESF mohou v rámci Programu vztahů s tradičními univerzitami (tzv. Družby) v roce 2020 vycestovat na následující univerzity:

Výhodou tohoto typu pobytu je, že není potřeba na hostitelské univerzitě realizovat žádnou výuku a je tedy možné cestu využít třeba i jako návštěvu k navázání prvotního kontaktu.

Partnerské univerzity poskytují ubytování a stravné (výjimkou je pouze Pécs, kde stravné hradí MU). Jízdní výdaje nese vysílající fakulta/katedra, proto by s vysláním zaměstnance měl předem souhlasit nadřízený s vědomím finančních nároků cesty.

Uchazeči vyplní přihlášku – tzv. „pracovní program“ na příslušném formuláři, a to v českém jazyce pro UK Bratislava, v angličtině nebo němčině pro ostatní univerzity. Formuláře jsou ke stažení zde (sekce Dokumenty).

Formulář musí být vyplněný na počítači a obsahovat jméno, pracoviště a kontakt na jednoho či více akademických pracovníků zahraniční univerzity, které vyučující plánuje navštívit. Doporučujeme, aby si zájemce vyjednal přijetí na hostující univerzitě již před přihlášením do programu, a to zejména v případě nové spolupráce v daném oboru. Délka pobytu by měla být max. 5 dní, včetně cesty (netýká se Vídně).

Přihlášky zasílejte do 8. 1. 2020 Ing. Daně Staňkové na Zahraniční oddělení ESF: dana.stankova@econ.muni.cz.

Podrobnější informace najdete na webu Centra zahraniční spolupráce.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.