ESF jako hlavní koordinátor nového studijního programu Applied Health Economics

8. 8. 2022 Ekonomicko-správní fakulta

Bezprecedentní covidová doba nastartovala transformaci vysokoškolského studia. Masarykova univerzita se proto zapojila v rámci Národního plánu obnovy ČR do reformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s cílem podpořit progresivní formy studia. Díky získané podpoře vytváří tři nové studijní programy. Koordinátorem jednoho z nich, s názvem Applied Health Economics (AHE), je Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (ESF MU).

Uspět v soutěžní výzvě Národního plánu obnovy na podporu studijních programů je pro ESF MU zásadní úspěch. Nový studijní program Applied Health Economics (AHE) připravoval tým fakulty více než rok.

„Být hlavním koordinátorem interdisciplinárního studijního programu, který má ambice podílet se na formování podoby vysokého školství i celé společnosti, představuje pro fakultu nejen ocenění profesních zkušeností, ale také závazek do budoucna,“ vysvětluje proděkanka pro prezenční studium Marie Hladká. Podle ní je spolupráce na již existujících mezioborových programech, které ESF společně s jinými fakultami univerzity realizuje, velmi inspirující a studenty oceňovaná.

Program AHE se bude vyučovat nejpozději od roku 2025. Do té doby bude v souladu se zvyklostmi a předpisy Masarykovy univerzity nejprve posouzen externími hodnotiteli a následně předložen ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení. Právě tento orgán univerzity je zodpovědný za kvalitu studia v rámci udělené institucionální akreditace.

Na tvorbě obsahu se bude z pozice koordinátora podílet nejen Ekonomicko-správní fakulta. Vysokou přidanou hodnotou je spolupráce s Farmaceutickou fakultou, Lékařskou fakultou, Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou, které budou společně vytvářet předměty pro nový studijní program. To zajistí ucelený náhled budoucích absolventů na danou problematiku. Široký základ s možností flexibilního výběru závěrečných prací umožní studentům směřovat i do oblastí aplikované ekonomie zdravotnictví.

„Věříme, že nový studijní program bude reflektovat současnou transformaci zdravotnického systému a bude reagovat na požadavky trhu práce a také na chybějící absolventy s odpovídající profesní kvalifikací,“ doplňuje paní proděkanka a dodává, že v současné době je možné získat obdobně zaměřené poznatky a dovednosti pouze v rámci jednotlivých izolovaných certifikovaných či specializačních kurzů.

Ambicí školy je navázat dlouhodobá udržitelná partnerství s vybranými akademickými a odbornými institucemi a posílit akademický výzkum v oblasti ekonomiky zdravotnictví, farmakoekonomiky a tzv. hodnocení zdravotnických technologií (HTA).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.