Dopis děkana ESF MU akademické obci

16. 3. 2020 Antonín Slaný

Milé studentky a studenti, milé kolegyně a kolegové,

rád bych Vám poděkoval za vstřícnost a trpělivost v těchto náročných chvílích. Vážím si toho, jak odpovědně přistupujete k plnění svých každodenních úkolů, což aktuálně není vůbec lehké a věřím, že tuto mimořádnou situaci společně zvládneme. Obracím se k Vám nyní se stručným souhrnem aktuální situace.

Na základě mimořádného opatření rektora byla na Ekonomicko-správní fakultě MU zrušena veškerá kontaktní výuka s platností od 11. března do 13. dubna 2020. Vyučující předmětů v současné době zajišťují výuku prostřednictvím elektronické komunikace, a to zejména za pomoci Informačního systému MU, popř. dalších nástrojů. Studijní záležitosti týkající se jednotlivých předmětů studenti konzultují přímo s  vyučujícími těchto předmětů. V ostatních případech jsou k dispozici pracovníci studijního oddělení na adresách prezencni@econ.muni.cz a kombinovane@econ.muni.cz. Situace se poměrně dynamicky vyvíjí, o jakýchkoli opatřeních týkajících se studia budeme průběžně informovat.

V souvislosti s uvedeným opatřením jsem současně doporučil všem zaměstnancům fakulty, kterým to charakter jejich práce umožňuje, práci z domova. Jejich osobní přítomnost na pracovišti se vyžaduje pouze v naprosto nezbytných případech.

Aktuální informace k současné situaci sledujte na webových stránkách Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/koronavirus. Pro studenty a zaměstnance ESF MU jsou upřesňující informace k dispozici na speciální stránce: http://www.econ.muni.cz/koronavirus

Tato naprosto ojedinělá situace vyžaduje mimořádné nasazení nás všech – studentů i zaměstnanců – a to nejen při plnění studijních a pracovních povinností. Právě teď máme možnost se aktivně zapojit do pomoci při zvládání epidemie jako dobrovolníci. K dispozici je celá škála rozličných aktivit koordinovaných MU. Řada našich studentů a zaměstnanců tak již učinila, další z Vás se k tomu možná chystají. Chtěl bych Vám všem ze srdce poděkovat a říci, že jsem na Vás hrdý.

Se srdečným pozdravem

Váš děkan
Antonín Slaný

V Brně dne 16. března 2020

Více článků

Přehled všech článků