Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě MU

Pokud se hlásíte ke studiu na vybrané univerzitě v rámci České republiky a vaše předchozí vzdělání bylo získáno v jiné zemi, je nutné, aby takové vzdělání bylo formálně uznáno odpovědnými orgány. Uznání zahraničního vzdělání, které by vás následně opravňovalo ke studiu na naší fakultě, musí být provedeno tzv. ověřením nebo nostrifikací.

Ověření předchozího vzdělávání

Na základě nové Směrnice č. 2/2019 fakulta ověřuje, zda předložené doklady týkající se zahraničního vzdělání opravňují uchazeče k zápisu do studijního programu, do kterého byl přijat. Z toho důvodu je ověření platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat v rámci konkrétního přijímacího období. Náklady na ověření jsou ve výši 800 Kč (možnost úhrady zde).Jaké dokumenty jsou pro ověření vyžadovány?

Bakalář:

 1. Přihláška
 2. Sken středoškolského diplomu (formální náležitosti popsány zde)
 3. Sken potvrzení o akreditaci dané střední školy


Navazující magisterské:

 1. Přihláška
 2. Sken bakalářského diplomu (formální náležitosti popsány zde)
 3. Sken dodatku k diplomu/výpisu známek


Doktorské:

 1. Přihláška
 2. Sken magisterského diplomu (formální náležitosti popsány zde)
 3. Sken dodatku k diplomu/výpisu známekMějte na paměti:

 1. Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého či anglického jazyka (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.). Jednoduše řečeno, přeloženo musí být úplně VŠE.
 2. V den vašeho zápisu je nutné předat úředně ověřené kopie vašeho středoškolského/bakalářského/magisterského diplomu a dodatku k diplomu/výpisu známek.Jak mají být dokumenty fakultě doručeny?

Po zaplacení ověření zašlete vyplněnou přihlášku spolu se skeny výše uvedených dokumentů na adresu verification@econ.muni.cz.


Dokdy musí být dokumenty odevzdány v tištěné podobě?

 • Nejpozději v den vašeho zápisu. Následně obdržíte rozhodnutí o ověření.
 • Nezapomeňte, prosím, že budete muset dokumenty přinést ve formě úředně ověřených kopií!


Kontakt

Máte-li jakékoli další dotazy nebo problémy, kontaktujte nás prosím na adrese verification@econ.muni.cz

Nostrifikace

Pokud chce uchazeč využít/stavět na vzdělání, které získal mimo ČR, je nutné, aby toto vzdělání bylo uznáno českým vzdělávacím systémem. Jednou z možností uznání je nostrifikace. Ta je založena na srovnání obsahu a rozsahu zahraničního studia a studijních programů s obdobným obsahem akreditovaných v ČR. Předmětem nostrifikace je zahraniční vysokoškolské vzdělání i doklad o jeho absolvování (diplom).

V důsledku daného procesu pak uchazeč získá úřední osvědčení, které mu umožní zapsat se na jakoukoli českou univerzitu, nebo které je možno použít pro účely zaměstnání.

Uchazeč o zápis do bakalářských studijních programů bude muset požádat o uznání středoškolského vzdělání na krajském úřadě.

Pokud se chce uchazeč zapsat do magisterských nebo doktorských studijních programů, může se dozvědět více informací k samotné nostrifikaci zde.

Proces nostrifikace stojí 3 000 Kč a na rozdíl od ověření (viz výše) je platný bez omezení. Proces je zaštitován Rektorátem Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.