Veřejná správa (Administration publique)

Navazující magisterské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Administration Publique – veřejná správa je připraven Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes I ve Francii. Ve výuce se střídají čeští a francouzští učitelé, proto polovina výuky probíhá v českém a polovina ve francouzském jazyce. Program je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaného francouzského pracoviště IPAG při univerzitě v Rennes. Zaměření programu, struktura předmětů a metoda výuky odpovídají standardům používaným ve Francii. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva, to vše s akcentem na evropskou dimenzi procesů probíhajících ve veřejné správě. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi rovněž rozvíjejí i své předpoklady pro úspěšnou praktickou činnost.

„Aby byl stát magnifique“

Praxe

V rámci studia absolvuje student 2 stáže. Úspěšné absolvování obou stáží je nutnou podmínkou absolvování studia. V prvním roce studia je realizována stáž v české instituci v délce trvání 1 měsíc, ve druhém roce studia pak stáž ve francouzské instituci v délce trvání minimálně jeden měsíc. V současné době studenti vyjíždějí na tříměsíční stáž.

Studenti mají možnost využít seznamu institucí, který jim poskytne koordinátor programu MFTAP. Mají tak jistotu, že budou vykonávat stáž v instituci, která je na přijímání stážistů již zvyklá a často má pro ně vyhrazeny specifické úkoly. Stejně tak mají možnost vykonat stáž v jakékoliv jiné instituci české veřejné správy. Mentoři českých stáží jsou každoročně zváni na workshop programu MFTAP, kde mají možnost vyslechnout si zpětné vazby studentů z výkonu jak české, tak francouzské stáže.

Příklady stáží v ČR: MMB, KÚJMK, MF, MZV, Eurocentrum Brno

Příklady stáží ve Francii: Préfecture d'Ille-et-Vilaine, Université Rennes 2 Service des Affaires Internationales, Chambre Régionale des Commerce et d'Industrie de Bretagne, Nantes Métropole, Maison de l'Europe de Rennes

Systém dvou stáží dodává studijnímu programu jistou unikátnost. Vzhledem ke snaze o neustálé zlepšování tohoto systému byl na ESF MU využíván projekt „Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské veřejné správy“, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17-.0036.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/23089-verejna-sprava-ladministration-publique

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění především jako odborní a řídící pracovníci v orgánech veřejné správy a jako poradci a konzultanti. Jejich jazykové a odborné schopnosti jim dávají výraznou šanci uplatnit se i v mezinárodních institucích, zejména v úřadech Evropské unie.

„Již na gymnáziu jsem měla jasno, že chci pracovat ve veřejné správě na centrální úrovni. Obor MFTAP mi umožnil seznámit se s veřejnou ekonomií a prohloubit znalosti fungování EU, které se staly pro mé budoucí zaměstnavatele klíčové. Hospodářským otázkám jsem se věnovala na Úřadu vlády a nyní také v Evropské komisi, kde těžím i z praktických zkušeností z práce v cizojazyčném prostředí. Věřím ale, že studia MFTAP by pro svůj široký záběr a důraz na praxi byla přínosem i při sledování odlišných kariérních cest.“

Petra Šťastná Petra Šťastná
Vládní rada, Evropská komise

Podmínky přijetí

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
  • Univerzita Rennes I ve Francii
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejná správa (Administration publique)? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

PhDr. Ing. Pavla Hradecká

Konzultant programu

e‑mail:
Logo poskytovatele

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.