Veřejná správa (Administration publique)

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Máte zájem o „double degree“ s francouzskou univerzitou? Chcete získat vzdělání na dvou uznávaných univerzitách? Chcete získat dobré vyhlídky na uplatnění se ve špičkových pozicích ve veřejné správě, v mezinárodních organizacích, ale i soukromém sektoru? Chcete, aby vám část studia zaplatil evropský program Erasmus+? Pokud jste si na výše uvedené otázky odpověděli ano, je studijní program Veřejná správa (Administration publique) právě pro Vás.

„Aby byl stát magnifique“

Studijní program Veřejná správa (Administration publique) je připraven Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes ve Francii. Ve výuce se střídají čeští a francouzští učitelé, část výuky probíhá v českém a část ve francouzském jazyce. Program je zaměřen na přípravu vysoce kvalifikovaných pracovníků pro veřejnou správu, ale jeho absolventi nacházejí rovněž uplatnění v soukromém sektoru na pozicích, kde využívají své získané znalosti a dovednosti. Výuka má výrazně interdisciplinární charakter a využívá osvědčeného know-how renomovaných participujících univerzit, klade důraz na „hard-skills“ znalosti, ale rozvíjí i „soft-skills“ dovednosti pro snadnější uplatnění na trhu práce. Program má prestižní mezinárodní akreditaci EAPAA, a patří tak k malému počtu nejlepších programů v regionu. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi posilují své předpoklady pro úspěšné nalezení práce po ukončení studia.

Finálním produktem studenta a jeho studia v programu je diplomová práce, která umožní ověřit si schopnost aplikovat získané teoretické poznatky a praktické dovednosti při zpracování konkrétního tématu z oblasti veřejné správy, veřejných financí, či veřejné politiky. Studenti mají možnost volit témata využívající zkušenosti z absolvovaných stáží v instituci české a francouzské veřejné správy.

Absolvent získává francouzský a český vysokoškolský diplom, čímž získává šanci uplatnit se na zajímavých pozicích v mnoha zemích. Diskuse s absolventy navíc ukazuje, že účastníci double degree studia jsou v práci spokojenější a mají i o něco vyšší plat než absolventi, kteří během studia nevyjeli na stáž do zahraničí.

Praxe

V rámci studia absolvuje student povinně dvě stáže. Zpravidla v prvním roce studia je realizována stáž v české instituci v délce trvání jednoho měsíce. Ve druhém roce studia studenti vyjíždějí do Francie, kde absolvují dvouměsíční stáž a výuku na francouzské Université de Rennes. Pro studenty je důležité, že výjezd do Francie finančně podporuje evropský program Erasmus+, studentům na část nákladů přispívá i fakulta sama. Program perspektivně umožní alternovat stáž v České republice stáží realizovanou v anglickém jazyce v jiné vyspělé zemi.

Studenti mají možnost využít seznamu českých a francouzských institucí, který jim poskytne koordinátor programu MFTAP a francouzská strana. Mají tak jistotu, že budou vykonávat stáž v instituci, která je na přijímání stážistů zvyklá a má pro ně vyhrazeny úkoly, které je odborně posouvají v předmětu jejich studia. Mentoři českých stáží jsou každoročně zváni na workshop programu MFTAP, kde se diskutuje zpětná vazba studentů jak z české, tak francouzské stáže.

Příklady stáží v ČR: Magistrát města Brna, Úřad Jihomoravského kraje, Ministerstvo financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Eurocentrum Brno.

Příklady stáží ve Francii: Préfecture d'Ille-et-Vilaine, Université Rennes 2 Service des Affaires Internationales, Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bretagne, Nantes Métropole, Maison de l'Europe de Rennes

Systém dvou stáží dodává studijnímu programu zásadní unikátnost a možnost poznání praxe veřejné správy ve dvou rozlišných zemích Evropské Unie. Interkulturní dimenze je specifickou komparativní výhodou tohoto systému.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/23089-verejna-sprava-ladministration-publique

Uplatnění absolventů

Úspěšní absolventi pracují v orgánech Evropské unie, na českých ministerstvech a mnohých jiných zajímavých místech ve veřejném sektoru. Získali také pozice ve Francouzsko-české obchodní komoře, ale i v soukromých mezinárodních firmách jako Gardner Denver.

„Program MFTAP mi umožnil seznámit se se základy ekonomie, veřejnou správou a prohloubit znalosti o fungování EU, které se staly pro mé budoucí zaměstnavatele klíčové. Hospodářským otázkám jsem se věnovala na Úřadu vlády a nyní také v Evropské komisi, kde těžím i z praktických zkušeností z praxe v cizojazyčném prostředí.“

Petra Šťastná Petra Šťastná
Evropská komise

„Rozhodl jsem se studovat MFTAP a jsem rád, že jsem si tento program vybral. Nejen, že jsem si prohloubil odborné znalosti a zlepšil se v jazyce, ale absolvoval jsem také stáže v ČR a ve Francii. Po skončení studia jsem získal práci v oddělení Hospodářské a finanční politiky EU na Ministerstvu financí ČR.“

Martin Gorčák Martin Gorčák
Ministerstvo financí

„Co mě přimělo rozhodnout se pro obor MFTAP byla pro mě ideální kombinace ekonomického vzdělání a cizích jazyků, společně s atraktivní nabídkou stáží v ČR a Francii. I přesto, že jsem se po ukončení studia rozhodla pro soukromý sektor, je to právě obor MFTAP, kterému vděčím za propojení znalostí, které byly klíčové pro odstartování mé kariéry v oboru financí, kde jsem se zpočátku zaměřovala konkrétně na francouzský trh a postupem času se vypracovala na pozici manažera a nyní zodpovídám za celý region EMEA.“

Petra Linhartová Petra Linhartová
Gardner Denver (skupina Ingersoll Rand)

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení jsou zveřejněny na webu ECON.MUNI.

Doporučená literatura

Doporučenou literaturu a ukázkové testy k jednotlivým zkouškám naleznete na ECON.MUNI


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Spolupracující instituce
  • Univerzita Rennes ve Francii
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejná správa (Administration publique)? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Vojtěch Müllner, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:
Logo poskytovatele

Studijní program je realizován projektem MUNI 4.0, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.