Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty

Jednací řád vědecké rady

Jednací řád Vědecké rady ESF je součástí vnitřních předpisů Ekonomicko-správní fakulty a najdete jej zde.

Zápisy z jednání vědecké rady

Služba Pořadač v IS MU

Termíny jednání vědecké rady

Příští jednání Vědecké rady ESF se bude konat dle stanovení termínu předsedou VR (ve velké zasedací místnosti děkana).

Informace pro členy vědecké rady

Autentizovaný přístup

Členové vědecké rady

Předseda

 • prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

  (Ekonomicko-správní fakulta MU, děkan)

Interní členové

 • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství)
 • doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  (Fakulta sociálních studií MU)
 • prof. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
  (ESF MU, Katedra financí)
 • prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  (ESF MU, Katedra financí)
 • doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra ekonomie)
 • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie)
 • doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství)
 • doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  (ESF MU, Katedra financí)
 • Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství)
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství)
 • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie)
 • Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie)
 • prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra ekonomie)
 • Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra financí)
 • prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  (ESF MU, Katedra ekonomie)
 • prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  (ESF MU, Katedra regionální ekonomie a správy)

Externí členové

 • doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
  (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze)
 • prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  (Vysoká škola finanční a správní)
 • prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
  (Vysoká škola PRIGO)
 • prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
 • univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
  (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave)
 • prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
  (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)
 • prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
  (Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK)
 • Ing. Jiří Rusnok
  (Česká národní banka, guvernér)
 • doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská)