Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty

Jednací řád vědecké rady

Jednací řád Vědecké rady ESF je součástí vnitřních předpisů Ekonomicko-správní fakulty a najdete jej zde.

Zápisy z jednání vědecké rady

Služba Pořadač v IS MU

Termíny jednání vědecké rady

Příští jednání Vědecké rady ESF se bude konat v pondělí 18. května 2020 od 10 hodin ve velké zasedací místnosti děkana.

Informace pro členy vědecké rady

Autentizovaný přístup

Členové vědecké rady

Předseda

 • prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.

  (Ekonomicko-správní fakulta MU, děkan)

Interní členové

 • prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství)
 • doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  (Fakulta sociálních studií MU)
 • prof. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
  (ESF MU, Katedra financí)
 • prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  (ESF MU, Katedra financí)
 • doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra ekonomie)
 • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
  (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie)
 • doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství)
 • doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
  (ESF MU, Katedra financí)
 • Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství)
 • doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra podnikového hospodářství)
 • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie)
 • Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra veřejné ekonomie)
 • doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra ekonomie)
 • Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  (ESF MU, Katedra financí)
 • prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
  (ESF MU, Katedra ekonomie)
 • prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
  (ESF MU, Katedra regionální ekonomie a správy)

Externí členové

 • doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
  (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze)
 • prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
  (Vysoká škola finanční a správní)
 • prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
  (Vysoká škola PRIGO)
 • prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze)
 • univ. prof. i. R. dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik
  (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave)
 • prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
  (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)
 • prof. Ing. Štefan Majtán, PhD.
  (Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave)
 • prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
  (Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK)
 • Ing. Jiří Rusnok
  (Česká národní banka, guvernér)