prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

profesor – Katedra ekonomie


korespondenční adresa:
Lipová 507/41a, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 5. 2015
Datum ukončení řízení 1. 12. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Aplikace politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy a možnosti vymezování relevantního trhu
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s.)
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
Členové doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc. (Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta; VŠEM)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2015
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 11. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 1. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
Členové prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE-EI)
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Assoc. Prof. Mag. Dr. Phillip Edward Wheat (University of Leeds, Fakulta životního prostředí, Ústav dopravních studií)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 2. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.