Rada studijních programů

Rada studijních programů je ustanovena na základě Směrnice č. 6/2019 o vnitřním hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů.

Členové Rady studijních programů

Předseda
 • prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (děkan)
1. Místopředseda
 • doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
2. Místopředseda
 • Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Interní členové
 • doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
 • doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
 • prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
 • Ing. Daniel Němec, Ph.D.
 • Ing. Petr Smutný, Ph. D.
 • doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
 • doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
 • prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
 • doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
 • doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, Csc.
 • doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Externí členové
 • Ing. Erika Krišková Dunajská
  (KPMG Česká republika, s.r.o.)
 • doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
  (Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)
 • doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
  (Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně)
 • doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.
  (Fakulta podnikatelská, VUT v Brně)
 • JUDr. Simeona Zikmundová
  (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Zápisy z jednání

Dostupné v dokumentovém serveru IS MU zde.