Rada studijních programů

Rada studijních programů je ustanovena na základě Směrnice č. 6/2019 o vnitřním hodnocení bakalářských a magisterských studijních programů.

Členové Rady studijních programů

Předseda
 • doc. Mgr. Jiří Špalek, PhD. (děkan)
1. místopředseda
 • Ing. Marie Hladká, Ph.D.
2. místopředseda
 • Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Interní členové
 • doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
 • doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
 • Ing. Monika Jandová, Ph.D.
 • doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
 • prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
 • Ing. Daniel Němec, Ph.D.
 • prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
 • Ing. Petr Smutný, Ph. D.
 • doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
 • doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
 • doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
 • Ing. Martin Šauer, Ph.D.
 • doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
 • doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
 • prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
 • doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
 • doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jiří Vystoupil, Csc.
 • doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Externí členové
 • Ing. Erika Krišková Dunajská
  (KPMG Česká republika, s.r.o.)
 • doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
  (Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice)
 • doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
  (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava )
 • doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.
  (Fakulta podnikatelská, VUT v Brně)
 • JUDr. Simeona Zikmundová
  (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Zápisy z jednání

Dostupné v dokumentovém serveru IS MU zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.