Hlavní směry výzkumné činnosti na katedře aplikované matematiky a informatiky

Pracovníci KAMI participují na projektech dalších kateder a jiných subjektů, spolupráce je realizována zejména v následujících oblastech:

 

zaměření

popis

 

Aplikovaná statistika

Tvorba a analýza statistických modelů

Kompletní datové analýzy (návrh experimentu, průběh sběru dat, uchovávání dat, zpracování, vizualizace a interpretace výsledků, reporting)

Evaluace  intervencí (např. evaluace dopadů operačních programů, dotačních programů,“intervencí“ v marketingu), kontrafaktuálové dopadové evaluace, kauzální analýza, strukturální rovnicové modely

 

Optimalizační metody

Návrh a aplikace metod z oblasti jednokriteriální i vícekriteriální  optimalizace,  rozhodovacích modelů (včetně modelů rozhodování za rizika i nejistoty) a analýzy datových obalů, jejíž postupy lze využít pro hodnocení technické efektivnosti  produkčních jednotek na základě velikosti vstupů a výstupů.

 

Teorie hyperstruktur

Algebraické teorie kvazi-multiautomatů, výzkum systémů vstup-výstup se strukturovanými vstupními a výstupními prostory opatřené algebraickými i analytickými multistrukturami a příslušnou kompatibilní přechodovou relací vstup výstup.

 

Didaktika matematiky

 

Metodologie a didaktika výuky matematických a statistických předmětů na vysokých školách nematematického zaměření.

 

 

 

Katedra je spolupořadatelem vědeckých akcí, například každoročně pořádané

Mezinárodní konference Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy, http:/mitav.unob.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.