Informace o praxích na OAMI

Reference absolventů předmětu:

Hedvika Navrátilová

Proč jsem se rozhodla pro praxi?

I přes množství příkladů s reálnými daty, které jsme v mnoha předmětech ve škole měli, mi chyběl celkový proces práce – od sběru dat až po prezentaci závěrečné zprávy. Příliš jsem neváhala s přihlášením se do praxe, jelikož jsem chtěla zažít něco nového a zajímavého.

Jaké byly moje hlavní pracovní činnosti?

Jeden z mých prvních úkolů ve firmě SC&C Partner spočíval v pomoci při Lean Six Sigma projektu. Naučila jsem se základy metody DMAIC, která se používá pro zlepšování například kvality výrobku, služeb, ale i procesů. Kromě sběru dat ve výrobě jsem data pomáhala analyzovat. Především jsem viděla průběh projektu od jeho začátku, až do konce, kdy jsme pomocí metod a nástrojů Lean Six Sigma implikovaných ve výrobě zvýšili velmi výrazně kapacitu výroby. Měla jsem možnost vidět nejen to, jak se nástroje Lean Six Sigma využívají v praxi, ale také jsem byla součástí několika meetingů a pomáhala jsem sestavit závěrečnou zprávu z projektu.

Dále jsem absolvovala školení firmy SC&C Partner, díky kterým jsem se dozvěděla více o metodice a nástrojích Lean Six Sigma a také o statistickém programu Minitab a jeho použití.

V neposlední řadě jsem pomáhala s admnistrativní činností. Kromě převodu a úprav prezentací dle nové šablony, tvorbě a překladu případové studie, jsem také překládala několik textů do anglického jazyka a zlepšila si tím odbornou angličtinu.

Jak mne praxe obohatila z profesního a/anebo osobního hlediska?

Kromě nabytých vědomostí ze školení jsem získala mnoho zkušeností. Viděla jsem, jak funguje malá ale úspěšná rozvíjející se firma. Měla jsem možnost seznámit se s osobami všech charakterů a naučila jsem se s nimi spolupracovat. Zlepšila jsem si své schopnosti plánování a organizace práce.

Co bych ráda odkázala budoucím praktikantům?

Budoucím praktikantům bych přála, aby byli se svojí praxí spokojeni a práce je bavila. Dále aby nelitovali svého rozhodnutí nastoupení do firmy po prvním neúspěchu, a aby si z každé zkušenosti, dobré i špatné, vzali co nejvíce do budoucna.

Roman Synek

Prečo som si vybral práve analýzu štatistických údajov?

Počas môjho štúdia ma zaujali predmety „Statistika 1“ a „Statistika 2“. Po ďalšom absolvovaní aj nadväzujúcich predmetov „Vícerozměrné statistické metody“ a „Výpočetní systémy ve statistice“ som sa rozhodol využiť možnosť absolvovania stáže zameranej na analýzu a zber štatistických údajov vo firme SC&C Partner, spol. s r.o. ponúkanú Ekonomicko-správní fakultou MU. Vďaka tejto možnosti som si mohol prehĺbiť moje doterajšie teoretické znalosti a aplikovať ich v praxi.

Stručný popis práce:

 • Analyzovanie vstupných údajov pomocou základných štatistických metód pre lepšie pochopenie a vstup do problematiky.
 • Na základe získaných údajov hlbšie skúmanie jednotlivých faktorov za pomoci pareto grafov.
 • Za pomoci regulačných diagramov skúmanie odchyliek v procese pre jednotlivé premenné.
 • Spracovanie výstupov v PowerPointe a tvorenie záverov.

Najzaujímavejšie momenty

Najzaujímavejšou, a pre mňa aj najzábavnejšou, časťou práce bolo rozmýšľanie nad problémom a hľadanie primárneho faktoru, ktorý spôsoboval problémy v prevádzke, ktorú som skúmal. Logické uvažovanie nad problémom, spájanie si súvislostí a následné nájdenie hlavného zdroja bolo veľkým zadosťučinením. Rovnako ma bavilo pracovať v tíme s kolegyňou, s ktorou som zdieľal výsledky a následne tvoril závery. Kolektívnym uvažovaním sme prišli k výsledkom, na ktoré by som ja sám neprišiel.

Obavy

Pred oficiálnym stretnutím som mal mierny stres a nevedel som, čo mám očakávať. Stretnutie s členmi firmy bolo uvoľnené a veľmi príjemné. Hneď v prvý deň som dostal za úlohu urobiť pár jednoduchších analýz s mojou spolužiačkou do ďalšieho dňa. Obával som sa, či naše znalosti v oblasti štatistiky sú dostatočné na úspešné vyriešenie problému, avšak výsledky našej práce boli pochválené a obaja sme boli pridelený na projekt. V priebehu práce sme dostali všetky potrebné informácie na úspešné riešenie analýz a obavy z nedostatku skúseností opadli.

Prínosy

Medzi kľúčové prínosy patrí uvedomenie si, že práca, ktorú som vykonával, ma naozaj bavila a viem si predstaviť pracovať na podobných projektoch aj v budúcnosti. Ďalšími benefitmi pre študenta, ktorý nemal skúsenosti s prácou vo firme, je naučenie sa správnej komunikácii medzi kolegami, zlepšenie znalostí v odbore, v ktorom chcem pracovať a samozrejme možnosť pracovať na reálnych projektoch.

Odkaz pre budúcich stážistov

V prípade, že ťa zaujíma štatistika a čísla, možnosť praxe, dokonca pomocou školy, je šanca, ktorú nemá každý. Každá skúsenosť, ktorú získaš popri škole, ťa zviditeľní v očiach tvojho budúceho zamestnávateľa. Možno zistíš, že to nakoniec nie je to, čo hľadáš a krátkodobou stážou nestratíš drahocenný čas, ktorý by si inak stratil rokmi v práci. Ak máš možnosť stáže, určite ju využi. Nemáš čo stratiť.

Elena Láncošová

Proč jsem šla na praxi?

Zajímalo mě, jak se využívá statistika v praxi a také jsem si chtěla zkusit, jak to obecně ve firmách chodí, protože to byla jedna z mých prvních pracovních zkušeností. Jaké byly moje hlavní pracovní činnosti?

 • Spolupráce na MSA analýze, kdy jsem pomáhala vytvářet report a návod k použití pro klienta. Kontrolovala jsem věcnou správnost, srozumitelnost a angličtinu.
 • Testování maker souvisejících s předchozí činností, zejména jestli pro různé vstupní hodnoty vytváří správný výstup.
 • Sběr dat v dílně a jejich následné vyhodnocení. Mým úkolem bylo odhalit vliv stáří materiálu z opakovaných měření.

Které činnosti jsem si nejvíc užívala?

Bavilo mě, že jsme občas dostávali docela složité a samostatné úkoly a bylo na nás, abychom se s nimi poprali a sami vymysleli řešení. Na druhou stranu vždy bylo koho se zeptat, když jsme se na něčem zasekli. Myslím, že je to skvělý způsob, jak se učit nové věci, a také to bylo velmi zábavné.

Co bych vzkázala budoucím praktikantům?

Využijte možnost praxe, i když nemáte moc času. Já jsem z toho měla trochu obavy, ale měli jsme často home¬-office a vedoucí se nám snažili časově vycházet vstříc. Rozhodně to za trochu nestíhání stálo. Naučila jsem se toho spoustu nového, například MSA a Minitab, a také jsem si vyzkoušela pracovní prostředí a práci ve větším týmu.

Na praxi jsem byla ve firmě SCaC partner. Tato firma poskytuje školení v oblastech jako Six Sigma, statistika nebo Minitab a vypracovává studie pro především průmyslové firmy, kde se snaží pomocí statistiky odhalit například zdroj zmetkovosti.

Moje činnost ve firmě zahrnovala práci na MSA analýze, kdy jsem pomáhala vytvářet report a návod k použití pro klienta. Také jsem se účastnila sběru dat v dílně a jejich následného vyhodnocení, mým úkolem bylo odhalit vliv stáří materiálu z opakovaných měření.

Praxe pro mě byla přínosná a příjemná. Všichni byli velmi nápomocní a vždy ochotní mi poradit. Zadané úkoly byly zajímavé, u každého jsem si zkusila něco nového. Podívala jsem se, jak to funguje ve skutečné firmě a jak se tam využívá statistika a naučila jsme se některé postupů průmyslové statistiky.

Martin Večeřa

SC&C Partners je malá, rostoucí společnost, která se zabývá konzultační a lektorskou činností. V konzultační činnosti se zaměřují na optimalizaci procesů, zejména za použití metod Lean a Six sigma. V lektorské části připravují školení pro podniky a veřejnost v těchto metodách a dále vedou kurzy práce se statistickým programem Minitab, který je v podniku využíván. V rámci praxe v podniku jsem vykonával práci spojenou s činností junior konsultanta.

Opište stručně, co bylo náplní vaši práce?

 • Sběr dat v podnicích pro projekty.
 • Příprava dat do formy použitelné pro následující zpracování
 • Statistická analýza dat, vyhledávání trendů v datech

Jak vás praxe obohatila?

Při praxi jsem se setkal s problémy, které reálné podniky řeší a některými způsoby postupu v jejich řešení. Měl jsem možnost seznámit se a pracovat se skutečnými daty z výrobních podniků, včetně negativ s tím spojených, jako například ne vždy ideální množství dat. Setkal jsem se s daty jak z reálného provozu v podniku, tak z naplánovaných experimentů za účelem odhalení proměnných výsledek ovlivňujících. Podílel jsem se na MSA (measurement system analysis) analýze, která má za cíle zjistit spolehlivost měřícího nástroje. Prováděl jsem statistické analýzy datových vzorků za účelem odhalení faktorů, které mají vliv na produkt. V neposlední řadě jsem se zlepšil ve využívání tabulkového kalkulátoru při propojování a úpravě dat do takové formy, jaká byla potřebná pro následné analýzy.

Jak hodnotíte spolupráci se zaměstnavatelem?

Spolupráce se zaměstnavatelem byla na vynikající úrovni, supervizoři byli vždy ochotni cokoliv v případě nejasností vysvětlit a pomoct s řešením překážek, které se vyskytly. Nebyl problém ani domluvit se na přizpůsobení práce individuálním časovým možnostem.

Splnila praxe vaše očekávání?

Původně jsem očekával stabilní přísun pracovních činností a stabilitu délky pracovního dne. Toto mé očekávání nebylo naplněno, což je však vzhledem k podstatě pracovní náplně v konsultační společnosti pochopitelné. Mimo to byly mé očekávání splněny.

Peter Aláč

Opište stručně, co bylo náplní vaši práce. Jaké byly vaše hlavní pracovní činnosti?

Stáž som absolvoval v spoločnosti Home Credit na pozícii pricing analytika. Oddelenie pricingu spolupracuje s vlastníkmi produktov a obchodných kanálov, s cieľom udržať správny smer z pohľadu pricingovej stratégie. To znamená v spolupráci s financiami a riskom vyvárať odhady profitability a poukazovať na možné riziká alebo vyhodnocovať ako sa aktuálne produkty chovajú a prinášať návrhy na zmeny. Pricing špecialista by mal mať dobrý prehľad jednak o produktoch, ale aj procesoch v spoločnosti – aby vedel kde zohnať potrebné informácie. K plneniu svojich úloh som musel väčšinou zadávať zadania na analytikov, ktorý vyťahujú dáta z firemných databáz. Zväčša šlo o iteratívny proces, v ktorom sme sa spolu s analytikom snažili dopátrať k tým správnym dátam, z ktorých som dokázal vytiahnuť potrebné informácie.

Jak vás praxe obohatila z profesního a/anebo osobního hlediska?

Táto práca bola hodne o multitaskingu – bolo treba vedieť rozvrhnúť si čas a určiť si priority. Na pricingu sa rieši paralelne asi sto vecí, takže v tom musí mať človek systém ináč sa z toho zblázni. Druhá dôležitá vec bola komunikácia – často som musel behať medzi oddeleniami a/alebo rozpisovať maily aby som sa dostal k nejakej konkrétnej informácii. Tiež nebolo vždy ľahké vysvetliť analytikom čo od nich potrebujete, hlavne keď ste nový a sami sa vo všetkých tých nových pojmoch a súvislostiach tak trochu topíte. Na druhej strane, som bol sklamaný, že okrem Excelu som sa nedostal k žiadnemu sofistikovanejšiemu nástroju. Takže po „hardskillovej“ stránke to bolo slabé.

Co byste rád odkázal budoucím praktikantům?

Smelo do toho! Skúšajte a zbierajte skúsenosti, najlepšie ešte kým ste na škole.

Poznámka: Ja som sa k predmetu dostal trochu neštandardne, kdeže som si hľadal stáž sám. Nepracoval som teda pre SC&C ako ostatní študenti a moja skúsenosť sa dosť líšila. Napriek tomu si môžete prečítať aj o mojej skúsenosti.

Terézia Blašková

O tom, aká je prax je dôležitá.

Údelom vysokoškolského študenta je aspoň raz si vypočuť to, aká je pre neho dôležitá praktická príprava. Aké dôležité je naučiť sa aplikovať nadobudnuté vedomosti do praxe a ako veľmi pomôže zmienka o absolvovanej stáži pri hľadaní zamestnania. A je to pravda. Často až po zapojení sa do reálneho pracovného procesu pochopíme, že tie prednášky mali zmysel, len sme nevideli realitu skrytú za vzorcami, definíciami, grafmi…

Ako a kde sa dá taká prax zohnať?

Nie je to vždy ľahké a mnohí z nás majú pocit, že sa ocitajú v bludnom kruhu, kedy bez praxe nie je možné získať prácu a bez práce nemáme prax. Preto sa chopte každej príležitosti, aj keď vzbudzuje rešpekt. Je dobré venovať nejaký čas pátraniu po možnostiach, ktoré v tomto smere poskytuje univerzita. Keď som prvýkrát počula o možnosti získať cez školu prax v oblasti štatistiky, potešilo ma to. Keď som sa dozvedela, že prax sa uskutoční v spoločnosti, kde nebudem pracovať s ekonomickými dátami, zneistila som. Ako študentka ESF som mala zafixovanú predstavu, že budem pracovať ako analytička niekde v banke alebo poisťovni a odrazu mám analyzovať dáta z výroby? Nakoniec som si ale povedala, že to skúsim. Dobre som urobila.

Dostane sa vôbec praktikant k skutočnej práci?

Tiež som sa obávala predstavy, že hlavnou pracovnou náplňou praktikanta je varenie kávy a po osvedčení sa skartovanie nepotrebných dokumentov. Veď viete, aby niečo nepokazil. V mojom prípade to tak našťastie nebolo. Počas úvodného pohovoru som sa pri rozdeľovaní možných prác prihlásila na projekt, kde som spočiatku vypomáhala s tvorbou podpornej dokumentácie k navrhovanému riešeniu v angličtine. Nebola to moja vysnívaná práca s dátami, ale aspoň som si precvičila jazyk. Postupne pribúdala zaujímavejšia a zaujímavejšia práca, a nakoniec som sa ocitla v Nemecku ako výpomoc pri školení ľudí z celého sveta. Čo som sa počas praxe naučila? Tu je len časť:

 • Naučila som sa pracovať s Minitabom
 • Aplikovala som štatistiku a analýzu dát v praxi
 • Mala som možnosť zúčastniť sa Lean Six Sigma Green Belt kurzu a Minitab Advanced kurzu
 • Naučila som sa komunikovať v profesionálnom prostredí
 • Zažila som svoju vôbec prvú zahraničnú pracovnú cestu
 • Osvojila som si metódu MSA (measurement systems analysis)

To, čo si cením možno najviac je fakt, že v SC&C Partner sa snažili zohľadniť individuálne predpoklady a preferencie jednotlivých praktikantov. Preto niektorí okúsili prácu školiteľa, iní sa aktívne zúčastnili projektov a jednaní s klientami a potom sú tu takí, čo preferovali hlavne analýzu dát a ich spracovanie.

A čo bude po skončení praxe?

Vždy je tu viac možností. Pre niekoho by to mohla byť len skvelá skúsenosť a príležitosť presvedčiť sa, že to nie je to pravé. Pre mňa bola táto skúsenosť na nezaplatenie, pretože som si uvedomila jednu vec. To, že mám ekonomické vysokoškolské vzdelanie nemusí byť striktné obmedzenie len na túto oblasť. Som rada, že som možnosť využila a zistila, že moje obzory sa môžu rozšíriť aj úplne iným smerom. Pokiaľ vás práca zaujme a spokojnosť bude obojstranná, môže sa stať, že vďaka absolvovaniu praxe už počas štúdia nadviažete kontakt so svojim budúcim zamestnávateľom.

Trocha motivácie na záver

Hľadajte možnosti ako sa dostať do firiem už počas štúdia. Naučí vás to veľa. Nebojte sa vykročiť mimo komfortnú zónu ekonómie a trocha zaexperimentovať a berte to ako príležitosť naučiť sa niečo nové a cenné. Nech tie roky prípravy na budúce zamestnanie naplnia svoj účel.

Eliška Zámorská

Při absolvování praxe jsem měla možnost působit ve firmě SC&C Partners sídlící v Brně. Firma organizuje různé zajímavé kurzy a školení, specializuje se na metodiku Lean Six Sigma, kromě toho působí také v konzultační oblasti a podílí se na konkrétních projektech ve firmách. Záběr firmy je tedy opravdu široký a člověk si může vyzkoušet spoustu věcí a nabrat tím cenné zkušenosti.

Na začátku této praxe jsem dostala jako první z úkolů zanalyzovat data a získat z nich potřebné souvislosti. Vzhledem k tomu, že jsem nic podobného na tak velkém počtu dat dříve nedělala, měla jsem strach, abych to zvládla – já i můj notebook. Nicméně díky softwaru Minitab, který byl velmi intuitivní a zvládal zpracovat data bez větších obtíží, a cenným radám od zkušených konzultantů jsem svůj první úkol zvládla. Další věcí, na které jsem měla možnost se podílet, byla tvorba školících materiálů a pomůcek na školení týkající se analýzy systému měření. Spočívalo to v různých činnostech, od výroby pomůcek na simulační hry až po tvorbu flip chartů. Moje role nicméně neskončila pouhou přípravou materiálů, měla jsem možnost zúčastnit se tohoto školení, které probíhalo v zahraničí, a asistovat v jeho průběhu. Vše probíhalo v angličtině, takže jsem si mohla procvičit i jazyk. To však nebyla jediná příležitost pro zdokonalování mé angličtiny. Překládala jsem do češtiny také případovou studii týkající se data miningu a regresních modelů, která se poté objevila na stránkách firmy, ale překládala jsem i další podklady pro školení, které byly k dispozici pouze v anglickém jazyce. Jako bonus jsem se také mohla zúčastnit i kurzu Minitab Advanced a metodiky TRIZ. Zkratka TRIZ v češtině znamená „Tvorba a Řešení Inovačních Zadání“ a jedná se o nástroj původem z Ruska, pomocí něhož lze řešit problémy. Tento nástroj vznikl studiem patentů a následným zobecňováním úspěšných postupů, díky nimž byl vyřešen technický problém a byl udělen patent. TRIZ dokáže pomoci řešitelskému týmu se specifikací problému a poté je nasměruje k dosti obecnému řešení, které však dokáže inspirovat tým k různým nápadům. Nástroj využívají například firmy Siemens, ABB, Honeywell, Bosch, LG , ale jistě bychom našli i další.

Myslím, že tato praxe byla skvělou zkušeností a nelituji toho, že jsem ji absolvovala. Práce probíhala v přátelském kolektivu a kdykoliv si člověk nevěděl rady, našel se někdo, kdo mu ochotně poradil. Jako velké pozitivum vnímám i to, že praxe nebyla jednotvárná, ale opravdu jsem si vyzkoušela spoustu různorodých činností. Naučila jsem se zde spoustu věcí, ale je třeba zmínit, že to nebyly pouze „hard skills“ jako samotná analýza dat či práce s Minitabem, ale také „soft skills“, které doufám budu i nadále rozvíjet, jelikož se člověk v této oblasti může vždy zdokonalovat.

Každému bych přála, aby měl možnost podobnou praxí projít. Pokud má někdo takovou příležitost a váhá, zda ji využít, pak by má rada zněla, ať to určitě zkusí, protože toho nebude litovat. Myslím, že právě takové výzvy a příležitosti posouvají člověka o něco dál, jde jen o to překonat počáteční nervozitu a strach.

Zdroj: http://www.triz.cz/

Pavel Chlup

Proč jsem se rozhodl pro praxi?

Na ESF je málo předmětů, které by později byly využitelné na trhu práce. Proto jsem neváhal s přihlášením na praxi do společnost SC&C Partner, spol. s r.o., která se zabývá statistickou analýzu dat.

Jaké byly moje hlavní pracovní činnosti?

Ve firmě jsem dostal na výběr, na jaké pozici bych chtěl pracovat. Vzhledem k tomu, že na ESF pracuji jako tutor v support centru rozhodl jsem se pro pozici lektora statistiky. Po dobu své stáže jsem prošel hned několika školeními. Absolvoval jsem kurz Lean Six Sigma – green belt a školení Minitab basic. Zde jsem se naučil základy průmyslové statistiky a mnoho dalších metod sloužících k zefektivnění procesů v podnicích. Zároveň jsem se naučil pracovat ve statistickém programu Minitab. Cílem školení ovšem nebylo pouze se naučit danou problematiku, ale dokázat ji následně i školit. Během stáže jsem měl možnost vyzkoušet si na vlastní kůži jaké to je přednášet před větší skupinou lidí. Vyzkoušel jsem si školit hned několik statistických témat jako je stabilita a způsobilost, testování hypotéz, korelace a regrese a další.

Náplní mé stáže nebyly pouze školení, ale byl jsem i na workshopech přímo v podnicích, kde jsme pracovali s reálnými daty.

V rámci stáže jsem pomáhal i s administrativní činností. Byl jsem zaměstnán překladem materiálů, přípravou prezentací a materiálů na školení. Kromě toho jsem zpracovával případovou studii a podílel se na projektech probíháních přímo v SC&C Partner.

Jak mne praxe obohatila z profesního a/anebo osobního hlediska?

Kromě spousty nových znalostí jsem zdokonalil svoje prezentační dovednosti a naučil se správně komunikovat se zákazníky. Podat složitou látku tak, aby ji pochopil i člověk, který s danou problematikou zatím nepřišel do kontaktu.

Co bych rád odkázala budoucím praktikantům?

Nemějte obavy z neúspěchu. Sám jsem si nebyl jist se svojí úrovní statistiky, ale byl jsem mile překvapen, že většinu věcí znám z výuky a spíš jsem se je naučil aplikovat v praxi. Proto neváhejte a přihlaste se na praxi. Ne jen, že získáte spoustu nových znalostí a zkušeností, ale získáte obrovský náskok před ostatními absolventy na trhu práce.

Filip Pecsérke

Prečo som sa rozhodol pre prax?

Praxoval som už minulý semester a mal som výborné skúsenosti. IBM je silné meno a pracuje sa tam s inými číslami. Chcel som zistiť, či ma nebaví iný druh práce a preto som sa vrhol na marketing.

Aké boli moje hlavné pracovné činnosti?

Moja hlavná pracovná povinnosť bol marketingový výskum, analýza sociálnych nástrojov firmu IBM a následne vypracovanie stratégie na komunikáciu v rámci firmy. Okrem toho som organizoval team-building a vytváral program pre túto akciu. Tiež som sa podieľal na tvorbe študentskej konferencie, ktorá sa uskutoční budúci semester.

Ako ma prax obohatila z profesného a/alebo osobného hľadiska?

Videl som ako funguje obrovská firma, aké má výhody a nevýhody. Ucelil som si svoj pohľad na marketing a získal cenné skúsenosti. Prax v IBM je jedna z vecí, ktoré vyzdvihne moje CV na vyššiu úroveň. Aj keď mám pocit, že z minulej praxe som si odniesol viac, táto prax mi dala úplne iné zručnosti ako tá predošlá.

Čo by som rád odkázal budúcim praktikantom?

Keď máte možnosť ísť na prax a ešte získať za to kredity, urobte to. Kľudne aj dvakrát. Odporúčam raz v globálnej firme a raz v lokálnej nech uvidíte rozdiely, ale hlavne získajte cennú prax. Škola vás má naučiť teóriu, ale tú treba použiť.

Lujza Gírethová

Prečo som sa rozhodola pre prax?

O možnosti zvoliť si prax vo firme ako predmet som sa dozvedela od bývalých študentov ESF, ktorí túto formu štúdia rozhodne odporúčali, a tak som si povedala, že to skúsim aj ja. Tiež si myslím, že počas nášho štúdia je dôležité, aby sme zistili, že informácie, ktoré čerpáme na prednáškach nie sú len nepoužiteľné slová a vzorce. Práve naopak, to množstvo informácii, ktoré sme získali, vieme aj využiť, napríklad, pri práci s dátami.

Aké boli moje hlavné pracovné činnosti?

Moja prax prebiehala v spoločnosti SC&C Partner, ktorá sa zaoberá metódou Lean Six Sigma. Medzi moje hlavné povinnosti počas praxe patrilo pomoc Office manažérke pri zabezpečovaní hladkého chodu kancelárie, príprava podkladov pre školenia a konferencie. Počas praxe som sa mala možnosť zúčastniť niekoľkých školení, ktoré daná spoločnosť ponúka. Spoznala som štatistický program Minitab, ktorý mi uľahčí budúce prácu s veľkým objemom dát. Ďalej som si osvojila MSA metódu ( Analýza systému meraní). Bohužiaľ počas mojej praxe som sa nezúčastnila na žiadnom Lean Six Sigma projekte.

Ako ma prax obohatila z profesného a/alebo osobného hľadiska?

Táto skúsenosť mi ponúkla iný pohľad na možnosť ako nadobudnúť svoje vedomosti. Počas praxe som sa lepšie naučila zvládať organizáciu svoju voľného času. Keďže tento predmet nemá presný vyučovací čas, tak som musela zvládať zorganizovať si svoje aktivity a súčasne aj povinnosti súvisiace s praxou. Taktiež mi ponúkla porovnať fungovanie malej a veľkej spoločnosti.

Čo by som rád odkázala budúcim praktikantom?

Ak niekto rozmýšľate nad tým, že si zvolíte prax do svojho rozvrhu, tak neváhajte a naklikajte to toho ISu! Určite nebudete sklamaní a sami budete prekvapení ako dobre ste si osvojili cenné školské informácie, ktoré teraz viete využiť.

Marek Juráček

Prečo prax

Vysoká škola vás nikdy nedokáže dostatočne pripraviť na budúce pracovné zameranie. Jej funkciou je čo najviac uľahčiť prácu vášmu novému zamestnávateľovi, pretože jedine on je ten článok, ktorý vás dokáže dokonale pripraviť na vaše budúce povolanie. Vo vašom záujme potom je, obzerať sa po zamestnávateľovi, ktorý bude rozvíjať vaše schopnosti a navedie vás na cestu neustáleho zlepšovania. A rozhodne netreba čakať. Prax už počas štúdia na vysokej škole má veľkú pridanú hodnotu a to či už pre vaše schopnosti a vedomosti, alebo pre váš životopis. Neváhajte vystúpiť zo svojej zóny konfortu a vydajte sa získavať pracovné skúsenosti.

Kde som pracoval

Ja som začal v spoločnosti SC&C Partner, s. r. o. a bola to správna voľba. Pamätáte, ako som spomínal, že váš zamestnávateľ vás má viesť po ceste neustáleho zlepšovania? Tak práve tým sa táto spoločnosť zaoberá! Pre SC&C Partner je hlavným cieľom zlepšovanie procesov a toho dosahujú pomocou projektov vo firmách, ktoré vyhľadajú ich pomoc a taktiež pomocou školení, kde účastníkov naučia, ako neustále zlepšovať procesy v ich vlastných spoločnostiach. Využívajú pri tom hlavne metodiku Lean Six Sigma, ktorá je celosvetovo uznávaná a jej nástroje úspešne využívajú veľké nadnárodné spoločnosti. Z môjho pohľadu praktikanta musím vyzdvyhnúť najmä prístup ľudí z SC&C Partner. Stretol som sa ľudmi, ktorí si veľmi dávali záležať na tom, aby bola prax pre mňa prínosom. Nehovorím teraz iba o možnosti vzdelávať sa, o ich ochote poradiť a dobrom ľudskom prístupe. Najviac si odnášam, že som dostal možnosť dopracovať sa k výsledku svojou vlastnou cestou a to je práve to, čo vás najviac posunie ďalej – potreba vymyslieť vlastný postup, zvoliť vhodné nástroje a poradiť si s problémamy, na ktoré narazíte.

Ako som bol zapojený do pracovnej činnosti spoločnosti

V rámci mojej praxe som sa dostal do kontaktu so stredne veľkými českými firmami, ale aj s nadnárodnými korporátmi, kde som bol súčasťou tímu, ktorý sa podielal na zlepšovaní ich procesov. Teoretické vedomosti ohľadom spracovania dát vám nepriblížia, aký zložitý proces je tieto dáta v provom rade získať. Zber dát, ich spracovanie, vyhodnotenie a tvorba algoritmu, ktorý pomáha k zlepšeniu procesu v jednej výrobnej firme, bola moja hlavná pracovná náplň počas vysokoškolskej praxe. Okrem toho som bol zapojený do inovatívnych procesov v rámci spoločnosti SC&C Partner, kedy som sa podielal najmä na aktualizácii podkladov pre školenia. Mimo to spoločnosť ponúka možnosť zúčastniť sa na ich školeniach o metodike Lean Six Sigma, štatistiky a ďalších, čo je ďalšia pridaná hodnota pre študenta. Prax v SC&C Partner mi dala veľa. Naučil som sa pracovať s novým softvérom, organizovať svoj pracovný čas, zlepšil som svoje analytické myslenie a dostal som možnosť nahliadnúť do fungovania firiem rôznej veľkosti. Preto odporúčam všetkým, ktorí ešte váhajú aby možnosť praxe využili.

Jana Prchlová

Praxe v SC&C Partner          Jaro 2018

Proč zkusit praxi?
Během studia nám paní Mgr. Maria Králová, Ph.D. předala informace o možnostech stáže ve společnosti, která se zabývá mimo jiné statistickou činností a to bylo prvotním popostrčením k tomu to zkusit. Vzhledem k tomu, že spousta zaměstnavatelů v přijímacích řízeních požadují nějakou praxi, je pro nás studenty nezbytné mít alespoň nějaký záznam v CV.

Náplň praxe
Jako první úkol ve firmě SC&C Partner jsem řešila přepis tabulek do jediné tabulky. Práce byla nenáročná a hlavně jsem ji mohla vykonávat z domu, to bylo největším plusem praxe – flexibilita. Když jsem měla zkoušky a neměla jsem čas docházet do kanceláře, tak jsem se buďto omluvila nebo jsme pracovala z domu.

Náplň praxe byla dostatečně rozmanitá. Z počátku jsem pomáhala s běžnou administrativní činností – laminování, skládání složek, úklid skladu a aplikací systému 5S (ve své podstatě je to způsob ukládání kancelářských potřeb apod.). Občas jsem byla vyslána mimo kancelář na pochůzku například do účetní kanceláře společnosti.

Součástí praxe byla i účast na školeních, které společnost sama pořádala. Školení se vždy uzpůsobila potřebám firmy, pro kterou byla vytvořena. Mým úkolem byla pomoc při simulaci firemního prodeje.

Pro mě nejpřínosnější činností byla pomoc při analýze dat jiné společnosti. Měli jsme za úkol zjistit příčinu zvýšení nákladů na dopravu výrobků. Poprvé jsme měla možnost vidět surová data, která byla bez jakékoliv úpravy, tudíž jejich úprava zabrala mnoho času. Pak jsme se snažili nalézt souvislosti.

Přínos pro mě
Zkušenosti z praxe byly k nezaplacení. Krom nabytých zkušeností ze školení jsem také mohla vidět, jak funguje menší úspěšná společnost. Setkala jsem se s velkou spoustou různých lidí a od spousty z nich jsem si něco odnesla do života.

Doporučila bych praxi ostatním?
Absolvování praxe bych doporučila každému kdo o ní má alespoň trochu zájem. Přinese vám spoustu zkušeností, které  vás v životě obohatí.

Bc. Alexandra Harmanová

Prax v spoločnosti Slowaker s. r. o.

Prečo skúsiť prax?

Študentská prax má vo vysokoškolskom štúdiu nezastupiteľné miesto. Vysoká škola by nás mala naučiť aj to, ako teóriu použiť v praxi a prepojiť ju s ostatnými oblasťami. A práve to je hlavný dôvod prečo začleniť prax popri vysokej škole už od prvých ročníkov štúdia. Najväčším a najdôležitejším pozitívom práce počas štúdia je fakt, že vás pripraví do života a zlepší vaše soft skills. Teda napríklad ako komunikovať s ľuďmi, pracovať v tíme, zlepšovať analytické myslenie a pod. Študenti, ktorí počas vysokej školy pracujú, sú väčšinou zodpovednejší, dokážu si lepšie zorganizovať prácu a čas, či mať lepší time-management.

Náplň praxe

Pri absolvovaní praxe som mala možnosť pôsobiť v spoločnosti Slowaker s. r. o., ktorá sa zaoberá prepravnými službami po celej Európe. Najväčšou výhodou tejto praxe bolo to, že som ju mohla vykonávať počas letných prázdnin a venovať jej tak čo najviac času. Moja náplň práce  bola pomerne rozmanitá, a to hlavne preto, že som mohla byť nápomocná pri rôznych pracovných pozíciách. Medzi hlavnú náplň práce patrila analýza nákladov firmy, vytváranie faktúr, účtovníctvo, mzdová agenda, realizácia platieb, práca s objednávkami v systéme eCargo a samozrejme každodenná komunikácia so zahraničnými odberateľmi.

Prínos pre mňa

Aj keď moja práca nebola príliš analytického smeru a spracovania dát, bola pre mňa veľmi prínosná nakoľko som sa naučila množstvo nových vecí, od administratívnych až po zložitejšie ako je celkové vedenie spoločnosti. Rovnako som si zlepšila komunikačné schopnosti a cudzie jazyky, kde som mala určité nedostatky. Práca v špedičnej firme bola niekedy aj stresovo náročná, keď sa objavili problémy s odberateľmi a bolo ich potrebné pohotovo riešiť.

Preto prax odporúčam mnohým študentom, ktorí ešte nemali možnosť nahliadnuť do skutočného pracovného života. Práca vás naučí nové veci, spoznáte veľa nových ľudí, vytvoríte si prvé kontakty a nadobudnete neskutočné množstvo skúseností. Zistíte čo vás baví a napĺňa, v čom by ste sa chceli rozvíjať, a čomu sa už nechcete venovať.

Najväčším pozitívom však je, že sa naučíte robiť rozhodnutia, či už pracovné, alebo životné.

 

Adam Šenk

Proč jsem se rozhodl pro praxi?

O možnosti absolvovat pracovní stáž prostřednictvím Katedry aplikované matematiky jsem se dozvěděl již na bakalářském studiu od vyučujícího předmětu Statistika 2, který totožnou praxi sám absolvoval. Bylo mi řečeno, že s úrovní statistiky, kterou sebou přináší předmět Statistika 2 mám dostatečný základ na to, jít na tuto stáž. Zpracování dat mě začalo zajímat právě během tohoto předmětu a jako student původně z Katedry regionální ekonomie mi chyběl jakýkoli seriózní kontakt s daty či softwary zabývající se jejím zpracováním. V tento moment sebeuvědomění jsem se ihned na katedře přihlásil k mé první praxi.

Jaké byly moje hlavní povinnosti během praxe?

Moje praxe probíhala v malé společnosti SC&C Partner, což je firma orientující se na analýzu dat, konzultantskou a lektorskou činnost, využívajíc metodu Lean Six Sigma k neustálému procesu zlepšování. Jakmile jsem prošel základním pohovorem, můj první úkol spočíval ve zpracování dat z více excelovských tabulek do jedné, s kterou se pracovalo dále. Poté mi bylo řečeno, že vzhledem k ročnímu období (léto) není vhodná zakázka, kde bych mohl k datům resp. Lean Six Sigma projektu nahlédnout. K mým hlavním povinnostem v prvních třech měsících během praxe patřila spolupráce s různými odděleními firmy a především s oddělením office. Během mé praxe jsem plnil úkoly týkající se grafických (marketingových) záležitostí, aplikování 5S, připravoval jsem podklady pro školení a konference, správa skladovacích prostor, dále jsem připravoval prostory pro školení, kterých jsem se následně i účastnil. Během nich jsem měl možnost poznat statistický software Minitab, který mi mimo jiné ukázal, že i statistický software může vypadat uživatelsky přívětivě.

Jednou za čas jsem měl příležitost zpracovat nějaká data či úkol z úplně jiného odvětví mé práce (tvorba propagačních videí, oprava kopírky, nákup věcí do kanceláře). Bohužel jsem se během praxe neúčastnil žádného Lean Six Sigma projektu, nicméně i po skončení této praxe jsem s firmou v kontaktu a do budoucna je vyhlídka na další spolupráci ohledně zpracování dat.

Jak mě praxe obohatila z profesního či osobního hlediska?

Jak již bylo zmíněno SC&C Partner je firma čítající zhruba 15 zaměstnanců. Toto nevelké číslo naznačuje jistou provázanost a hlubší vztah všech členů firmy. Byť jsem přišel do této společnosti jako stážista, který v podstatě do oboru moc neumí, od samého začátku jsem se cítil velmi příjemně a se všemi členy jsem navázal dříve nebo později přátelsko-kolegiální vztah. Ve firmě nebyl žádný problém, co se organizace docházky týče. Firma u pracujících studentů razí pravidlo „škola na prvním místě“, takže když člověk nestíhal ve škole, tak se mohl bez jakýchkoli výčitek domluvit na nějaké alternativě. Dalším pozitivem pro mě byla možnost práce z domu, což jsem jako student využíval právě během zkouškového období, pokud to bylo možné.

Z pracovního hlediska jsem se naučil spoustu zajímavých a hlavně různorodých (což osobně vítám) inter-firemních věcí, práci se softwary z různých odvětví, naučil jsem se komunikovat s klienty, organizovat si lépe jak pracovní, tak volný čas.

Jediné, co mě mrzí je, že jsem se (co se týče zpracování dat) nedostal k ničemu složitějšímu než úprava dat v Excelu.

Franková Nikola

Studijní obor: Matematické a statistické metody v ekonomii

Poskytovatel: Robert Bosch

Trvání praxe/stáže/projektu/odborné stáže: od 1.6.2019 do 31.8.2019 tj. dnů: 92

      

Náplň praxe/stáže/projektu/odborné stáže (stručný popis denního, příp. komplexního pracovního programu):

Náplňou mojej stáže vo firme Bosch bolo analýza zmätkovosti výrobných dát. Každodenne som pracovala s dátami, ktoré som si sťahovala z dátového skladu pomocou SQL a ďalej s nimi už narábala v programe R. Vytvárali sme rôzne modely na odhalenie vzťahu medzi veličinami pomocou rozhodovacích stromov, náhodných lesov, bayesovských sietí a mnoho ďalších. Zúčastňovala som sa každý týždeň na tímových poradách, kde som prezentovala svoje výsledky, problémy, nápady za predchádzajúci týždeň. Taktiež som sa stretávala s technikmi z výroby a s nimi komunikovala o možných súvislostiach, ktoré sme v dátach odhalili. Svoje výsledky som prezentovala aj cez skype hovory s ostatnými kolegami, ktorý taktiež robia analýzu dát v ostatných pobočkách Bosch po celej Európe.

Informace o poskytovateli, základní charakteristika poskytovatele, charakteristika odboru, na kterém byla realizována praxe/stáž/projekt/odborná stáž, zhodnocení podmínek na pracovišti atd.:

Podmienky na pracovišti boli výborné. Na oddelení, v ktorom som pracovala vládne veľmi priateľská atmosféra a všetci boli veľmi nápomocní.

Vlastní poznatky a návrhy na případné zlepšení činnosti poskytovatele, náměty a připomínky ke zlepšení průběhu praxe/stáže/projektu/odborné stáže:

Nenapadajú ma žiadne pripomienky ku zlepšeniu stáže. Vždy keď som mala nejakú pripomienku, snažili sa ju čo najrýchlejšie vybaviť a vyjsť mi v ústrety.

Zhodnocení přínosu praxe/stáže/projektu/odborné stáže pro studenta:

So stážou som nadmieru spokojná. Kolegovia sa o mňa a ešte jednu praktikantku starali a pomáhali nám. Získala som mnoho praktických skúseností pracovania v nadnárodnej korporácií, pracovania v tíme, rozdeľovania úloh, prezentácie nadobudnutých výsledkov či už v slovenčine alebo v angličtine či práce s Big data. Zlepšila som si svoje schopnosti plánovania a organizácie práce.

Lucia Kubincová

Meno a priezvisko: Lucia Kubincová

Študijný obor: Matematické a štatistické metódy v ekonómii

Poskytovateľ praxe: SC&C Partner, spol. s r. o., V Újezdech 569/7, 621 00 Brno

Dôvody k absolvovaniu praxe

Prax v SC&C Partner som si vybrala aj na základe odborného zamerania firmy a aj doporučení študentov. Ako firma sa zaoberajú mnohými činnosťami, medzi inými sú to výskum trhu, štatistická analýza dát, konzultačná činnosť či školenia. Ja som mala možnosť vyskúšať si práve prácu s dátami, no podarilo sa mi absolvovať aj školenie pod ich vedením.

 

Podmienky u poskytovateľa praxe

Prax prebiehala v príjemných priestoroch brnenskej kancelárie SC&C Partner, kde nás v rámci sympatického kolektívu mali na starosti postupne dvaja tútori. Prax som absolvovala s 3 študentami Univerzity Palackého z Olomouca.

 

Náplň praxe

Činnosti vykonávané behom praxe môžem tematicky rozdeliť na dva bloky.

V prvej časti praxe sme sa venovali analýze dát, ktorá bola realizovaná v programe KNIME. Základné princípy softwaru nám boli predstavené tútorom. Samostatná práca potom spočívala v zoznámení sa so syntaxou a možnosťami KNIME. Následne sme dostali skúšobné dáta, na ktorých sme pomocou zadaných úloh skúšali aplikáciu štatistických nástrojov.

Úlohy sme riešili samostatne a po prezentácii výsledkov a diskusii sme pracovali ako jeden tím a hľadali najefektívnejšiu cestu v rámci riešenia daného problému.

Po takejto skúške sme dostali reálne dáta z výroby nemenovanej firmy, ktoré sme museli vyčistiť a analyzovať. Cieľom bolo vytvoriť tzv. OEE (Overall Equipment Effectiveness), čo je nástroj na zlepšovanie kvality výroby.

Druhú časť mojej praxe tvorila príprava materiálov na letnú školu štatistiky organizovanú SC&C Partner. Práca zahŕňala zhromažďovanie materiálov, grafickú úpravu a štatistickú analýzu v rámci programu Minitab. Obsah tvoril základy štatistiky doplnené príkladmi z prostredia Minitab.

 

Zhodnotenie prínosu praxe

 

            Skúsenosť v podobe praxe vo firme SC&C Partner alebo vo firme podobného zamerania určite doporučujem študentom, ktorý majú záujem venovať sa analýze dát v budúcnosti. Vyskúšala som si nové štatistické softwary, samostatnú prácu ako začínajúceho štatistického analytika, ale aj rozvíjanie komunikačných a organizačných schopností pri tímových činnostiach.

 

 

Robert Vašina

Prečo som sa rozhodol pre prax v oblasti štatistických údajov?

Chcel som si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa dá použiť štatistika zo školy v pracovnom prostredí. Počas školy som si našiel vzťah ku štatistike a dátovej analytike. Firma SC&C Partner je malá, ale úspešná firma zaoberajúca sa zberom a analýzou štatistických údajov. Ich hlavnou náplňou práce sú školenia iných firiem v oblasti analytiky. Ide o príjemný kolektív zamestnancov, kde sa človek naučí nie len pracovať s dátami, ale aj s ľuďmi.

Náplň práce

 • práca na príručke štatistického softvéru Minitab
 • archivácia hardvéru a softvéru vo firme
 • prvotné spracovanie dát, hľadanie trendov

Ako ma prax obohatila z profesionálneho hľadiska?

Naučil som sa veľa o práci vo firme, ktorá naozaj využíva to, čo som sa naučil na univerzite. V praxi som pracoval na projektoch, ktoré ma bavili, a viem si predstaviť, že sa im budem venovať aj v budúcnosti. Mojím hlavným projektom bola práca na príručke pre štatistický softvér Minitab, vďaka ktorej som sa naučil tento program používať. Taktiež som sa naučil efektívne využívať svoj pracovný čas a tiež komunikovať s kolegami, od ktorých som sa mohol veľa naučiť.

Ako hodnotíte spoluprácu zo zamestnávateľom?

Som vďačný za to, že som mal možnosť pracovať práve s ľuďmi z SC&C na svojej prvej stáži. Obavy, že budem klásť hlúpe otázky po prvých dňoch zmizli. Kolegovia boli nadmieru prívetiví, ústretoví a ochotní mi všetko vysvetliť.

Splnila práca vaše očakávania?

Čiastočne áno. Prvý mesiac som pracoval ako každý zamestnanec a práca ma nesmierne bavila. Bohužiaľ kvôli pandémii a karanténnym opatreniam som musel pracovať z domu a školenia pre firmy neprichádzali do úvahy. Napriek tejto nepríjemnosti sa kolektívu podarilo zapojiť ma do práce, ktorú som si obľúbil a veľmi ma obohatila.

Veronika Navrátilová


Proč jsem se rozhodla pro praxi?
Mou hlavní motivací bylo využití teoretických znalostí získaných studiem v praxi. Zajímalo mě, jak firmy skutečně postupují v oblasti datové analytiky. Konkrétně pak to, jaké problémy řeší, jak se rozhodují a jaký dopad mají výstupy analýz na business.

Praxi jsem vykonávala ve společnosti Selltime, s.r.o.

Jaké byly moje hlavní povinnosti?
Tou nejdůležitější povinností bylo pomoci jednotlivým týmům se lépe rozhodovat na základě dat. Má praxe tedy začínala komunikací napříč odděleními, kde jsem zjišťovala, jak tým funguje, jaké má dlouhodobé cíle a aktuální potřeby. Pracovala jsem s daty, která již byla k dispozici, případně jsem navrhla, jaká data by bylo dobré začít sledovat. Na základě toho postavit reporty a identifikovat klíčové metriky zvlášť pro každé oddělení.

Jak mě praxe obohatila?
Praxe mě obohatila jak z osobního, tak z profesního hlediska. Profesně mi velmi líbilo využití technologií (zejména SQL a R) v praxi. Velice mi to pomohlo si rozšířit dosavadní znalosti, protože jsem často musela pátrat, co a jak správně udělat. Nejvíce mě praxe však pak obohatila tím, že jsem se mohla podívat do firemního prostředí, poznat procesy a zjistit, jak firmy pracují s daty.
Osobně se mi líbilo, že jsem mohla komunikovat s různými týmy a zjišťovat, jak každý z nich funguje, a podílet se na rozhodnutích. Praxe mě také motivovala v dalším vzdělávání, protože jsem zjistila, kolik bych toho ještě chtěla vědět!
Za zmínku také určitě stojí to, že zajímavé bylo sledovat, jak se drtivá většina firmy musela přesunout do online prostředí z důvodů koronaviru.


Co bych ráda odkázala budoucím praktikantům?
Budoucím praktikantům bych chtěla vzkázat to, aby se nebáli ptát. Žádná otázka není hloupá a člověka to hrozně posune. Je normální, že nevíme vše, ale právě díky otázkám a hledáním řešení se toho člověk ohromně naučí.

Barbora Drinková

Prečo som sa rozhodla pre prax?

Pre prax som sa rozhodla z viacerých dôvodov. Štúdium naväzujúceho odboru ponúka dostatok voľného času a bola by škoda to nevyužiť na získanie reálnych skúseností z praxe. Je to skvelý spôsob, ako si doplniť CV o veľmi cenné praktické skúsenosti, ktoré určite zavážia pri následnom hľadaní práce po ukončení štúdia. Navyše, ak zanecháte dobrý dojem, je možnosť získať pracovnú ponuku od zamestnávateľa i po skončení praxe.

Aké boli moje hlavné pracovné činnosti?

Hlavnou pracovnou náplňou praxe bola analýza dát, s cieľom pomôcť jednotlivých oddeleniam robiť efektívnejšie rozhodnutia na základe dát. Výsledkom mojej práce boli rôzne metriky, reporty, dashboardy alebo odporúčania, ktoré vychádzali z dát. Počas praxe sa mi potvrdilo, že samotná analýza dát je len zlomok z celkového procesu. Pred každou analýzou bolo potrebné najprv komunikovať s jednotlivými oddeleniami ich požiadavky a predstavy, zozbierať a pripraviť dáta, nájsť súvislosti a následne ich interpretovať zadávateľom.

Ako ma prax obohatila z profesného a/alebo osobného hľadiska?

Veľký prínos praxe vidím v tom, že som konečne nazrela, ako to vyzerá v naozajstnej firme. Naučila som sa lepšie komunikovať a hlavne nebáť sa vyjadriť svoj názor. Okrem toho som okúsila prácu s vizualizačnými nástrojmi a taktiež som si prehĺbila znalosť programovacích jazykov (SQL, Python).

Čo by som rada odkázala budúcim praktikantom?

Využite voľný čas popri štúdiu zmysluplne a zúčastnite sa praxe. Získate tak mnoho cenných skúseností, vďaka ktorým budete kúsok vpred (nielen pri hľadaní zamestnania) pred vašimi spolužiakmi/kolegami, ktorí sa praxe nezúčastnili.

 

Předmět BKM_PRAX Praxe

Kontakt

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.