Sborník 2023

XXVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0311-1. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P280-0311-2023.

Stáhnout sborník

Anotace příspěvků

Články

ANALÝZA REGIONÁLNEJ DISTRIBÚCIE MLADÝCH NEET NA SLOVENSKU
Miroslav ŠIPIKAL – Valéria NÉMETHOVÁ

KONVERGENCE A DIVERGENCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH NUTS 2 REGIONŮ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE V OBDOBÍ 2010–2021
Jiří DUŠEK – Štěpán KAVAN

CONDITIONAL CONVERGENCE, REGIONAL DISPARITIES AND ECONOMIC GROWTH. THE EVIDENCE FROM THE V4 REGIONS
Martin MARIŠ

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBDOBÍ 2001 – 2021
Radomíra HORNYÁK GREGÁŇOVÁ – Dana ORSZÁGHOVÁ

DŮCHODOVÝ SYSTÉM ČR: NAVOZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO SMÍRU NEBO KONFLIKTU?
Jiří KRAFT

THE LOCAL ALLOCATION OF EU FUNDS IN SLOVAKIA: DETERMINANTS OF SUCCESS IN PROJECT SUBMISSIONS IN 2014-2020
Eva VÝROSTOVÁ – Tomáš VÝROST

ZHODNOTENIE ČERPANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV KOHÉZNEJ POLITIKY V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014-2020 NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
Romana GAŠPARÍKOVÁ

FINANČNÍ ASPEKTY REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ – KOUPALIŠTĚ A KOUPACÍ BIOTOPY
Petr HALÁMEK – Natálie LACINOVÁ

REKULTIVACE JAKO PŘÍLEŽITOST PRO ZVÝŠENÍ RESILIENCE TRANSFORMUJÍCÍCH SE REGIONŮ
Martin DOMÍN – Jan HOLUB – Tomáš SÝKORA – Petr HLAVÁČEK

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE JAKO CESTA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI REGIONŮ
Vladimír ŽÍTEK – Viktorie KLÍMOVÁ

PŘESHRANIČNÍ DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ Z ČR DO NĚMECKA
Václav NOVÁK

MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ ÚČELNOSTI VÝSTAVBY VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNICE V ČESKÉ REPUBLICE
Milan VITURKA

METROPOLITNÍ SVAZEK JAKO FAKTOR ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY URBÁNNÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE
Josef KUNC – Petr ŠAŠINKA – Markéta NOVOTNÁ – Petr TONEV – Zdeněk DVOŘÁK – Soňa RASZKOVÁ

INSTITUCIONALIZACE METROPOLITNÍCH REGIONŮ V NĚMECKU A VE FRANCII VE VZÁJEMNÉM SROVNÁNÍ
Jiří JEŽEK

AGGLOMERATION AND INNOVATION ACTIVITIES AS A BASE FOR AUTOMOTIVE CLUSTER FORMATION IN THE NITRA REGION
Lukáš VARECHA

EXPLORING THE DYNAMICS OF INNOVATION: A COMPARATIVE STUDY OF NORDIC AND WESTERN EUROPEAN COUNTRIES
Ramil NAMAZOV – Leyla SHAHVALADOVA

ŠPECIFIKÁ CHEMICKÉHO PRIEMYSLU V NITRIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI
Miroslava TREMBOŠOVÁ – Nina MACHOVÁ

VÝVOJ A PROGNÓZA POČTU PODNIKOV V REGIÓNOCH SLOVENSKA
Milan FIĽA – Michal LEVICKÝ

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ V OBLASTI LOKALIZACE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA
Klára CHARVÁTOVÁ

ANALÝZA ORGANIZAČNÝCH MODELOV ALTERNATÍVNYCH POTRAVINOVÝCH SIETÍ VO VIDIECKO-MESTSKOM ROZHRANÍ
Lucia LAGINOVÁ – Jana JARÁBKOVÁ – Michal HRIVNÁK – Peter MORITZ

POTENCIÁL PRÍRODNÉHO KAPITÁLU POSKYTOVAŤ PRODUKČNÉ EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY V REGIÓNOCH SR
Jarmila MAKOVNÍKOVÁ – Boris PÁLKA – Stanislav KOLOŠTA – Filip FLAŠKA

DOPAD KLIMATICKÝCH ZMIEN NA VINOHRADNÍCTVO NITRIANSKEHO KRAJA – PREDIKCIE VÝVOJA A TERÉNNY VÝSKUM
Jana NÉMETHOVÁ – Filip KRAJČI

TOWARDS INCLUSIVE PROSPERITY AND DEVELOPMENT IN EUROPEAN COUNTRIES USING THE TRANSITIONING PERFORMANCE INDEX
Rashidatu BASSABI

VZNIK SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ V KONTEXTE FORMOVANIA INOVAČNÝCH SOCIÁLNYCH KLASTROV
Michal HRIVNÁK – Peter MORITZ – Lucia LAGINOVÁ – Jana JARÁBKOVÁ

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Tereza LELKOVÁ – Tereza DĚCKÁ – Lucie HERBOČKOVÁ – Petr TONEV

CHANGES IN HEALTH FACILITIES IN THE REGIONS OF SLOVAKIA
Viera PAPCUNOVÁ – Jarmila HUDÁKOVÁ – Roman VAVREK – Ingrid VAREŠINSKÁ

CAPACITY AVAILABILITY OF PSYCHIATRIC CARE IN THE CZECH REPUBLIC: REGIONAL DIFFERENCES
Ivana VAŇKOVÁ – Iveta VRABKOVÁ

VÝVOJ SUBURBÁNNEJ ZÓNY MESTA NITRA ZA OBDOBIE POSLEDNÝCH 20 ROKOV
Gabriela REPASKÁ – Katarína VILINOVÁ

SUBURBÁNNÍ TLAK HL. M. PRAHY NA OBCE V CHKO ČESKÝ KRAS
Michael PONDĚLÍČEK – Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ

EKONOMICKÉ, SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY ROZVOJE MĚSTA NA PŘÍKLADU MĚSTA KUŘIM
Jaroslava HÉDLOVÁ – Dominika TÓTHOVÁ

HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MESTA BANSKÁ BYSTRICA A JEHO REFLEXIA V ULIČNEJ NOMENKLATÚRE
Jozef PETRIKOVIČ – Lucia PETRIKOVIČOVÁ – Henrich GREŽO – František PETROVIČ

VLIV TEXTILNÍHO PRŮMYSLU NA POPULAČNÍ VÝVOJ VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH MĚSTECH
Kateřina DŮBRAVOVÁ – Michaela NEUMANNOVÁ – Josef KUNC

UDRŽITELNOST A ZODPOVĚDNOST – NEZBYTNOST SOUČASNÉHO I BUDOUCÍHO CESTOVNÍHO RUCHU
Iveta HAMARNEH – Petr JEŘÁBEK – Olga SOBOLEVA

DESTINACE – TURISTICKÝ REGION VS. ADMINISTRATIVNÍ JEDNOTKA
Andrea HOLEŠINSKÁ – Martin ŠAUER

DESTINATION MANAGEMENT, EVENT TOURISM, COMPUTERS AND SLUŠOVICE, INSPIRATION FROM HISTORICAL CONTEXTS
Josef BOTLÍK – Milena BOTLÍKOVÁ

DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA CESTOVNÍ RUCH PAMÁTEK UNESCO V ČESKÉ REPUBLICE
Libor LNĚNIČKA – Tetiana BUT – Tomáš BURDA – Veronika ŽIDOVÁ – Sára BOUZKOVÁ

ZMĚNILA PANDEMIE GEOGRAFICKOU STRUKTURU NÁVŠTĚVNOSTI EVROPY?
Jiří VYSTOUPIL – Martin ŠAUER – Helena KUBÍČKOVÁ

REGIONÁLNÍ ODOLNOST NA PŘÍKLADU FIREM ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU VE STARÝCH PRŮMYSLOVÝCH REGIONECH ČESKA
Lucie KOKEŠOVÁ – Simona ŠŤASTNÁ

RETROSPEKTÍVNY POHĽAD NA ŠÍRENIE OCHORENIA COVID-19 V NITRIANSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI V KONTEXTE ZRANITEĽNOSTI
Katarína VILINOVÁ – Gabriela REPASKÁ

THE IMPACT OF THE "FIRST WAVE" OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MUNICIPALITIES IN THE SOUTH MORAVIAN REGION: THE MAYORS' PERSPECTIVE
Michal ŠEVČÍK – Josef SMOLÍK – Jitka BROŽOVÁ

EFEKT PŘELÉVÁNÍ CEN NA TRHU PRAŽSKÝCH NOVOSTAVEB
Filip EMMER

REGIONAL HOUSING AFFORDABILITY IN THE CZECH REPUBLIC
David SLAVATA

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ ČESKÝCH MĚST – REŠERŠE VĚDECKÉ LITERATURY
Lucia DOBRUCKÁ – Martin MAŠTÁLKA – Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ

HODNOCENÍ MÍSTNÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍKLAD MĚSTSKÝCH KNIHOVEN
Renata HALÁSKOVÁ – Martina HALÁSKOVÁ

ROLE KRAJŮ V PODPOŘE IMPLEMENTACE KONCEPTU SMART CITIES V ROZVOJI OBCÍ A MĚST
Zuzana KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ – Petr ČECHÁK

POSTOJE KRAJŮ K LEGISLATIVNÍMU NÁVRHU SPOLEČENSTVÍ OBCÍ
Marek JETMAR

HOW TO INVOLVE INFORMAL INSTITUTIONS INTO THE PROCESS OF LOCAL DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITIES
Kateřina VYHNÁNKOVÁ – Tomáš SÝKORA

HODNOTOVÉ POSTOJE ZASTUPITELŮ JAKO PROMĚNNÁ MÍSTNÍHO ROZVOJE
Radek KOPŘIVA – Sylvie KOBZEV KOTÁSKOVÁ

SPD V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH V ROCE 2022 V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Josef SMOLÍK – Michal ŠEVČÍK

USING HOT SPOT ANALYSIS TO IDENTIFY SPATIAL CLUSTERS OF STABILITY OF LOCAL POLITICAL ELITES
Jan PRENER

HIGHER REPRESENTATION OF WOMEN ON CANDIDATE LISTS - THE KEY TO MORE GENDER-BALANCED MUNICIPAL POLITICS?
Simona ŠIMOVIČOVÁ

THE DESIRE FOR EQUALITY: THE FUNCTION OF THE PARTICIPATION AND PARTNERSHIP DISCOURSES IN DEVELOPMENT
Tomáš Imrich PROFANT

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.