Pojď studovat na ESF! Naučíme tě orientovat se ve světě financí i podniků

Stále si lámeš hlavu s tím, kam si podat přihlášku? Nejsi si jistý, zda jsou nabízené programy pro tebe? Ekonomicko-správní fakulta ti přináší celou řadu odpovědí od vyučujících i studentů, které ti mohou při výběru toho správného oboru pomoci.

24. 1. 2022 Ekonomicko-správní fakulta MU

Bez popisku

Finance

Chceš porozumět rozdílu mezi cenou a hodnotou, dozvědět se tajemství skrytá za investicemi a finanční nezávislostí, analyzovat dnes tolik skloňované kryptoměny či propojení moderních technologií a financí (FinTech)? Tak neváhej a vstup do světa Financí!

Propojení teoretických konceptů s praktickými dovednostmi s důrazem na pochopení hodnocení investic, finančního zdraví a podstaty finančního rozhodování stručně charakterizuje program Finance. „Naučíš se na finanční problémy pohlížet analyticky, kriticky je z různých úhlů pohledu hodnotit a navrhovat možná řešení. Doporučuji ho všem, kteří chtějí získat široký rozhled a dozvědět se, jak funguje svět financí, a to i v kontextu dnešních problémů, jako jsou stárnutí populace, globální oteplování a udržitelnost,“ říká o programu vedoucí Katedry financí Oleg Deev. Dodává, že studium Financí není jen o výuce, ale také o setkávání a budování přátelského kolektivu. Aplikovat nabyté znalosti na reálné problémy si studenti mohou vyzkoušet třeba na MUFIN Fintech Hackatonu. O dalších akcích katedra informuje na instagramovém účtu.

Studium Financí ti umožní komplexní pohled na řízení osobních financí, investování, bankovnictví, pojišťovnictví či finanční trhy. „Vedle toho si studenti osvojí také schopnost zachytit ekonomické transakce v účetnictví, sestavit a v souvislostech chápat účetní závěrku a využít účetní data k hodnocení finanční situace a výkonnosti obchodních společností. To vše ve spojení s nezbytným právním základem,“ dodává k náplni studijního programu Filip Hampl, odborný asistent z Katedry financí a Katedry práva.

Pokud tě zajímá, jak funguje propojení moderních technologií a světa financí, uplatňování metod umělé inteligence v business procesech nebo si chceš rozšířit znalosti z účetnictví a mezinárodního účetního výkaznictví, daní, auditu, pak máš možnost ve studiu pokračovat na jedné ze dvou specializací navazujícího magisterského studia.

Díky rozmanitému společenskovědnímu přístupu k účetnictví a financím si absolventi programu Finance mohou vybrat ze široké palety pracovních příležitostí v tuzemsku i zahraničí. Mohou působit v bankách, pojišťovnách, účetních a daňových společnostech, na finančně-analytických pozicích u obchodníků s cennými papíry, jako auditoři, účetní a daňoví poradci či si založit vlastní startup.

Dagmar Biersaková

„Studium Financí mi přineslo především spoustu příležitostí, díky kterým jsem se mohla jak ve studijním, tak v kariérním životě posunout hodně dopředu, mimo jiné také možnost vycestovat na půlroční pobyt do zahraničí. Za dobu studia na ECON jsem poznala řadu expertů z oblasti financí  a získala kontakty, které určitě využiji v profesním životě. Studium Financí mě baví a dává mi velký smysl, jelikož mám široký rozhled o fungování ekonomiky, finančních trhů a institucí, ale také vím, jak na účetnictví a na daně.“

Dagmar Biersaková
studentka programu Finance

Finance a právo

Zajímá tě průnik financí a finančního práva? Chceš vědět, jak je regulována finanční správa, jak se rozpočtuje ve veřejném sektoru a jak zhodnotit a zefektivnit finanční výkonnost společnosti? Pojď studovat mezifakultní program Finance a právo.

Program představuje jedinečnou kombinaci finančně a veřejnoprávně zaměřených předmětů především z oblasti účetnictví, osobních financí, finančního řízení a finančního práva včetně jiných právních odvětví. Studenti programu Finance a právo se naučí sestavit účetní závěrku, identifikovat finanční problémy a příležitosti v obchodních společnostech nebo na finančním trhu, zorientovat se v systematice finančního práva, zpracovat a interpretovat prameny fiskální a nefiskální části finančního práva. „Získáš přehled o funkcích, službách a fungování různých obchodních společností, například bank a pojišťoven. U všech těchto oblastí se budeš orientovat v jejich právních regulacích, v problematice daní, veřejných financí a také ve správních procesech vedených s ČNB a orgány finanční správy,“ říká garant programu docent Martin Svoboda.

Absolventi programu najdou uplatnění v českých i mezinárodních soukromých společnostech i veřejných institucích, rovněž také v neziskových organizacích. „Naše absolventy najdeme na pozicích v bankách, pojišťovnách, účetních společnostech, v orgánech finanční správy či na obecních a krajských úřadech,“ dodává Svoboda.

„Od studentů vyžadujeme kritický přístup k probírané látce, zájem o studium a píli “, uzavírá Svoboda

Karolína Balatková

„Finance a právo pro mě byly perfektní volbou – když bych šla na práva, přišla bych o čísla, když bych šla na ekonomii, nevěnovala bych se zase právu. Studium mě naučilo obě tyto oblasti spojit, vidět souvislosti. Oceňuji také, že studium není stereotypní, probíhá totiž na dvou fakultách. A už teď využívám svých znalostí při brigádách – pracovala jsem ve fundraisingu i v marketingu.“

Karolína Balatková
studentka programu Finance a právo

Podniková ekonomika a management

Láká tě management a porozumění tomu, jak funguje podnik? Chceš se v budoucnu věnovat marketingu, finančnímu řízení nebo dalším oblastem, které vyžadují ekonomický rozhled a porozumění podnikovým procesům a jejich řízení? Přihlas se na Podnikovou ekonomiku a management!

Různorodost, rozhled i široké uplatnění – to vše nabízí program Podniková ekonomika a management. Při jeho studiu přijdeš do kontaktu se vším, co souvisí s podnikem, od jeho vnitřního fungování až po prostředí, ve kterém se nachází.

„Seznámíš se s ekonomikou organizací a se způsoby řízení a vedení lidí a pochopíš, jak zefektivnit činnost podniků, aby přinášely zisky. Zjistíš, jak funguje logistika a řízení dodavatelských řetězců a také jak řídit organizaci tak, aby byli spokojeni nejenom zákazníci, ale i vlastníci, zaměstnanci a dodavatelé“, říká garantka programu Alena Klapalová. „Také se naučíš, jak fungují trhy a jaké dopady mají na podnik různá rozhodnutí vlády nebo centrální banky“ říká o programu vedoucí Katedry podnikového hospodářství Jakub Procházka.

Zásadním obohacením studia je možnost vycestovat do zahraničí. Ekonomicko-správní fakulta spolupracuje v rámci Erasmu s celou řadou zahraničních univerzit. Podnikovou ekonomiku a management můžeš studovat téměř na všech z nich!

Zájemce o studium tohoto programu by měla lákat kariéra v businessu, v podnikové sféře. „Program je pro studenty, kteří jsou zvědaví a mají systémové myšlení. Pro ty, které baví o věcech přemýšlet,“ dodává Procházka. Studenti se neobejdou bez dobré znalosti anglického jazyka, protože součástí studia je výuka v angličtině a práce s anglickými studijními texty.

Absolventi pak mohou pracovat například v ekonomickém oddělení, v HR, v marketingu, jako členové či vedoucí projektových týmů a na různých pozicích v managmentu podniků. „Na programu je hezké i to, kolik různých dveří otevírá. Na jedné straně můžeš směřovat k pozici finančního ředitele a na druhé straně vést inovativní projekty,“ zakončuje Procházka.

Ondřej Jobánek

„Studium Podnikové ekonomiky a managementu mi přineslo nové přátelé, ale také vhled a pochopení některých ekonomických i společenských problémů. Líbí se mi, že se věnujeme mimo jiné i psychologii a filozofii, znalosti z těchto předmětů se dají dále použít v managementu nebo v marketingu. Navíc je většina předmětů na tomto programu nějakým způsobem propojena. Většinu věcí, které se v jednom předmětu naučím, dokážu pak aplikovat i v předmětech jiných.“

Ondřej Jobánek
student programu Podniková ekonomika a management

Podniková informatika

Rád ležíš v číslech, ale nechceš být ekonomem? Lákají Tě informační technologie, ale povolání informatika není pro Tebe to pravé ořechové? Dej šanci Podnikové informatice!

Mezioborovost, velké propojení s praxí a skvělé pracovní uplatnění. Program Podniková informatika propojuje hned dva oblíbené a velice žádané obory – ekonomii s informatikou. „Pro ekonomy může být někdy obtížné jednat s informatiky, pro informatiky zase s ekonomy. Naši studenti dokážou tyto dva odlišné světy propojovat,“ říká o programu vedoucí Katedry podnikového hospodářství Jakub Procházka.

Výuka Podnikové informatiky probíhá jak na Ekonomicko-správní fakultě, tak i na Fakultě informatiky. Studenti tak mají širší možnost výběru volitelných předmětů. Program se také může pochlubit desítkami odborníků z praxe, kteří se zapojují do výuky nebo zajišťují celý kurz.

„Spolupracuje s námi celá řada podniků. Lidé z praxe se podílejí na výuce a studenty oslovují s nabídkami stáží už na bakalářském studiu. Program studentům umožňuje věnovat se vlastním projektům, potkat se s lidmi z oblastí, ve kterých chtějí pracovat,“ dodává Procházka.

Přestože se Podniková informatika vyučuje v češtině, studenti se zde neobejdou bez dobré znalosti anglického jazyka. Už od prvního ročníku musí totiž číst cizojazyčné texty, čeká je i část výuky v angličtině. Zájemcům o studium by také nemělo být cizí kritické myšlení.

Absolventi se mohou uplatnit jako specialisté při zpracovávání analýz podnikových procesů, jako správci či vývojáři podnikových informačních systémů a komunikačních technologií, jako manažeři projektů rozvoje informačních a komunikačních technologií nebo třeba konzultanti.

Peter Jenčár

„Lákalo mě studium ekonomiky. Byl jsem si ale vědom toho, že v dnešním světě se hodí i znalosti z oblasti informatiky. Zvolil jsem si tedy Podnikovou informatiku. Teď jsem v pátém semestru bakalářského studia a svého výběru vůbec nelituji. Kromě bohatých poznatků z informatiky, programování, ekonomiky a účetnictví mi přineslo studium také spoustu přátel. Na programu bych vyzdvihl zejména pestrou nabídku předmětů z dvou nejžádanějších oborů současnosti, kvalitu výuky a skvělý kolektiv spolužáků i učitelů. Dodnes vzpomínám na svůj první den na ESF, kdy jsem se se všemi seznamoval. Už tehdy jsem cítil, že jsem si zvolil správně. A měl jsem pravdu.“

Peter Jenčár
student programu Podniková informatika

Článek o dalších programech, které naše fakulta nabízí, nalezneš zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.