Mezinárodní studenti z aliance EDUC prezentovali nápady, jak zlepšit Brněnskou metropolitní oblast

4. 8. 2022 Dominika Tóthová

Bez popisku

21. července 2022 byl v prostorách Zastupitelstva města Brna zakončen meziuniverzitní kurz Green City pod vedením Viléma Pařila, Michala Struka a Dominiky Tóthové z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v rámci aliance EDUC. Studentské týmy měly možnost představit svou pětiměsíční práci zástupcům Magistrátu města Brna, a to konkrétně v oblasti cirkulární, sdílené ekonomiky a zlepšování kvality ovzduší. Všechny práce se zaměřovaly na situaci v Brně a jeho metropolitní oblasti.

Alianci EDUC (European Digital UniverCity) tvoří kromě Masarykovy univerzity dalších pět univerzit (Univerzita v Postupimi, Pésci, Cagliari, Rennes a Univerzita Paris Nanterre). Cílem aliance je propojit těchto šest univerzit v jednu společnou evropskou univerzitu v rámci spolupráce na různých formách mezinárodního vzdělávání (zahraniční výjezdy, společné kurzy, letní školy a virtuální mobility). Jedním z podpořených projektů je i meziuniverzitní kurz EDUC Green City.

Tento kombinovaný kurz probíhal v jarním semestru a vyvrcholil týdenní účastí studentů v Brně. Jak už samotný název kurzu napovídá, studenti se zaměřili na oblast zlepšování kvality životního prostředí v městech a jejich zázemí. Studenti se tak pod odborným vedením akademiků z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity seznámili s problematikou dopravy, odpadového hospodářství, znečišťování ovzduší a vlivem všech těchto činností na zdraví obyvatel ve městech a jejich okolí.

Kurz byl koncipován ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Studentům byla představena Strategie Brněnské metropolitní oblasti a důležitost spolupráce města s obcemi v jeho zázemí. To vše s ohledem na to, že ani problémy v oblasti znečišťování ovzduší nekončí v rámci hranic měst a obcí a je proto nutné řešit tyto problémy metropolitně.

Během své týdenní návštěvy měli studenti možnost vidět projekty města Brna a navštívit například plánovanou chytrou čtvrť Špitálka, nové centrum zpracování odpadu ve společnosti SAKO anebo pasivní dům Nadace partnerství v Otevřené zahradě. Studenti rovněž navštívili zelenou vesnici Hostětín, která je známá řadou environmentálních projektů.

Kurz byl zakončený prezentací pěti pracovních dokumentů zástupcům Odboru strategického rozvoje a spolupráce a Odboru životního prostředí města Brna. Studenti prezentovali své nápady, jak zlepšit fungování Brna a jeho okolí. Zhodnotili dosavadní situaci v rámci města Brna a jeho zázemí a přišli s doporučením, jak pomocí různých projektů či iniciativ zlepšit daný status quo. Studenti čerpali především ze zahraničních příkladů a prezentovali různé přístupy dalších měst a metropolí v řešení dané problematiky. Jejich práce byly velice inspirativní a budou sloužit jako pracovní podklady, které město využije při plánování dalších metropolitních projektů.

Část věnující se kvalitě ovzduší je navázána na projekt „Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna“ podpořený Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.