ESF MU získala ocenění HR Award

3. 5. 2021 Petra Ježová

Bez popisku

V prosinci 2019 se Ekonomicko-správní fakulta MU přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě a Kodexu pro výzkumné pracovníky a zahájila tak přípravy na získání prestižního evropského ocenění HR Excellence in Research Award. Dne 27. 4. 2021 byla ESF MU tato certifikace Evropskou komisí udělena.

Udělení certifikace HR Excellence Award znamená, že Evropská komise schválila předložené dokumenty a odsouhlasila vytvořený Akční plán, který bude fakulta v následujících letech realizovat. Fakulta tak oficiálně zahájila implementační fázi celého procesu, kdy budou postupně realizovány jednotlivé kroky Akčního plánu s cílem trvale zlepšovat pracovní podmínky a péči o zaměstnance.

Srdečně děkujeme všem, kteří se na přípravné fázi k získání HR Award podíleli a těšíme se na další spolupráci.

Tým HR Award


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.