Jsme o krok blíže světovým univerzitám. Díky HR Award zlepšujeme pracovní podmínky zaměstnanců

9. 6. 2022 Jana Sosnová

Bez popisku

Více než sto zaměstnanců Ekonomicko-správní fakulty se za poslední rok vzdělalo v kurzech zaměřených na měkké a manažerské dovednosti a přes třicet nováčků zažilo vylepšený adaptační proces. S předpisy se seznamujeme prostřednictvím elektronického systému, díky němuž si můžeme lépe plánovat pracovní čas. Nezapomínáme ani na naše zahraniční kolegy, pro které připravujeme podklady a důležitá sdělení v anglickém jazyce. Díky projektu HR Award, který na Ekonomicko-správní fakultě běží už více než rok, neustále zlepšujeme pracovní podmínky našich zaměstnanců.

Ocenění HR Award získala Ekonomicko-správní fakulta na jaře minulého roku. Výzkumným institucím ho uděluje Evropská komise a zavazuje tím držitele k systematickému zlepšování pracovních podmínek vědců, vědkyň i ostatních zaměstnanců. Naplňování cílů HR Award pomáhá jak v každodenním pracovním životě, tak v některých grantových soutěžích. „HR Award si nechceme pouze odškrtnout jako formalitu. Chceme skutečně soustavně zlepšovat pracovní podmínky našich zaměstnanců, od kterých již dostáváme pozitivní zpětnou vazbu,“ vysvětluje děkan Ekonomicko-správní fakulty Jiří Špalek.

Petra Ježová – personální manažerka a koordinátorka projektu HR Award

O zlepšení jsme v uplynulém roce usilovali zejména v oblastech personalistiky, internacionalizace a digitalizace. „Skrze vylepšené procesy náboru a adaptace zaměstnanců, transparentnější systém hodnocení a efektivnější vzdělávání se snažíme dostat na úroveň jiných světových univerzit,“ popisuje Petra Ježová, personální manažerka a koordinátorka projektu HR Award. Podepisovat smlouvy a seznamovat se s aktuálními předpisy mohou zaměstnanci nově online, což zrychluje administrativní procesy a také šetří čas. V současnosti zavádíme také konkrétní postupy pro řešení a prevenci sexuálního obtěžování. Anglické verze strategických dokumentů zase usnadňují orientaci zahraničním kolegyním a kolegům – například ukrajinským akademičkám, které na fakultu nastoupily v nedávné době.

Součástí HR Award je mimo jiné i podpora rodičů po návratu z mateřské či rodičovské dovolené. Vyučující se mohou přihlásit do programu Career Restart, který usnadňuje cestu zpět k vědecké kariéře. V současnosti spolupracujeme také na vytvoření nové dětské skupiny Elánek pro děti zaměstnanců Masarykovy univerzity. Nezapomínáme ani na doktorské studenty, pro které organizujeme Welcome Day, ale také specializované workshopy zaměřené například na komunikaci vědy nebo akademické psaní.

Letos v dubnu se uskutečnil workshop Scientific Writing, který účastníci z řad doktorských studentů velmi ocenili. „Lektor nám předal mnoho praktických rad, díky kterým můžeme psát lepší odborné články,“ myslí si Renata Kosíková, studentka prvního ročníku doktorského studia. Doktorand Radim Procházka zase vyzdvihl, že díky workshopu lépe pochopil proces přijímacího řízení publikací v odborných časopisech. „Nikdy jsem nepomyslel na to, jaký význam může mít pro vědecký časopis nadpis, abstrakt a celková struktura článku. Kolik lidí je v přijímacím řízení zahrnuto a na co se zaměřují. Workshop mi pomohl uvědomit si, na koho dané části práce cílit a jak zaujmout čtenáře,“ popsal.

V příštím roce se zaměříme například na rovnost příležitostí. Podle Petry Ježové jde o velmi diskutované téma napříč univerzitou. „Všechny změny vždy konzultujeme s vedením fakulty i cílovou skupinou. Je pro nás důležité, aby nové postupy nejen v oblasti rovnosti fungovaly ke spokojenosti všech,“ vysvětluje. Soustředit se budeme také na slaďování rodinného a profesního života.

Podle Petry Ježové je důležité usilovat o změny, které mají smysl z dlouhodobého hlediska. „Lidé si všímají, že se v souvislosti s našimi aktivitami něco mění, a to nám dělá velkou radost,“ popisuje. Pozitivních změn si všimla například vedoucí oddělení vnějších vztahů Marie Krulová, která zažila původní adaptační proces při svém nástupu na fakultu, a nyní jím prochází již podruhé s novými kolegy na oddělení. „Oceňuji zejména návodné materiály, které mi připomenou i zdánlivě samozřejmé věci jako například vzít nováčka na oběd, anebo mít nastavené cíle pro zkušební dobu a první rok jeho práce,“ vysvětluje.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.