Plán genderové rovnosti – povinný prvek programu Horizont Evropa

14. 1. 2022 Petra Ježová

Bez popisku

Masarykova univerzita má schválen Plán genderové rovnosti na léta 2021–2024. GEP je kritériem způsobilosti pro všechny veřejné orgány, vysokoškolské instituce a výzkumné organizace zemí EU a přidružených zemí, které se chtějí účastnit programu Horizont Evropa pro výzvy s uzávěrkami v roce 2022 a později. Začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací je standardním požadavkem a kritériem pro udělení grantu hodnoceným v rámci kritéria excelence. Plán genderové rovnosti najdete na webu MU – sekce Úřední deska a v sekci Kariéra na MU.

Podkladem pro přípravu tohoto dokumentu byly také výstupy a doporučení z fakultních genderových auditů. Na Ekonomicko-správní fakultě MU probíhal v květnu a červnu 2021 jako součást Akčního plánu HR Award, ve kterém se fakulta zavázala mj. také k podpoře genderově férového prostředí. Audit se týkal následujících oblastí: proměna organizační kultury; slaďování práce a rodičovství; nábor a výběr; funkční postup; vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích; opatření proti sexuálnímu obtěžování a dalším formám násilí; zahrnutí genderové dimenze do výzkumu, inovací a výuky; studium a studentská populace. Zjištění uvedená v závěrečné zprávě z genderového auditu byla podpořena obsahovou analýzou dokumentů, analýzou statistických dat, výsledky z dotazníkového šetření HR Award z roku 2020, fokusních skupin a individuálních a skupinových rozhovorů. Audit byl proveden interně ve spolupráci s organizací NKC Gender a věda.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.