Dopravu budoucnosti ovlivní technologie i důraz na udržitelnost a sociální spravedlnost, říká Sorath Shah

31. 3. 2023 Jana Sosnová

Sorath Shah na Ekonomicko-správní fakultě MU | Foto: Martin Indruch

Nová odbornice na ekonomii dopravy nastoupí do Institutu pro dopravní ekonomii, geografii a politiku (ITREGEP) díky financování z ERA Fellowships. Sorath Shah získala prestižní grant na svůj výzkum v oblasti mikromobility a uskuteční ho pod vedením Zdeňka Tomeše. Během svého dvouletého pobytu na Ekonomicko-správní fakultě bude zkoumat například systémy sdílení kol nebo elektrokoloběžek.

Co Vás přimělo k tomu požádat o MSCA Postdoctoral Fellowship?

Po dokončení doktorského studia v roce 2021 jsem toužila dále zdokonalovat své odborné výzkumné znalosti, a to zejména v oblasti městské dopravy. Zjistila jsem však, že možnosti jsou poněkud omezené. Mnoho pracovních nabídek bylo v oblasti manažerských služeb v soukromých firmách nebo ve vládním sektoru, kam bylo obtížné proniknout. Dokonce jsem se ucházela o místo mladé odbornice v dopravní sekci Světové banky, ale bohužel jsem neuspěla v přijímacím řízení. To mě vedlo k tomu, že jsem začala uvažovat o postdoktorandském stipendiu jako o nejefektivnějším způsobu, jak dále rozvíjet své odborné znalosti v této oblasti. Jednou z nejvíce uznávaných příležitostí je přirozeně MSCA-PF. S tímto vědomím jsem začala oslovovat profesory na různých hostitelských institucích, abych prozkoumala možnosti spolupráce.

A proč jste si vybrala právě Masarykovu univerzitu?

Po pečlivém zvážení možností jsem se nakonec rozhodla podat žádost o MSCA-PF ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou, protože věřím, že mi nabízí nejlepší příležitost rozšířit mé odborné znalosti v oblasti výzkumu a významně přispět k rozvoji městské dopravy.

Vaším supervizorem bude profesor Zdeněk Tomeš, jeden z našich odborníků na ekonomii dopravy. Co Vás motivovalo ke spolupráci právě s ním?

Měla jsem možnost hovořit s několika profesory jakožto potenciálními spolupracovníky pro můj projekt MSCA-PF a po pečlivém zvážení jsem se rozhodla pro spolupráci s profesorem Zdeňkem Tomešem. Jako dopravní ekonomka věřím, že spolupráce s ním mi umožní rozšířit mé výzkumné znalosti nad rámec sociálních a udržitelných aspektů městské dopravy, které již znám. Zaujaly mě jeho rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oboru, stejně jako jeho přístup k výzkumu založený na spolupráci. Profesor Tomeš od začátku projevoval velký zájem o mou žádost o MSCA-PF a byl ochoten mě jakkoli podpořit. Okamžitě mi začal pomáhat s přípravou projektové žádosti tím, že mi zprostředkoval přístup k online seminářům MSCA a dalším relevantním informacím, které byly na fakultě k dispozici.

Co mě však přesvědčilo, byla vstřícná povaha profesora Tomeše a jeho ochota podělit se o své znalosti a zkušenosti, což mi dodalo jistotu, že budeme tvořit vynikající tým. Byl mi vždy k dispozici, aby zodpověděl mé otázky a poradil mi během celého procesu podávání žádosti. Jsem nadšená, že s ním mohu spolupracovat a učit se z jeho bohatých zkušeností.

Nejprve jste požádala o MSCA Postdoctoral Fellowship, nakonec jste ale získala financování z ERA Fellowships. Mohla byste tento proces přiblížit?

Máte pravdu, žádala jsem o MSCA-PF, ale můj projekt byl financován z ERA, zatímco jsem v seznamu náhradníků pro MSCA-PF. Při vyhlášení výsledků jsem dostala dva dopisy. V prvním bylo uvedeno, že můj projekt získal příznivé hodnocení, ale nezískal dostatečně vysoký počet bodů, aby mohl být financován kvůli rozpočtovému limitu výzvy MSCA-PF. Druhý dopis obsahoval doplňující informace o mé účasti ve výzvě k předkládání návrhů na stipendium ERA, pro které jsem byla vybrána.

Jaké je Vaše výzkumné zaměření?

Zabývám se výzkumem inteligentní a udržitelné mobility s důrazem na sdílení automobilů, veřejných kol a veřejné dopravy. Zajímám se také o současné trendy v oblasti mikromobility a jejich potenciální dopad na odolnost městské dopravy. Celkově je mým cílem zlepšit naše chápání toho, jak lze tyto různé druhy dopravy uzpůsobit, tak aby podporovaly udržitelnost a efektivitu mobility ve městech.

Během svého pobytu v Brně se zaměřím na vývoj komplexního hodnotícího systému pro urbanisty a plánovače dopravy, který bude sloužit k posouzení celkové odolnosti systémů sdílené mikromobility. Budu analyzovat hlavní programy sdílené mikromobility, jako je sdílení kol ve stanicích, sdílení volně stojících kol, sdílení volně stojících elektrokol a sdílení volně stojících elektrokoloběžek v Evropě, abych pochopila vzorce mobility jejich uživatelů před pandemií, během a po ní. Výzkum pomůže zlepšit řízení a hodnocení vhodnosti alternativ udržitelné městské dopravy.

Mohla byste vysvětlit, proč jsou systémy mikromobility důležité?

Systémy mikromobility, jako jsou elektrokola a elektrokoloběžky, jsou v současné dopravě důležité, protože jsou účinné, udržitelné, nákladově efektivní a uživatelům přinášejí zdravotní výhody. Poskytují také pohodlné a dostupné možnosti pro krátké cesty nebo spojení na posledním úseku cesty ve městech.

Jaká je podle Vás budoucnost dopravy?

Budoucnost dopravy budou podle mého názoru určovat technologický pokrok a rostoucí důraz na udržitelnost a sociální spravedlnost. Pravděpodobně budeme svědky dalších inovací v oblasti elektrických a autonomních vozidel, stejně jako rozšíření systémů mikromobility a možností sdílené dopravy.

Dopravní systémy však v současnosti čelí významným výzvám, jako jsou dopravní zácpy, znečištění ovzduší a potřeba řešit změnu klimatu. Řešení těchto výzev bude vyžadovat holistický přístup k plánování dopravy a pokračující inovace v oblasti technologií a řešení založených na datech s cílem zlepšit bezpečnost, efektivitu a odolnost dopravních sítí.

Co byste poradila výzkumníkům a výzkumnicím, kteří zvažují podání žádosti o stipendium MSCA-PF nebo ERA?

Moje rada zní: důkladně naplánujte a formulujte výzkumný záměr v návrhu projektu. Nepodceňujte žádnou jeho část, protože každá ovlivňuje vaše bodové hodnocení. Využijte všechny dostupné zdroje, jako jsou online workshopy, hackathony a konzultace. Mohou vám výrazně pomoci při psaní kvalitního návrhu. Pro mě osobně byla neocenitelná účast na workshopu, který pořádal Jakub Zeman z Rektorátu Masarykovy univerzity, a individuální konzultace k mému projektovému návrhu. I když podáváte žádost poprvé, pokud do toho dáte všechno, máte velkou šanci na úspěch.

Na co se v Brně nejvíc těšíte?

Jsem nadšená, že se stěhuji do Brna a vydávám se na tuto novou výzkumnou cestu. Zvláště se těším na možnost pracovat v novém prostředí a spolupracovat s výzkumným týmem profesora Zdeňka Tomeše s různorodým zázemím. Těším se také na rozšíření svých dovedností a osvojení si nových výzkumných technik. Po šesti letech života v Jižní Koreji během magisterského a doktorského studia se nemohu dočkat, až budu poznávat evropskou a českou kulturu a objevovat nová místa.

Sorath Shah je pákistánská dopravní ekonomka. V roce 2015 dokončila bakalářské studium v oboru městského a regionálního plánování a v roce 2020 pokračovala v magisterském studiu městského a regionálního rozvoje na Hanyang University v jihokorejském Soulu. Během doktorského studia pracovala na několika výzkumných a vývojových projektech týkajících se rozvoje inteligentních a udržitelných dopravních systémů ve městech. Po dokončení doktorátu pokračovala ve své výzkumné cestě rok jako postdoktorandka. Nyní je nadšená, že může své znalosti a zkušenosti získané z těchto výzkumných příležitostí přenést na svou novou pozici na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

Bez popisku

MSCA & ERA Fellowships

Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) představují soubor několika stipendií a finančních příležitostí, kterými Evropská komise podporuje vědu a výzkum v tzv. Evropském výzkumném prostoru (ERA). Jedná se o jeden z nejprestižnějších grantových programů, který je navržen tak, aby podporoval mezioborový výzkum a mezinárodní spolupráci mezi vědci a vědkyněmi z evropských i mimoevropských zemí. Součástí je i MSCA Postdoctoral Fellowship zaměřené na podporu postdoků.

Protože je Česká republika jednou z tzv. Widening Countries, mohou kandidáti MSCA-PF současně žádat o financování z programu ERA Fellowships. Ten poskytuje finanční prostředky k financování projektů předložených do výzvy MSCA-PF, jejichž příjemce se nachází v některé z Widening Countries. Výzva ERA-PF a výzva MSCA-PF procházejí stejným centralizovaným postupem hodnocení. Ačkoli ERA Fellowship není formálně považováno za stipendium MSCA, i přesto jde o prestižní příležitost pro postdoktorandy, kteří se chtějí zapojit do výzkumných a inovačních projektů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.