Přijímačky do NMgr. studia a volba kandidáta na funkci děkana

15. 5. 2020 Dagmar Vágnerová Linnertová

Akademický senát Ekonomicko-správní fakulty MU dnes na svém mimořádném zasedání schválil změnu podmínek pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce s počátkem studia od podzimního semestru 2020. Změna podmínek reagující na stav nouze vyhlášený vládou ČR tak počítá s prominutím přijímací zkoušky na ESF MU.

Podmínky přijetí se dočtete zde, uchazečům byl také zaslán informační e-mail.

V rámci bodu „různé“ předsedkyně AS ESF MU informovala o rezignaci Ing. Kláry Kašparové Ph.D. na pozici předsedkyně Volební komise AS ESF MU a poděkovala jí za výbornou spolupráci s Akademickým senátem. Následně proběhla diskuse o možnosti volby kandidáta na funkci děkana. Členové AS ESF MU se shodli na výhodě prezenční volby, a tedy jejím konání na počátku září. Mandát stávajícího děkana končí k 31. říjnu 2020.

Další zasedání AS ESF MU je plánováno na 8. června 2020 a opět se uskuteční v prostředí MS Teams.

Více článků

Přehled všech článků