Top Students Centre
(TopSeC)

Cíle a přínosy TopSeC

Pro studenty:
 • získání dodatečné kvalifikace účastí v prestižním projektu,
 • navázání přímých kontaktů a spolupráce s odborníky z praxe,
 • rozšíření rozhledu a prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem,
 • nahlédnutí na to, jak vysněná pozice vypadá v praxi,
 • poznání zajímavých spolužáků (smýšlejících podobně jako Vy),
 • výběr témat diplomových prací ve spolupráci s partnery TopSeC, konzultace.
Pro partnery:
 • vyhledávání a navázání kontaktu s talentovanými studenty již v průběhu jejich studia,
 • pravidelná setkání a komunikace s perspektivními studenty,
 • participace na odborném vzdělávání potenciálních budoucích zaměstnanců,
 • přímá prezentace firmy a jejích aktivit studentům zapojeným do projektu,
 • možnost navázání dlouhodobé spolupráce již během studia (zadávání celosemestrálních projektů apod.).

Řekli o TopSeCu...

„Práci jsem dostal víceméně hlavně díky TopSeCu. I na další pracovní pozice jsem měl díky TopSeCu výhodu. Jednak díky tomu, že jsem věděl, jak probíhají výběrová řízení a jednak i personalistky už měly tušení, že mě někdy někde viděly. Takže ohledně hledání místa jednoznačně výhoda.“

Pavel Burda
absolvent TopSeCu

„TopSeC je skvělá příležitost, jak si rozšířit obzory na pracovním trhu, přidat něco netradičního do CV i rozvrhu. Určitě vřele doporučuji.“

„Možnosť spoznať potenciálnych zamestnávateľov a najšikovnejších spolužiakov.“

Příležitost dostat se do kontaktu nejen s odborníky z praxe, ale i s dalšími studenty.“

„Super príležitosť spraviť si prehľad a ujasniť si, čo chcem a čo nechcem robiť.“

„Čtyři kredity za docházku na zajímavý přednášky, no neber to.“

„Přínosná položka do životopisu, pestrý program a zajímaví lidé jsou hlavními lákadly TopSeCu.“

„Nevšední inspirativní přednášky TopSec rozšířující obzory ve změti všedních obyčejných přednášek studijního plánu.“

Studenti TopSeCu o TopSeCu

„Z mého pohledu TopSeC umožňuje poznat nejen potenciální budoucí zaměstnavatele, ale i potencialní budoucí kolegy-studenty. Networking je v dnešní době velice důležitý a myslím, že TopSeC je ideální místo, kde s ním začít.“

Petra Kummerová
Data Scientist, McKinsey & Company, absolventka TopSeCu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.