Ceny děkana

Soutěže o Cenu děkana jsou vyhlašovány každoročně s cílem podpořit kvalitu publikačních výstupů akademických pracovníků a pracovnic, motivovat mladé akademické pracovníky/ice k dosahování vynikajících vědecko-výzkumných výsledků, posílit prestiž vědecké práce v oblasti ekonomických věd a ocenit její přínos pro společnost, ocenit a motivovat vyučující a motivovat studenty a studentky k dosahování vynikajících studijních výsledků a vynikajících závěrečných prací.

Soutěž o Cenu děkana za nejlepší publikaci

Cílem soutěže je ocenit nejlepší vědecké práce zpracované na Ekonomicko-správní fakultě MU a podpořit tak kvalitu vědecké práce a publikačních výstupů akademických pracovníků a pracovnic fakulty.

Cena je udělována za článek s výrazným vědeckým přínosem, který

  • je zařazený v databázi Web of Science s příznakem „Article“ nebo „Review“ v kvartilech Q1 nebo Q2 dle AIS,
  • nebo je zařazený na seznamu Academic Journal Guide (ABS list) v kategorii 4*,4 nebo 3,

nebo za odbornou monografii, která svou kvalitou výrazně obohacuje současné poznání v dané oborové oblasti.

Nominovány na cenu jsou automaticky všechny publikace z publikačních záznamů v IS MU splňující kritéria soutěže. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Do roku 2021 byla tato soutěž vyhlašována zvlášť pro kategorii nejlepší odborná monografie a zvlášť pro kategorii nejlepší vědecký článek.

Držitelé ceny děkana za nejlepší publikaci roku 2022

1. místo Ahad Zareravasan, PhD za článek An ambidextrous approach on the business analytics-competitive advantage relationship: Exploring the moderating role of business analytics strategy uveřejněný v časopise Technological Forecasting and Social Change, spoluautorem článku je Amir Ashrafi

Zvláštní uznání děkana získali:

Držitelé ceny děkana za nejlepší publikaci roku 2021

1. místo Mgr. Martin Guzi, Ph.D.Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. za článek The long-term impact of the resettlement of the Sudetenland on residential migration uveřejněný v Journal of Urban Economics, spoluautorem článku je Peter Huber

Zvláštní uznání děkana získali:

Držitelé ceny děkana za nejlepší publikaci roku 2020

1. místo: Tommaso Reggiani, PhD za text Delegation and coordination with multiple threshold public goods: experimental evidence uveřejněný v Experimental Economics, spoluautory článku jsou Luca Corazzini a Christopher Cotton.

Dalšími oceněnými autory byli:

Držitelé ceny děkana za nejlepší odbornou monografii

2020

1. místo: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., za knihu Centrally Planned Economies: Theory and Practice in Socialist Czechoslovakia, vydanou v Routledge, London/New York

2019

V tomto roce nebyla oceněna žádná monografie.

2018

1. místo: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., za knihu From Central Planning to the Market: The Transformation of the Czech Economy 1989-2004, vydanou v CEU Press, Budapest

2017

1. místo: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. a Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., za knihu Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku, vydanou na Masarykova univerzita, Brno

2. místo: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., za knihu Nonprofit organizations in selected CEE countries: A journey to sustainability (spoluautorek Vaceková, Svidroňová Murray), vydanou v Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", Radom v koedici s Masarykova univerzita, Brno

2016

V tomto roce nebyla oceněna žádná monografie.

2015

1. místo: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., Ing. Ondřej Částek, Ph.D., Ing. Jana Pokorná, a Mgr. Maria Králová, za knihu Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition (autorského kolektivu Pudil, Blažek, Částek, Somol, Pokorná, Králová), vydanou na Masarykova univerzita, Brno

2. místo: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., za knihu Konkurence a výkonnost na evropských železnicích, vydanou na Masarykova univerzita, Brno

Držitelé ceny děkana za nejlepší odborný článek

2020

1. místo: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D., za článek Do political risks harm development of oil fields? (autorského kolektivu Boe, Jordal, Mikula a Molnar), vydaný v časopise Journal of Economic Behavior & Organization

2. místo: prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., za článek Network-based asset allocation strategies (autorského kolektivu Výrost, Lyócsa a Baumöhl), vydaný v časopise The North American Journal of Economics and Finance

3. místo: doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D., za článek Real consequences matter: Why hypothetical biases in the valuation of time persist even in controlled lab experiments (autorského kolektivu Krčál, Peer, Staněk a Karlínová), vydaný v časopise Economics of Transportation

2019

1. místo: Mgr. Martin Guzi, Ph.D., za článek How Immigration Grease Is Affected by Economic, Institutional and Policy Contexts: Evidence from EU Labor Markets. (autorského kolektivu Guzi, Kahanec a Mýtna Kureková), vydaný v časopise Kyklos

2. místo: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., a doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., za článek Internal Factors of Intermunicipal Cooperation: What matters most and why?, vydaný v časopise Local Government Studies

2018

1. místo: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., za článek Do European reforms increase modal share of railways?, vydaný v časopise Transport Policy

2. místo: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., za článek Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. (autorského kolektivu Soukopová, Struk, Hřebíček), vydaný v časopise Journal of Environmental Management

2017

1. místo: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., a Ing. Monika Jandová, Ph.D., za článek Open access passenger rail competition in the Czech Republic (autorského kolektivu Tomeš, Kvizda, Jandová, Rederer), vydaného v časopise Transport Policy

2. místo: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D., Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. a Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., za článek External validity of prospect theory: The evidence from soccer betting, vydaný v časopise Journal of Behavioral and Experimental Economics

3. místo: Mgr. Martin Guzi, Ph.D., za článek Ethnic Diversity and Well-Being (autorského kolektivu Akay, Constant, Giulietti, Guzi), vydaný v časopise Journal of Population Economics

2016

1. místo: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., a doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., za článek Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita, vydaný v časopise Politická ekonomie

2. místo: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., za článek Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic (autorského kolektivu Jade, Molková, Kvizda), vydaný v časopise Journal of Rail Transport Planning & Management

2. místo: Mgr. Martin Guzi, Ph.D., za článek A Web Survey Analysis of the Subjective Well-being (spoluautorů Guziho a de Pedraza Garcíi), vydaný v časopise International Journal of Manpower

3. místo: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., za článek Mathematics and economics: the case of Menger, vydaný v časopise Journal of Economic Methodology

2015

1. místo: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., za článek Out of Prague: a week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland´s Eyjafjallajökull erupted in 2010 (spoluautorů Kvizda, Seidenglanz), vydaný v časopise Journal of Transport Geography

2. místo: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, Ph.D., Ing. Petr Valouch, Ing. Eva Hýblová, Ph.D., a Ing. Zuzana Křížová, Ph.D., za článek Changes in Property and Ownership Structure of Companies as a Consequence of Mergers in the Czech Republic, vydaný v časopise Engineering Economics

3. místo: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., a doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., za článek Competition in the railway passenger market in the Czech Republic (autorského kolektivu Tomeš, Kvizda, Nigrin, Seidenglanz), vydaný v časopise Research in Transportation Economics

Soutěž o Cenu děkana pro mladé vědecké pracovníky a pracovnice do 35 let

Cílem soutěže je motivovat studenty/ky a mladé akademické pracovníky/ice fakulty k dosahování vynikajících vědecko-výzkumných výsledků především v oblasti publikačních aktivit a posílit prestiž vědecké práce v oblasti ekonomických věd na fakultě.

Cenu lze udělit za vynikající knižní nebo časopiseckou publikaci v oblasti ekonomických věd, která přináší nové poznatky a představuje přínos pro příslušný obor, nebo za participaci v prestižní mezinárodní vědecko-výzkumné grantové soutěži, nebo za vyžádanou prezentaci ve prospěch vědy na prestižních fórech renomovaných institucí z veřejného i soukromého sektoru.

Sběr návrhů na cenu probíhá prostřednictvím OVP do termínu stanoveného ve vyhlášení soutěže. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Držitelé ceny děkana pro mladé vědecké pracovníky a pracovnice do 35 let

2022

1. místo: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. za článek Measuring the environmental sustainability of 2030 Agenda implementation in EU countries: How do different assessment methods affect results? vydaný v časopise Journal of Environmental Management (spoluautorka Mária Heglasová)

2021

1. místo: Axel Alejandro Araneda Barahona, Ph.D. za článek The sub-fractional CEV model vydaný v časopise Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (spoluautor Nils Bertschinger)

2020

1. místo: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D., za článek Assessment of the burden on population due to transport-related air pollution: The Czech core motorway network (spoluautorů Pařil, Tóthová), vydaný v časopise Journal of Cleaner Production

1. místo: Oleg Deev, Ph.D., za článek Connectedness of financial institutions in Europe: A network approach across quantiles (spoluautorů Deev, Lyócsa), vydaný v časopise Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

2019

1. místo: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., za článek Central bank announcements and realized volatility of stock markets in G7 countries (autorského kolektivu Lyócsa, Molnár, Plíhal), vydaný v časopise Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

2018

1. místo: Ing. Michal Ďuriník a Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., za článek The Short Maximization Inventory (autorského kolektivu Ďuriník, Procházka, Cígler), vydaný v časopise Judgment and Decision Making

2. místo: Ing. Michal Struk, Ph.D., za článek Biowaste-to-energy potential in the Czech Republic (autorského kolektivu Struk, Hřebíček, Horsák), vydaný v časopise Waste Management

2017

1. místo: Ing. Hana Lipovská, za ekonomickou učebnici Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět, vydanou v GRADA Publishing, Praha

1. místo: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., za článek Home bias in sport betting: Evidence from Czech betting market, vydaný v časopise Judgment and Decision Making

2. místo: Ing. Michal Struk, za článek Distance and incentives matter: The separation of recyclable municipal waste, vydaný v časopise Resources, Conservation and Recycling

2016

Ing. Michal Struk, za článek Population age structure and the cost of municipal waste collection. A case study from the Czech Republic (autorského kolektivu Soukopová, Struk, Hřebíček), vydaný v časopise Journal of Environmental Management

2015

Ing. Gabriela Vaceková, PhD., za článek Sustainability of Rural Nonprofit Organizations: Czech Republic and Beyond, vydaný v časopise Sustainability

Soutěž o Cenu děkana za nejlepší výsledek se společenskou relevancí

Cílem soutěže je posílit prestiž vědecké práce v oblasti ekonomických věd na fakultě a ocenit její přínos pro společnost.

Cena může být udělena akademickým pracovníkům a pracovnicím fakulty nebo studentům/kám doktorského studia za vynikající výsledek aplikovaného výzkumu s významnou společenskou relevancí, resp. významem pro společnost, oblast ekonomiky, státní a veřejnou správu a další oblasti společenských potřeb.

Sběr návrhů na cenu probíhá prostřednictvím OVP do termínu stanoveného ve vyhlášení soutěže. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Držitelé ceny děkana za nejlepší výsledek se společenskou relevancí

2022

1. místo: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.  za za tvorbu unikátního softwaru k odhalení míst častých dopravních nehod na českých silnicích, jejž nyní využívá Policie ČR.
Cena byla finančně podpořena partnery fakulty.

2021

1. místo: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.Ing. Vilém Pařil, Ph.D. za aktualizaci akčního plánu zlepšování kvality ovzduší v Brně, jež je výsledkem projektu s názvem Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna

Soutěž o Cenu děkana za popularizaci vědy

Cílem soutěže je motivovat akademické pracovníky a doktorské studující k činnostem spojeným s popularizací vědy pro veřejnost a ocenit jejich přínos.

Cena může být udělena akademickým pracovníkům a pracovnicím fakulty nebo studentům a studentkám doktorského studia za vynikající výstupy a činnosti v oblasti popularizace vědy pro veřejnost (např. aktivity pro střední školy, popularizační články, výstupy v médiích).

Sběr návrhů na cenu probíhá prostřednictvím OVP do termínu stanoveného ve vyhlášení soutěže. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Držitelé ceny děkana za popularizaci vědy

2022

1. místo: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. za systematické popularizační aktivity, a to přednášky na středních školách, výstupy v médiích, podíl na organizaci soutěže Bohatství země a aktivity v rámci ekonomické olympiády pro základní a střední školy

Soutěž o Cenu děkana za inovace ve výuce

Cílem je ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti a rovněž podnítit diskuzi o kvalitní výuce.

Cena děkana za inovace ve výuce je udělována vyučujícím fakulty (vč. studentů doktorského studia) za kreativní a inovativní přístup k výuce, za technickou podporu, zavádění a rozvoj nástrojů a metod vedoucích ke zkvalitnění výuky. Cena může být udělena za oblast výuky či za oblast podpory výuky.

Sběr návrhů na tuto cenu probíhá prostřednictvím Studijního oddělení (Zuzana Mikulášová) do termínu stanoveného ve vyhlášení soutěže. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Držitelé ceny děkana za inovace ve výuce

2022

1. místo: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. za za úspěšné využití aplikace KvIS ve výuce předmětu Makroekonomie I., jež vedlo ke zvýšení pravidelné účasti studentů na přednáškách a jejich interakcí s vyučujícím.
Cena byla finančně podpořena partnery fakulty.

Soutěž o Cenu děkana za vynikající disertační práci

Cílem soutěže je motivovat studenty/ky doktorských studijních programů ke zpracování vysoce kvalitních disertačních prací.

Cena může být udělena za disertační práci obhájenou v řádném termínu a hodnocenou jako „A-výborná“, kterou navrhne komise pro obhajobu dané disertační práce bezprostředně po vykonání a vyhodnocení obhajoby.

Sběr návrhů na cenu probíhá celoročně prostřednictvím OVP. Vyhlášení a předání ceny je součástí programu shromáždění akademické obce ESF MU.

Držitelé ceny děkana za vynikající disertační práci

2022

1. místo: Ing. Bára Karlínová, Ph.D. za disertační práci The Value of Travel Time

2021

1. místo: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. za disertační práci Vliv finančních a bankovních frikcí na hospodářský cyklus (modelový přístup)

2020

1. místo: Mgr. Hana Fitzová, Ph.D., za disertační práci The impact of the European railway reforms on railway efficiency

2019

1. místo: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D., za disertační práci Scheduled Macroeconomic News Announcements and Forex Volatility

2. místo: Ing. Michal Jirásek, Ph.D., za disertační práci Firm Strategic Decision-making in Investment from the View of the Behavioral Theory of the Firm

2018

1. místo: Oleg Deev, Ph.D., za disertační práci Banking Integration and Financial Stability in Europe

2. místo: Ing. Anida Krajina, Ph.D., za disertační práci Interpretation of online consumer behaviour from the consumer neuroscience perspective - cross generation study

3. místo: Ing. Markéta Novotná, Ph.D., za disertační práci Destination Governance

2017

1. místo: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D., za disertační práci Dopady Velké recese na strukturu a chování ekonomik Visegrádské skupiny

2. místo: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D., za disertační práci Vývoj institucionálního prostředí transformujících se ekonomik Východního bloku

3. místo: Mgr. Ing. Martin Schmidt, Ph.D., za disertační práci Efektivnost institutu veřejných zakázek a její determinanty

2016

Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., za disertační práci The Nature of Money: Different Methodological Approaches

2015

1. místo: Ing. Martin Machay, Ph.D., za disertační práci Vliv politického cyklu na financování vesmírných programů USA

2. místo: Ing. Michal Plaček, Ph.D., za disertační práci Možnosti využití benchmarkingu při řízení kvality a zvyšování výkonnosti ve vysokém školství

3. místo: Ing. Vilém Pařil, Ph.D., za disertační práci Ekonomické hodnocení environmentálních dopadů vybraných dopravních projektů

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Sosnová

Důležité termíny

Termín pro podání přihlášek na cenu pro mladé vědecké pracovníky a pracovnice do 35 let, za nejlepší výsledek se společenskou relevancí,  za popularizaci vědy a za inovace ve výuce

30. dubna 2024

Sběr nominací na cenu za vynikající disertační práci

celoročně do 31. prosince 2024

 

   
   

Aktuality a vyhlášení

Formuláře návrhů a přihlášek

Kontaktní osoba pro vědecké soutěže

Soutěž o cenu děkana pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

Soutěž se vyhlašuje ve 4 kategoriích:

  1. Soutěž o cenu děkana za vynikající bakalářskou práci
  2. Soutěž o cenu děkana za vynikající diplomovou práci
  3. Soutěž o cenu děkana za vynikající studijní výsledky v bakalářském studiu
  4. Soutěž o cenu děkana za vynikající studijní výsledky v magisterském studiu

Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.