Držitelé ceny děkana za vynikající diplomovou práci

O ceně děkana za vynikající diplomovou práci

V období konce semestru většinou bývá děkanem vyhlášena Cena za vynikající diplomovou práci. Nominace na cenu navrhují komise pro statní závěrečné zkoušky, u kterých byla práce obhájena. Předseda komise může představit vedoucímu katedry své náměty na ceny během nejbližších dnů po vyhodnocení obhajob.

Aby mohla být závěrečná diplomová práce nominována na Cenu za vynikající diplomovou práci, musí splňovat několik podmínek. Jednak musí být obhájena v řádném termínu (tedy na první pokus), jednak je třeba, aby byla komisí ohodnocena známkou A – výbornou. Z nominovaných prací vybere vedoucí katedry maximálně dvě, které poté předloží děkanovi. O vítězi nejlepších prací rozhoduje děkan fakulty, samotná Cena za vynikající diplomovou práci je pak slavnostně vyhlášena během promocí. Kromě samotného ocenění získá student, který je autorem práce, také finanční odměnu ve formě mimořádného stipendia. Ocenění má celkem tři umístění. Za první místo je finanční odměna v hodnotě 20 tisíc korun, student na druhém místě získá 15 tisíc, třetí místo je pak ohodnoceno 10 tisíci.

Ocenění studenti v jednotlivých letech

 

2019

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Ing. Mgr. Tomáš Oravec

1. místoZahraniční kurzové intervence centrální banky: DSGE přístup
Vedoucí práce: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc., Katedra ekonomie ESF

Ing. Mgr. Petr Svatoň

1. místoImpacts of Trump administration’s tariffs on imports of Advanced Technology Products from China
Vedoucí práce: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D., Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS

Ing. Ismail Celebi

1. místoRanking methodology to prioritize HSR corridors
Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Ing. Kristýna Cejnková

2. místoNábor zaměstnanců v České republice a Brazílii (komparativní případová studie)
Vedoucí práce: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Petr Horák

2. místoKreditní rating a swapy úvěrového selhání
Vedoucí práce: Oleg Deev, Ph.D., Katedra financí ESF

Ing. Alžbeta Kurillová

2. místoAnalýza spotřebitelského chování
Vedoucí práce: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Maame Ama Dede Adumetey

2. místoThe impact of interest rates on stocks of selected emerging economies
Vedoucí práce: Ing. Luděk Benada, Ph.D., Katedra financí ESF

Ing. Tom-Jakob Röker

2. místoEffective knowledge sharing among projects
Vedoucí práce: Ing. Petr Smutný, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Daniella Dokoupilová

3. místoRevitalizace vnitřního města jako součást urbanistického rozvoje: příklad města Brna
Vedoucí práce: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., Katedra regionální ekonomie a správy ESF

Ing. Natália Poláková

3. místoBrexit a skotské referendum o nezávislosti: britský secesionismus
Vedoucí práce: Ing. Hana Lipovská, Katedra ekonomie ESF

2018

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Ing. Filip Křenek

1. místoVliv hospodářských výsledků na popularitu vlády v zemích V4
Vedoucí práce: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Lucia Makýšová

1. místoCrowdfunding as an alternative way of raising funds for NGOs
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD., Katedra veřejné ekonomie ESF

Ing. Lukáš Vodička

1. místoVliv vývoje finančního systému na ekonomický růst
Vedoucí práce: Oleg Deev, Ph.D., Katedra financí ESF

Ing. Katarína Čellárová

2. místoCo způsobuje šikanu?
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Michal Šperka

2. místoFundamentální analýza společnosti Wells Fargo & Company
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D., Katedra financí ESF

Ing. et Ing. David Beneš

3. místoAlternativní pohled na bolševickou hospodářskou politiku po uchopení moci
Vedoucí práce: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Jan Bílek

3. místoMěření fáze životního cyklu podniku v kvantitativním výzkumu
Vedoucí práce: Ing. Michal Jirásek, Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Peter Kelemen

3. místoVzorce chování a dovednosti posilující resilienci organizace
Vedoucí práce: Mag. Dr. Eva Gatarik, Katedra podnikového hospodářství ESF

2017

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Mgr. Ing. Matej Drozd

1. místoSuperstars' wages in collective sports
Vedoucí práce: Mgr. Martin Guzi, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

Ing. Mgr. Jiří Mrázek

1. místoLeniency program z hlediska teorie her
Vedoucí práce: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Monika Fonferová

2. místoMarketingový výzkum v IT odvětví
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Tamari Kaikatsishvili

2. místoTransfer Pricing Regulation and Application to Multidivisional Company
Vedoucí práce: Ing. Petr Valouch, Ph.D., Katedra financí ESF

Ing. Matěj Liberda

2. místoCommodity market drivers
Vedoucí práce: Oleg Deev, Katedra financí ESF

Ing. Andrej Linhart

3. místoŠtěstí v Německu
Vedoucí práce: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Sandra Laštovková

3. místoBasic income and its possibilities of implementation in the Czech Republic
Vedoucí práce: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

2016

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Ing. Vojtěch Bořil

1. místoDopady změn vzdělanostní struktury v zemích EU na dynamiku trhu práce
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Pavel Křížek

1. místoEvaluace devizových intervencí a kurzového závazku České národní banky
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Fabian Tanguy Maume

1. místoASIT applied to Blue Ocean
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Simona Legerská

2. místoSrovnání forem kuponové privatizace v zemích střední a východní Evropy
Vedoucí práce: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Martin Ovčaří

2. místoExperimentální ověření souvislosti mezi formou zpětné vazby a výkonem pracovníka
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., Katedra psychologie FSS

Ing. Dominika Čižnárová

2. místoDostupnost bydlení v České republice a Finsku
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

Ing. Denisa Nicklová

3. místoNeziskové organizace a mimořádné události
Vedoucí práce: Ing. Jakub Dostál, Ph.D., abs ESF MU

Ing. Martin Lofaj

3. místoIntegrace XRM a ERP systémů v podniku
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Mark Ratilla, B.Sc.

3. místoQuantitative marketing research
Vedoucí práce: Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

2015

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Ing. Richard Holinga

1. místoMultiagentový model vlivu reklamy na tržní cenu při nedokonalých informacích
Vedoucí práce: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Hana Lipovská

1. místoMěření implementačního zpoždění diskreční fiskální politiky v České republice
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Silvestr Dulák

1. místoEfektivní zdanění právnických osob v České republice a jeho determinanty
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Aneta Suchomelová

2. místoBehaviorální ekonomie a využití jejich poznatků v marketingu
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D., Katedra psychologie FSS

Ing. Barbora Robková

2. místoService design při tvorbě produktu cestovního ruchu
Vedoucí práce: Ing. Martin Šauer, Ph.D., Katedra regionálního rozvoje a správy ESF

Ing. Dagmar Kohoutková, BA (Hons)

2. místoThe responsibility of a firm towards its employees
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Martina Blatná

2. místoVinařský cestovní ruch na Jižní Moravě
Vedoucí práce: Ing. Martin Šauer, Ph.D., Katedra regionálního rozvoje a správy ESF

Mgr. Martin Macíček

2. místoStrukturální změny českého trhu práce (DSGE přístup)
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Michal Pavlík

3. místoMěření implementačního zpoždění diskreční fiskální politiky v České republice
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Jana Marenčáková

3. místoDostupnost bydlení pro mladé v ČR
Vedoucí práce: Ing. Igor Kiss, Katedra veřejné ekonomie

2014

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Ing. Kamila Onysko

Cena děkana a společnosti Neovize s.r.o. za vynikající diplomovou práci z oblasti ekonomie zdravotnictvíTvorba strategie Slezské nemocnice v Opavě, p.o.
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

Ing. Jan Demela

1. místoAutokracie a ochrana vlastnických práv
Vedoucí práce: Ing. Štěpán Mikula, Katedra ekonomie ESF

Ing. Michal Zháněl

1. místoAnalýza a optimalizace procesu vedení vývoje softwaru metodou SCRUM
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Jana Nekudová

2. místoA comparative analysis of consumer’s per­ception of hotel restaurants in Great Britain and New Zealand (Relationship marketing study)
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Veronika Sobotková

2. místoDodržování daňových předpisů a morálka – behaviorální aspekty
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

Ing. Zuzana Holubová

2. místoVliv národních kultur zaměstnanců na řízení podniku
Vedoucí práce: Ing. Martina Rešlová, Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Tomáš Vaněk

2. místoBayesovský přístup k analýze a predikci časových řad
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Anna Vymětalová

3. místoFinancial engineering a pricing strukturovaných produktů
Vedoucí práce: Ing. Peter Mokrička, Katedra financí ESF

Ing. Jan Famfule

3. místoRole dolaru jako mezinárodní rezervní měny
Vedoucí práce: Ing. Jan Jonáš, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

2013

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Ing. Michal Kučera

1. místoModely kvantifikace újmy spotřebitelů z kartelových dohod /odhad nekartelové ceny/
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Vojtěch Kuna

1. místoVlastnosti internetových aukcí s platbou za příhoz
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Markéta Mertová

2. místoFinanční zdraví obcí – příčiny a hodnocení
Vedoucí práce: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D., Katedra regionální ekonomie a správy ESF

Ing. Mgr. Radek Ruban

2. místoLetištní poplatky
Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Robert Weclewski

2. místoInvestice do indexových aktiv
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., Katedra financí ESF

Ing. Lenka Horká

3. místoHodnocení socioekonomické vyspělosti regionů
Vedoucí práce: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D., Katedra regionální ekonomie a správy ESF

Ing. Magdalena Mičánková

3. místoHodnocení kvality života
Vedoucí práce: doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., Katedra regionální ekonomie a správy ESF

2012

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Ing. Radim Přidal

1. místoZměny v hudebním průmyslu způsobené rozvojem digitální distribuce
Vedoucí práce: Ing. Rostislav Staněk, Katedra ekonomie ESF

Ing. Bc. Juraj Hruška

2. místoFaktorové portfolio v podmínkách České republiky
Vedoucí práce: Mgr. Petr Červinek, Katedra financí ESF

Ing. Helena Chasikidisová

3. místoKorupce ve veřejné správě /teoretické a experimentální přístupy/
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

Ing. Václav Rederer

3. místoVymezování relevantního trhu a aplikace SSNIP testu v odvětví železniční dopravy
Vedoucí práce: Ing. Martin Kvizda, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Jiří Šenkýř

3. místoOptimalizace strategického rozhodnutí
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Částek, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

2011

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané diplomové práce.

Ing. Mgr. Jaroslav Schulz

1. místoVládní dluh a ekonomický růst
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Ing. Petr Král, DiS.

2. místoTvorba komunikační kampaně s využitím modelu Rossitera a Percyho
Vedoucí práce: Ing. Klára Kašparová, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Ing. Petr Šašinka

3. místoMalé obce v České republice /s důrazem na historické souvislosti 20. století narušující jejich přirozený vývoj/
Vedoucí práce: RNDr. Josef Kunc, Ph.D., Katedra regionální ekonomie a správy ESF

Ing. Mgr. Roman Vaníček

3. místoZlatá pravidla financování a tvorba diskriminační funkce
Vedoucí práce: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, Katedra financí ESF

Ing. Jiří Zajíček

3. místoTeorie portfolia a drobný investor
Vedoucí práce: Mgr. Petr Červinek, Katedra financí ESF