Držitelé ceny děkana za vynikající studijní výsledky

O ceně děkana za vynikající studijní výsledky

Cena za vynikající studijní výsledky může být kromě samotného ocenění také správnou motivací k překonávání vlastních hranic a zároveň podporou pro studenty nelehkého bakalářského studia v prezenční nebo kombinované formě. Vynikající výsledky studentů jsou podobně jako Cena za vynikající bakalářskou/di­plomovou práci odměněny finanční částkou v podobě prospěchového stipendia.

Cena je vyhlašována přibližně v období státních závěrečných zkoušek, pro získání ocenění musí student splňovat několik podmínek. Vážený průměr jeho známek má být Informačním systémem vypočítán na 1,50 nebo nižší. Musí být aktivním studentem oboru na Ekonomicko-správní fakultě a přihlásit se ke státní závěrečné zkoušce. Nesmí na něj být udělena sankce v rámci vedeného disciplinárního řízení na Masarykově univerzitě.

Na základě různých hledisek nominuje vedoucí příslušné katedry jednoho kandidáta na Cenu za vynikající studijní výsledky. V potaz je brán především studijní průměr známek, vydané odborné publikace a další související aktivity. Pokud mají dva kandidáti stejné hodnocení, může vedoucí nominovat i oba studenty. Hlavní slovo v celém ocenění má však děkan, ten jediný může rozhodnout o ceně a přiznání prospěchového stipendia. Pokud není děkan spokojen s výsledky kandidátů, může se rozhodnout neudělit ocenění nikomu. Naopak může děkan přijít s vlastním rozhodnutím a udělit cenu i stipendium studentovi, který nebyl navrhnut vedoucím katedry. Cena za vynikající studijní výsledky bývá studentům předána v rámci oslavy promocí. Pro bakalářský stupeň činí prospěchové stipendium částku 10 000 Kč.

Ocenění absolventi bakalářského studia v jednotlivých letech

2022

Bc. Šárka Ustohalová
Bc. Monika Světničková
Bc. Kristýna Blažková

 

2021

Bc. Jiří Toman

Bc. Veronika Červenková

Bc. Tereza Vondrová

Bc. Joachim Oliver Mampouya

Bc. Lenka Rievajová

Bc. Filip Mihalovíč

Bc. Jakub Daněk

Bc. Ondřej Cmoriak

2020
Bc. Terézia Bednárová
Bc. Nikola Franková
Bc. Marek Přikryl
Bc. Zuzana Tomanová
Bc. Ján Krchňavý
2019
PharmDr. Bc. Lenka Coufalová, Ph.D.
Bc. Dáša Ďaďová
Bc. Kristína Ištvániková
Bc. Yaroslav Korobka
Bc. Miroslav Kubus
Bc. Jana Suchá
Bc. Ľuboš Turis
Bc. Veronika Zrubáková
2018
Bc. Jakub Čery
Bc. Denis Lisztwan
Bc. Mária Balúchová
Bc. Hana Chlupová
Bc. Radmila Štangová
Bc. Jitka Došková
Bc. Barbora Krejsová
Bc. Sabina Králová
2017

Bc. Jakub Kondek

Bc. Martina Langhammerová

Bc. Samuel Hupka

Mgr. Bc. Ondřej Nováček

Bc. Samuel Bajaník

Bc. Jan Pražan

Bc. Lucie Gyönyörová

2016

Bc. Lucie Bedřichová

Bc. Jana Kandrnálová

Bc. Tomáš Surík

Bc. Nina Ševčeková

Bc. Lukáš Vodička

2015

Bc. Filip Hampl

Bc. Matěj Liberda

Bc. Matúš Dunaj

Mgr. Petr Závadský

Bc. Tomáš Kormaňák

Bc. Gabriela Hloušková

Ing. Jana Měchurová

2014

Bc. Dorota Dušová

Bc. Jan Kadrnožka

Bc. Jitka Jiránková

Bc. Tereza Skyvová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.