Držitelé ceny děkana za vynikající bakalářskou práci

O ceně děkana za vynikající bakalářskou práci

V období konce semestru většinou bývá děkanem vyhlášena Cena za vynikající bakalářskou práci. Nominace na cenu navrhují komise pro statní závěrečné zkoušky, u kterých byla práce obhájena. Předseda komise může představit vedoucímu katedry své náměty na ceny během nejbližších dnů po vyhodnocení obhajob.

Aby mohla být bakalářská práce nominována na Cenu za vynikající bakalářskou práci, musí splňovat několik podmínek. Jednak musí být obhájena v řádném termínu (tedy na první pokus), jednak je třeba, aby byla komisí ohodnocena známkou A – výbornou. Z nominovaných prací vybere vedoucí katedry maximálně dvě, které poté předloží děkanovi. O vítězi nejlepších prací rozhoduje děkan fakulty, samotná Cena za vynikající bakalářskou práci je pak slavnostně vyhlášena během promocí. Kromě samotného ocenění získá student, který je autorem práce, také finanční odměnu ve formě mimořádného stipendia. Ocenění má celkem tři umístění. Za první místo je finanční odměna v hodnotě 15 tisíc korun, student na druhém místě získá 10 tisíc, třetí místo je pak ohodnoceno 5 tisíci.

Ocenění absolventi bakalářského studia v jednotlivých letech

2022

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce

Bc. Michaela Krumlovská

1. místoSentiment a nejistota u vybraných aktiv českého a německého trhu
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Martin Stachoň, Katedra financí ESF

 

 

2021

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce

Bc. Darek Šidlák

1. místoPredikce vývoje výnosů akcií
Vedoucí práce: Oleg Deev, Ph.D., Katedra financí ESF

Bc. Lucie Režnáková

1. místoRozsah práce z domu a jeho vliv na produktivitu zaměstnanců: Případ COVID-19
Vedoucí práce: Mag. Dr. Eva Born, Katedra podnikového hospodářství ESF

Bc. Anhelina Mahilnitskaya

1. místoCrowdfunding jako způsob projektového financování
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., Katedra financí ESF

Bc. Martin Kropáček

2. místoSrovnání vlivu opatření proti pandemii COVID-19 ve vztahu k trhu práce
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Patrik Suchánek

2. místoHospodářský cyklus a regionální konvergence nezaměstnanosti
Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Andrej Bučko

2. místoAnalýza vlivu ohlášení vybrané fúze na tržní hodnotu společnosti s přihlédnutím na právní aspekty fúzí
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D., Katedra financí ESF

Bc. Dominik Dvořák

3. místoNefinanční tržiště neziskového sektoru
Vedoucí práce: Ing. Marie Hladká, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

 

 

2020

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce

Bc. Terezie Hrabovská

1. místoMakroobezřetnostní politika – Teorie a realita
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Katedra ekonomie ESF

Bc. Karolína Tuzarová

2. místoInovace informačního systému
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Bc. Terézia Bednárová

3. místoPotenciál oběhového hospodářství vybrané obce Jihomoravského kraje
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

Bc. Rostyslav Melnyk

3. místoDeterminanty platební metody při fúzích a akvizicích
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Marek, Katedra financí ESF

 

2019

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce

Bc. Filip Emmer

1. místoBig Data v cestovním ruchu agenda
Vedoucí práce: Ing. Martin Šauer, Ph.D., Katedra regionální ekonomie a správy ESF

Bc. Jakub Moučka

2. místoFinanční krize ve Španělsku pohledem sektorových bilancí
Vedoucí práce: Ing. Jan Jonáš, Ph. D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Iva Machačová

3. místoVliv sentimentu na exchange traded funds (ETF)
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Rakovská, Katedra financí ESF

 

2018

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce

Bc. Magdaléna Guráňová

1. místoCrowdfunding ako novodobá forma fundraisingu projektov s kreatívnym obsahom
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D., Katedra financí ESF

Bc. Kristína Knuppová

1. místoClaude Lévi-Strauss a metoda společenských věd
Vedoucí práce: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Eliška Beckertová

2. místoSpolupráce veřejného a soukromého sektoru v destinaci – případová studie Olomoucko
Vedoucí práce: Ing. Markéta Bobková, Katedra regionální ekonomie a správy ESF

Bc. Alois Zapletal

2. místoInvestiční doporučení pro subjekty se zájmem o investování do evropských Exchange Traded Funds
Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., Katedra financí ESF

Bc. Veronika Kundrtová

3. místoCustomer Experience
Vedoucí práce: Ing. Martin Cenek, Katedra podnikového hospodářstvíESF

2017

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce.

Bc. Jakub Lofaj

1. místoJízdné zdarma: vnímání populistického opatření cestujícími a vliv na státního přepravce
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Ema Grajcarová

1. místoAplikácia rakúskej teórie cyklu
Vedoucí práce: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Tereza Lelková

3. místoVýdaje krajů ČR do památkové péče
Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D., Katedra regionální ekonomie a správy ESF

David Schiedek

3. místoKlima a mezinárodní migrace
Vedoucí práce: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

2016

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce.

Bc. Petra Bašistová

1. místoCSR and management of a company
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., Katedra podnikového hospodářství ESF

Bc. Jiří Laštůvka

1. místoTestování predikčních schopností původní Phillipsovy křivky
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Vít Blažek

1. místo – Replikace mikroekonomického experimentu Trust Game
Vedoucí práce: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Michaela Ďurdíková

2. místo – Loterie jako nástroj financování sportu v České a Slovenské republice
Vedoucí práce: Ing. Marek Pavlík, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

Bc. Dominika Hustinová

2. místo – Testování hystereze nezaměstnanosti
Vedoucí práce: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Ján Mikulaj

3. místo – Sázkový trh a domácí předpojatost
Vedoucí práce: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

2015

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce.

Bc. Tatiana Čaplová

1. místoSynchronizace hospodářského cyklu – aplikace na vybranou ekonomiku
Vedoucí práce: Mgr. Martin Slanicay, Katedra ekonomie ESF

Bc. Filip Křenek

1. místoVliv hospodářských výsledků na popularitu vlády
Vedoucí práce: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Marek Soukup

2. místoKoncept společenské instituce v tradiční institucionální ekonomii
Vedoucí práce: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Jindřich Zechmeister

3. místoVliv hospodaření obcí na zvyšování daňových příjmů
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

Mgr. Petr Závadský

3. místoZdanění ve světle teorie veřejné volby
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., Katedra veřejné ekonomie ESF

2014

Kliknutím na název se dostanete do archivu vybrané bakalářské práce.

Bc. Jan Kadrnožka

1. místoTeorie asymetrických informací a ochrana spotřebitele
Vedoucí práce: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Bc. Martin Lofaj

2. místoEvoluce Legacy systémů s pomocí systémového inženýrství v programových produktech a organizaci práce
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc., Katedra podnikového hospodářství ESF

Bc. Roman Vrbovský

3. místoPříčiny nezaměstnanosti na Slovensku pohledem SVAR modelu
Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D., Katedra ekonomie ESF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.