Oddělení aplikované matematiky a informatiky

Oddělení aplikované matematiky a informatiky zajišťuje předměty, které poskytují nutné znalosti a dovednosti jak pro další, navazující předměty na fakultě, tak pro samotné využití mimo akademickou sféru. Předměty, které v současnosti jsou na oddělení vyučovány, jsou z oborů matematika, statistika a informatika. Obsah předmětů vede studenty jak ke zvládnutí teoretických základů, tak i k aplikaci získaných teoretických poznatků a ovládnutí metodických nástrojů uvedených vědních oborů. Získané teoretické a praktické znalosti a dovednosti mohou studenti využívat nejen v navazujících ekonomických předmětech, ale také k řešení praktických problémů reálné ekonomiky.

Kontaktní osoba

Lenka Hráčková

sekretářka

telefon: 549 49 4650
e‑mail:

Úřední hodiny: pondělí–pátek: 9.00–10.30

Výuka
Vyučované předměty
Projekty


Celkový počet projektů: 1


PublikacePočet publikací: 3


Absolventi

Dita Přikrylová

„Bez ohledu na konkrétní uplatnění, matematicko-informatický základ je stejně jako ekonomie a finance naprostou nezbytností každého absolventa Ekonomicko-správní fakulty. Nejperspektivnější obor současnosti i vyhlídkou budoucnosti je v současné době datová analytika, interdisciplinární téma, zahrnující statistické, prediktivní a rozhodovací modely, programování, vizualizace, hledání opakujících se vzorů a to například v chování zákazníků/uživatelů, dále jejich segmentace či retence pro využití v marketingu. Předměty Statistika 1–2 a Vícerozměrné statistické metody mi umožnily stavět dovednosti, které jsem poté mohla nabídnout navíc a dále rozvíjet po nástupu do datového týmu v Ernst&Young. Z něj jsem odcházela do vlastního podnikání, organizace Czechitas, která dnes školí tisíce lidí absolvující ekonomické fakulty v IT dovednostech, datové analytice, základech statistiky aj. Radím vám, začněte hned, pokud směřujete do marketingu, vlastního podnikání i veřejné správy. Troufám si říct, že právě statistika byl jeden ze stěžejních předmětů, který ovlivnit celou moji dosavadní profesní kariéru a bez kterého by čas na fakultě byl časem zbytečným.“

Dita Přikrylová
Zakladatelka společnosti Czechitas

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.