Vítězové MUNISS úspěšně pokračují ve spolupráci s městem

17. 5. 2024 Jana Sosnová

Vítězný tým měl možnost nahlédnout do zákulisí Hvězdárny a planetária Brno.

Meziuniverzitní soutěž MUNISS, kterou pořádá Magistrát města Brna ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, se letos proměnila z půlroční týmové práce na čtyřdenní hackathon. Studující ze tří brněnských univerzit zpracovávali téma podle zadání města Brna. Vítězný tým nyní rozpracovává svůj návrh do finální podoby jako součást navazující soutěže MUNISS+. Výsledek budou studující prezentovat na Veletrhu chytrých řešení pro města a obce Urbis.

Třináctá meziuniverzitní soutěž MUNISS je jiná než její předchozí ročníky. Více než půlroční práci na týmovém projektu nahradil intenzivní čtyřdenní hackathon, díky kterému je soutěž dynamičtější, ekonomičtější a lépe vyhovuje potřebám města. „Nový formát soutěže umožňuje získat více zajímavých nápadů k různým tematickým zadáním, i když ne ve finální podobě. Nedochází tedy k plýtvání s nápady a časem studujících jako v minulosti, kdy týmy zpracovaly do finální podoby všechny nápady, z nichž řada skončila tzv. v šuplíku,“ vysvětluje garantka soutěže MUNISS Eva Švandová z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Soutěž nyní postoupila do navazující fáze MUNISS+, ve které vítězové a vítězky podrobněji rozpracovávají svůj projekt. Tým ve složení Eva Vlková, Veronika Mitická, Mikuláš Sejbal (Masarykova univerzita), Nicole Cosansel, Jan Mašek (Mendelova univerzita) a Matej Matyska (Vysoké učení technické) navrhl mobilní aplikaci, která by měla usnadnit přihlašování k budoucím ročníkům MUNIISS, informovat o úspěšných studentských projektech a budovat společnou identitu studujících spojenou s Brnem. Inspirací jim bylo BrnoID, které taktéž vzešlo z minulých ročníků soutěže.

Vítězové a vítězky svou dosavadní práci odprezentovali 19. března před Komisí Rady města Brna pro otevřené a chytré město. Prezentace se uskutečnila v prostorách Hvězdárny a planetária na Kraví hoře, kde měli studující možnost nahlédnout také do zákulisí této příspěvkové organizace. Zpětnou vazbu získal vítězný tým také 5. dubna na workshopu se zástupci města Brna. Prezentace finálního řešení ve formě studie proveditelnosti se uskuteční v červnu na Veletrhu chytrých řešení pro města a obce Urbis.

Bez popisku

Všichni účastníci a účastnice soutěže bez ohledu na to, jak se umístili v hackathonu, mají možnost se zapojit i do dalších zajímavých akcí. Jednou z nich je například exkurze s názvem Sejdeme se ve velíně, která je plánována na 24. května. V prostorách Technických sítí Brno se studující podívají na místa, která nejsou běžně přístupná veřejnosti – prohlédnou si modernizovaný velín ovládající osvětlení v celém Brně, městskou kolektorovou síť nebo podzemní datové centrum. V neposlední řadě se také podrobněji seznámí s fungováním systému Brno ID.

Projekt MUNISS již více než deset let zapojuje kreativní a talentované mladé lidi do rozvoje Brna. Letošního ročníku se zúčastnilo sedmnáct studujících, kteří tvořili tři týmy. Kromě finanční odměny za vítězství se účastníci a účastnice soutěže dozvěděli detailní informace o fungování města. Podle garantky soutěže zajímá studující také networking a setkávání napříč vysokými školami. „Účastníci a účastnice soutěže získali zkušenost s prací v týmech a díky hackathonu měli možnost rozvíjet své kreativní uvažování ve prospěch města Brna,“ shrnuje Eva Švandová.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.