Rektor jmenoval nového docenta na ESF

2. 11. 2020 Pavel Sedláček

Bez popisku

S potěšením oznamujeme, že k 1. 11. 2020 jmenoval rektor Masarykovy univerzity, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., pana Ing. Daniela Němce, Ph.D., z Katedry ekonomie docentem v oboru Ekonomie.

Blahopřejeme!

Docent Němec se ve své vědecké činnosti dlouhodobě zaměřuje na aplikaci matematicko-statistických a ekonometrických metod v ekonomii a dalších společenských vědách, se specifickým důrazem na oblasti dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE modely), makroekonomický přístup k modelování trhů práce a modelování socio-ekonomických dopadů klimatických změn.

Habilitační práce nesla název Dynamika, efektivita a flexibilita trhů práce v zemích Visegrádské skupiny. V průběhu habilitačního řízení docent Němec přednesl přednášku pro odbornou veřejnost Historie a aktuální trendy ekonometrického modelování a v září uspěl s habilitační přednáškou před Vědeckou radou ESF na téma Lafferova křivka v České republice pohledem dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.