Pojď studovat na ESF! Čekají tě kvalitní vyučující, pestrá nabídka předmětů i široké uplatnění

Stále si lámeš hlavu s tím, kam si podat přihlášku? Nejsi si jistý, zda jsou nabízené programy pro tebe? Ekonomicko-správní fakulta ti přináší celou řadu odpovědí od učitelů i studentů, které ti mohou při výběru toho správného oboru pomoci.

12. 1. 2022 Ekonomicko-správní fakulta MU

Bez popisku

Ekonomie

Jak se utváří mzdy, ceny chytrých telefonů nebo akcií? A proč se spotřebitelé rozhodují tak, jak se rozhodují? Nejen to se dozvíš při studiu Ekonomie!

Široký rozhled, schopnost analýzy, univerzálnost, ale i dvojí profilace – humanitní a matematická. To vše nabízí program Ekonomie svým studentům. Určen je především studentům, kteří se zajímají o ekonomické otázky, kteří rádi uvažují, na čem se zakládají jejich analýzy, nebo jak posuzovat konkrétní ekonomická rozhodnutí. „Doporučuji ho těm, kdo se chtějí dozvědět více o fungování trhů a ekonomik. Studenti se seznámí také s moderními analytickými metodami a softwarem,“ dodává Jan Jonáš, odborný asistent z Katedry ekonomie.

Na Ekonomii se dozvíš, proč je ekonomická teorie tolik důležitá a jak ji úspěšně aplikovat a využívat v různorodých oblastech. Prohlubovat své znalosti můžeš také v matematice nebo v nejrůznějších společenských vědách.

Pokud tě zajímá matematika, je pro tebe ideální volbou jednooborová forma studia, kde získáš perfektní základy matematicko-statistických metod a aplikované ekonometrie. Studium si můžeš také zkombinovat se studiem aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě. Masarykova univerzita nabízí flexibilní možnosti kombinace studia. A pokud matematika není tvou nejoblíbenější oblastí, i pro tebe nabízí program Ekonomie řešení! Studovat ho totiž můžeš v kombinaci s filozofií, cizími jazyky nebo třeba s politologií či sociologií.

„Studenti Ekonomie získávají univerzální znalosti, které jim poskytují širší rozhled v hospodářsko-politických a společenských otázkách. Tím získávají i kritičtější pohled na různé situace a adekvátnější volbu postoje zohledňující širší kontext přesahující individuální prospěch jednotlivců,“ říká o programu Jonáš.

Absolventi naleznou uplatnění na analytických pozicích v komerční sféře, v poradenských firmách nebo státních a mezinárodních organizacích.

Patrik Maňas

„Program Ekonomie mohu jedině doporučit, vyzdvihnul bych především lidský přístup vyučujících. Setkal jsem se sice i s názory, že je program oproti jiným, které ESF nabízí, příliš obecný. V tom však osobně vidím jeho velkou přednost: můžete si totiž studium upravit tak, aby sedělo vašim představám. V neposlední řadě věřím, že mě program dobře připraví na mou budoucí kariéru. V předmětech, které jsem doposud absolvoval, je totiž kladen poměrně velký důraz právě na aplikaci získaných dovedností v praxi.“

Patrik Maňas
student Ekonomie

Hospodářská politika

Zajímá tě, nakolik může stát ovlivňovat ekonomiku? Chceš se dozvědět více o aktuálních problémech české i světové ekonomiky? Jdi studovat program Hospodářská politika!

Vnímat ekonomické události v souvislostech se učí studenti Hospodářské politiky. Své odborné znalosti jim předává kvalitní pedagogický tým. „Hospodářská politika v sobě skvěle kombinuje aplikovanou ekonomii a praktický pohled na fungování trhu a roli státu v ekonomice,“ říká o programu Jonáš.

Studiem tohoto programu se seznámíš s ekonomickými principy fungování trhu a také se dozvíš, kdy trh selhává a co se s tím dá nebo nedá dělat. Naučíš se také analyzovat a předvídat ekonomický vývoj v kontextu aktuálních problémů české, evropské a světové ekonomiky.

„Od studentů vyžadujeme především zvídavost. Měli by být také otevření novým poznatkům a ochotní se učit,“ přibližuje požadavky na zájemce o studium Jonáš. Studenti programu mají většinou zájem také o obecné ekonomické otázky, hospodářsko-politické události a vývoj domácí i světový.

Absolventi Hospodářské politiky mohou pracovat ve státní i veřejné správě – například na ministerstvech nebo v České národní bance. Uplatnit se mohou také v orgánech Evropské unie i jiných národních a mezinárodních institucích. Poptávka po absolventech programu je i v soukromém sektoru – například ve finančních institucích a bankách, v poradenských společnostech nebo ve výrobní sféře.

 

Erika Mašková

„Pokud o studiu Hospodářské politiky uvažujete, neděste se toho názvu. Obor je velice zajímavý a dá vám velké množství znalostí. Získáte větší přehled o ekonomickém dění, budete lépe chápat, jak vláda ovlivňuje ekonomiku. V neposlední řadě si tu najdete velké množství kamarádů. Vyučují jsou velice zkušení a ochotní lidé, kteří vám rádi zodpoví i otázky mimo probíraná témata. Vyzdvihla bych také pestrou nabídku předmětů a diskuse na seminářích, ty mě hodně baví.“

Erika Mašková
studentka Hospodářské politiky

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Rád cestuješ, ale víc než koupání v moři tě zajímá i to, jak fungují jednotlivé turistické destinace? Chceš porozumět tomu, jak ovlivňuje cestovní ruch daný region? Regionální rozvoj a cestovní ruch je pro tebe tou správnou volbou!

Nejdelší tradici ze všech českých univerzit, vysokou kvalitu a propracovanost předmětů – to vše nabízí program Regionální rozvoj a cestovní ruch. Přestože je vyučován na Ekonomicko-správní fakultě, ekonomika není to jediné, čím by se studenti programu zabývali. Ve výuce je pozornost věnována také environmentálním či sociálním tématům.

Právě díky tomu, že program propojuje svět cestovního ruchu s podmínkami udržitelnosti, regionálních specifik, ekonomické stability a sociální rovnováhy, dokážeš lépe porozumět podmínkám v konkrétních lokalitách. Můžeš se pak podílet na rozvoji místní ekonomiky, jedná se o společensky velice přínosný studijní program.

„Cestování znamená pro běžného člověka objednání pobytu, dopravy, stravy a pak už jen vyrazí. Naši studenti však pochopí širší souvislosti procesů v oblasti cestovního ruchu, včetně všech parametrů jeho organizace a propagace,“ popisuje program Vladimír Žítek, vedoucí Katedry regionální ekonomie a správy.

Absolventi programu se mohou uplatnit ve veřejném i soukromém sektoru, konkrétně například jako projektoví manažeři, odborní pracovníci ve veřejné správě, specialisté na marketing měst či turistických destinací, ekonomičtí konzultanti nebo realitní makléři.

Zájemci o studium nemusí splňovat nějaké speciální požadavky, samozřejmě kromě splnění podmínek přijetí. „Zcela postačující je motivace ke studiu. Pokud se k tomu přidá touha po vědění a schopnost dosahovat dílčích cílů, potom už má student na půl vyhráno,“ zakončuje Žítek.

Katarína Benediková

„Studium mi přineslo velké množství zážitků a přátel. Setkala jsem se s odborníky z praxe a absolvovala celou řadu zajímavých přednášek. Program Regionální rozvoj a cestovní ruch je velice pestrý, učím se například o regionální ekonomii, územním a strategickém plánování nebo veřejné správě. Seznámila jsem se i s fungováním institucí Evropské unie. Díky šíři programu jsem získala ucelený a komplexní přehled. Kromě toho je i samotná ESF skvělá. Ráda vzpomínám na orientační týden, kdy fakulta uspořádala Garden party. Sešla se velká spousta studentů, děkan čepoval pivo – nádherná atmosféra.“

Katarína Benediková
studentka Regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Veřejná ekonomika a správa

Že je veřejná správa nuda? V programu Veřejná ekonomika a správa tě přesvědčí o opaku. Čekají tě exkurze, ekonomické experimenty ve specializovaných laboratořích, mnoho zajímavých přednášek a seminářů!

Program nabízí pohled do fungování veřejného a nestátního neziskového sektoru, do jeho rozličných struktur a institucí. Studenti Veřejné ekonomiky a správy se seznámí například s nastavováním daňových mechanismů nebo zadáváním veřejných zakázek. „V podstatě se zorientují ve všem, co se našeho života z pohledu veřejných peněz na dennodenní bázi dotýká,“ říká Jakub Pejcal, asistent a lektor z Katedry veřejné ekonomie.

K tomu všemu tě navíc na studiu Veřejné ekonomiky a správy čeká pestrá nabídka předmětů a samozřejmě milý kolektiv vyučujících. A pokud máš toulavé boty, můžeš využít také mezinárodní rozměr programu. Magisterský program lze totiž studovat v tzv. double degree režimu, kdy studenti tráví část svého studia na partnerské univerzitě v zahraničí. Na oplátku si pak absolvent odnáší dva diplomy, český a zahraniční. Můžeš tak vyrazit například do Itálie, Finska, Portugalska nebo Francie.

Absolventi programu najdou uplatnění v českých i mezinárodních veřejných institucích, ale i v neziskovkách nebo například ve startupech. „Mezi našimi absolventy nacházíme manažery, ekonomy i fundraisery. Rádi se pochlubíme několika řediteli velkých českých neziskovek, zaměstnanci ministerstev nebo ředitelkou zahraniční kanceláře CzechInvestu,“ dodává Pejcal.

Studenti pak mohou zejména pomáhat kultivovat prostředí veřejného i nestátního neziskového sektoru. „Fungující stát je nutnou podmínkou pro dlouhodobý ekonomický rozvoj, ze kterého nakonec těžíme všichni. Fungující neziskovky zase pomáhají řešit společenské problémy, na které je veřejný a soukromý sektor často krátký,“ zakončuje Pejcal, který sám Veřejnou ekonomiku a správu úspěšně absolvoval.

Tomáš Chlachula

„Abych řekl pravdu, Veřejnou ekonomiku a správu jsem si zvolil až jako záložní. Zpětně si říkám, že postavení tohoto programu až na druhou kolej byla velká škoda. Bylo to takové štěstí v neštěstí, jsem moc rád, že jsem se dostal právě sem. Nebudu lhát, studium není lehké. Je to výzva pro každého. Bez práce nejsou koláče. A v čem vidím největší přínos programu? V poznání světa kolem nás. Zní to až poeticky a naivně, ale je to pravda. Díky studiu začnete rozumět titulkům v novinách nebo televizních zprávách, na něž narážíme denně. Dokážete si statisticky zpracovat data nebo odborně získat ověřené informace bez toho, aby nám názor utvářela dopředu média, což je zvlášť v této době velmi důležité.“

Tomáš Chlachula
student Veřejné ekonomiky a správy

Zbylé čtyři studijní programy, které Ekonomicko-správní fakulta nabízí, vám představíme v příštím článku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.