Vědeckotechnické parky v kontextu znalostní ekonomiky

Autoři

FRÁNKOVÁ Šárka

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2015.pdf#page=203
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-27
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova science park-technopole-regional system of innovation-knowledge institutions-knowledge transfer
Popis Předkládaný příspěvek představuje vědeckotechnické parky jako jeden z nástrojů podpory tvorby inovací a prvek regionálních inovačních systémů. Zdůrazněna je zde prostorová blízkost aktérů inovačního procesu, která s sebou přináší aglomerační úspory a umožňuje budovat vzájemnou důvěru soukromých firem i veřejných výzkumných institucí. Jelikož se klade stále větší důraz na kvalitu regionálních inovačních syFstémů, snaží se příspěvek odhalit, zda vědeckotechnické parky poskytují dobré podmínky pro tvorbu a transfer znalostí. V české republice neexistují vědeckotechnické parky v takovém slova smyslu, jak je popisují autoři zahraniční literatury. Proto může býtnáš pohled na tento nástroj podpory inovací značně zkreslený. Formou literární rešerše je tedy nejdříve rozebrána samotná definice parků aje zde poukázáno na nejednoznačnost pojmů a odlišné pojetí tohoto konceptu v jednotlivých zemích. Následně jsou představeny nejvýznamnější problémy, které brání efektivnímu šíření znalostí jak z vědeckotechnického parku do regionu, tak i v rámci parku samotného. Nejzásadnějším problémem vědeckotechnických parků je izolovanost firem uvnitř parku od ostatních společností v regionu a neexistence místního zakořenění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.