Informace o projektu
Možnosti implementace vybraných veřejných politik v územním rozvoji (VEPOUR)

Kód projektu
MUNI/A/1244/2014
Období řešení
1/2015 - 12/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt specifického výzkumu se zabývá možnostmi ovlivnění ekonomického růstu a socio-ekonomického rozvoje regionů prostřednictvím vybraných veřejných politik. Dané problematice se řešitelé projektu dlouhodobě věnují a svou orientací tak projekt plynule navazuje na předchozí výzkumné projekty realizované na Katedře regionální ekonomie a správy. Jedná se jak o projekty specifického výzkumu (MUNI/A/0783/2013, MUNI/A/0745/2012 a MUNI/A/0866/2010), tak o další typy řešených projektů (např. grantový projekt GA402/08/0071). Projekt se zabývá odlišným stupněm vyspělosti a úrovně rozvoje jednotlivých regionů, a to především s ohledem na jejich ekonomickou a inovační výkonnost. Vysoká inovační výkonnost je považována za nezbytný pilíř pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů. Na podporu dosažení větší výkonnosti může veřejná správa aplikovat různé nástroje, přičemž určité nástroje jsou již v ČR s rozdílnou úspěšností implementovány a při zavádění dalších nástrojů je možné se inspirovat zahraničními zkušenostmi. Pozornost bude věnována specifikům jednotlivých nástrojů i specifikům řízení ve veřejném sektoru. Předmětem zkoumání budou regionální disparity, inovační výkonnost, nástroje na podporu inovací, budování regionálních inovačních systémů, regionální politika, zvyšování kvality řízení veřejné správy a kvality veřejných služeb. Úkolem projektu je také podpořit zapojení magisterských a doktorských studentů do výzkumných aktivit výzkumného týmu i Katedry regionální ekonomie a správy a tím přispět ke zvýšení kvality závěrečných studentských prací, zvýšení zájmu o doktorské studium a zvýšení publikačních aktivit celého řešitelského týmu.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.