Factors Influencing Compliance Behavior in a Tax Laboratory Experiment

Název česky Faktory ovlivňující chování subjektů při podávání daňového přiznání: Laboratorní experiment
Autoři

BERNÁ Zuzana ŠPALEK Jiří

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in Public Sector Research
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova laboratory experiment; tax compliance; voluntary contribution mechanism
Popis Příspěvek shnuje předběžné výsledky laboratorních experimentů zkoumajícího dodržování daňové morálky v České republice. Tato oblast je místem, kde laboratorní experimenty mohou přispět k pochopení individuální racionality ekonomických subjektů. Teoretický model založený na teorii očekávaného užitku a předpokladu racionálního jedince (homo oeconomicus) není schopen pokrýt a vysvětlit komplexitu individuálního rozhodování o (ne)dodržení daňových zákonů. Výsledky námi provedeného experimentu do značné míry potvrzují výsledky dříve provedených experimentů. I účastníci našich experimentů velmi významně reagují na vyšší míru pravděpodobnosti daňové kontroly. Na druhou stranu české subjekty mnohem méně reagují na rostoucí výši sankce za nesprávnou (tj. nižší než předepsanou) výši odvedené daně než tomu bylo u jejich zahraničních kolegů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.