Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU

Bez popisku

prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

děkan

Profesor Jiří Špalek působí na Ekonomicko-správní fakultě MU od roku 1998. Po dobu devíti let vedl katedru veřejné ekonomie a od roku 2016 je ředitelem výzkumného institutu Laboratoř experimentální ekonomie Masarykovy univerzity (MUEEL). Působil jako visiting professor na Macquarie University v Sydney a Université Rennes 1. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu pro oblast Ekonomické obory a členem několika vědeckých a oborových rad.

Odborně se zabývá oblastí experimentální a behaviorální ekonomie se zaměřením na aplikace ve veřejné ekonomii. V roce 2016 byly i jeho zásluhou na fakultě otevřeny dvě laboratoře experimentální ekonomie, které slouží nejen výzkumu, ale i výuce.

Ceny děkana

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.