Informace o projektu
Jižní Kavkaz v průsečíku zájmů

Informace

Projekt nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
TITDMZV930MT05
Období řešení
10/2021 - 9/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je zmapovat a vyhodnotit situaci v regionu, kde se střetávají zájmy mocností, kde existuje několik zamrzlých konfliktů a kde v poslední době došlo k eskalaci, která způsobila posun v rozložení sil. Cílem je analyzovat zájmy a postoje jednotlivých aktérů (především Ruska, EU, NATO, Turecka, Číny a Íránu), načrtnout možné scénáře a alternativy dalšího vývoje a v této souvislosti identifikovat příležitosti a hrozby pro ČR. Výzkum by měl mít výrazný bezpečnostněpolitický a ekonomický rozměr, jmenovitě se zřetelem na energetické zdroje.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.