Informace o projektu
Výuka cizích jazyků ve výzkumu (AKTEV X)

Informace

Projekt nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1239/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt bude realizován v rámci doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka a je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. Koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 - 2020, přispívá k vymezování a dalšímu rozvoji metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků, pro který je jedním z charakteristických znaků interdisciplinarita. K hlavním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácího i zahraničního vědeckého diskurzu. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, který reaguje na aktuální trendy nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i jazykové politiky a edukační lingvistiky.

Publikace

Počet publikací: 48


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.