Project information
Výuka cizích jazyků ve výzkumu (AKTEV X)

Information

This project doesn't include Faculty of Economics and Administration. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1239/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt bude realizován v rámci doktorského studijního programu Didaktika cizího jazyka a je zaměřen na podporu výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. Koncepčně navazuje na projekty specifického výzkumu řešené v letech 2011 - 2020, přispívá k vymezování a dalšímu rozvoji metodologie výzkumu v didaktice cizích jazyků, pro který je jedním z charakteristických znaků interdisciplinarita. K hlavním cílům projektu patří získávání nových poznatků v oblasti metodologie teoretického i empirického oborově didaktického výzkumu, rozvoj schopnosti samostatné vědecké práce jeho účastníků společně s rozvojem schopnosti prezentovat výsledky výzkumných šetření odborné veřejnosti na konferencích i v různých publikačních platformách doma i v zahraničí v rámci domácího i zahraničního vědeckého diskurzu. Výsledky projektu budou využitelné pro kontinuální rozvoj oborově specifického výzkumu v oblasti didaktiky cizích jazyků, který reaguje na aktuální trendy nejen v oblasti jazykového vzdělávání, ale i jazykové politiky a edukační lingvistiky.

Publications

Total number of publications: 49


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.