An ESP Coursebook Design Principles Grounded in Design-Based Research

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Pedagogickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Konstrukční principy učebnice pro výuku ESP zakotvené v konstrukčním výzkumu
Autoři

ELLEDEROVÁ Eva

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Taiwan International ESP Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh?DocID=20797761-202112-202203020002-202203020002-19-47
Doi http://dx.doi.org/10.6706/TIESPJ.202112_12(2).0002
Klíčová slova ESP coursebook; design-based research; theories of second language acquisition; iteration; language skills; vocabulary; communicative functions
Popis Tvorba učebních materiálů je pro mnoho učitelů ESP samozřejmostí. Přestože existuje mnoho empiricky podložených studií o tvorbě učebních materiálů pro výuku anglického jazyka, jen málo se jich zabývá tvorbou materiálů pro výuku ESP, které by potenciálním autorům poskytly návod, jak při jejich tvorbě postupovat. Vyvstává proto potřeba reaizovat výzkum, který by se zaměřil jak na tvorbu učebnice, tak na produkci konstrukčních principů. Metodologie konstrukčního výzkumu nabízí řešení tohoto problému, protože zahrnuje systematickou implementaci, hodnocení a vývoj vzdělávací intervence (v tomto případě učebnice ESP) s cílem formulovat konstrukční principy a empiricky podložené teorie. Tato studie se zaměřuje na formulaci konstrukčních principů učebnice ESP odvozených z výsledků konstrukčního výzkumu učebnice English for Information Technology určené pro předmět Angličtina pro IT, který navštěvují studenti Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Výzkumu se zúčastnilo 184 studentů a 13 učitelů VUT v Brně ve dvou iteračních cyklech v letech 2018 až 2020. Výzkumné metody zahrnovaly hodnocení učebnice pomocí dotazníkového šetření a testování znalostí a dovedností studentů před a po použití učebnice. Z výsledků výzkumu vyplynuly požadavky na redesign učebnice tak, aby vyhovovala potřebám cílové skupiny studentů všetně společných a rozdílných preferencí učitelů a studentů při výběru vhodných učebních materiálů pro výuku ESP. Kromě ověřování teorií tvorby učebních materiálů pro výuku anglického jazyka a teorií osvojování cizího jazyka přispěl konstrukční výzkum učebnice k rozvoji některých teorií tvorby a hodnocení učebnic ESP. Předpokládá se, že konstrukční principy uvedené v této studii by měly poskytnout základ pro adaptaci v dalších kontextech, to znamená, že mohou učitelům umožnit vytvářek učebnice pro výuku ESP šité na míru pro jejich vlastní kurzy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.