Informace o projektu
Mikroekonomické základy politiky hospodářské soutěže a jejich praktické aplikace (MizaHoPo)

Kód projektu
MUNI/A/0796/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt navazuje na pilotní projekt specifického výzkumu z roku 2011. Studenti magisterských a doktorských studijních programů zpracují pod vedením svých vedoucích a školitelů dílčí výzkumné projektové úkoly na základě zadání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. V jednotlivých projektech bude ověřena metodika detekce narušení hospodářské soutěže, komparace a evaluace vhodných řešení. Využita bude metodika vymezení relevantních, analýza nákladové struktury odvětví, identifikace distorzí vyplývajících z regulace a modelová analýza cenotvorby v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Výstupy projektu budou využity v diplomových a disertačních pracích studentů a v samostatných publikacích.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.