Oddělení výzkumu a projektů

Oddělení výzkumu a projektů metodicky řídí proděkan pro výzkum (doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.). Oddělení sídlí ve 2. patře, dveře č. 208  a 209 , a ve 3. patře, dveře č. 332333.

Užitečné odkazy

Konzultační hodiny pro doktorandy

Během semestru (dveře č. 209):

pondělí 9:00–11:00 13:00–15:00
úterý   13:00–15:00
středa 9:00–11:00 13:00–15:00
pátek 9:00–11:00 13:00–15:00

Pracovníci oddělení

agenda

 • metodická podpora v oblasti výzkumu a projektů
 • strategické plánování v oblasti výzkumu, doktorského studia a projektového financování
 • koordinace významných fakultních projektů

agenda

 • projektová podpora v rámci specifického výzkumu
 • agenda akademických kvalifikací (profesorská a habilitační řízení) a ocenění
 • organizace setkání a administrativní podpora činnosti Vědecké rady ESF

agenda

 • metodická podpora doktorského studia
 • komplexní zajištění administrativy spojené s doktorskými studijními programy
 • odborné činnosti spojené s rozvojem doktorských studijních programů

agenda

 • komunikace a popularizace vědy, doktorského studia a projektů
 • hodnocení vědy a výzkumu
 • aktivity spojené s HR Award

agenda

 • projektová podpora se specializací na Erasmus+, INTERREG, Norské fondy, GAMU, Horizon Europe a OP VVV
 • administrativní podpora organizace přípravných kurzů k testům studijních předpokladů
 • popularizace úspěchů a možností projektového financování

agenda

 • projektová podpora se specializací na OP VVV, OP PIK, NPO, OP JAK
 • screening možností projektového financování
 • administrativní podpora pro organizaci Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS

agenda

 • projektová podpora se specializací na GAČR, TAČR, Horizon Europe a OP VVV
 • screening možností projektového financování výzkumných činností fakulty
 • metodická podpora projektového financování

agenda

 • projektová podpora se specializací na OP VVV, NPO, INTERREG, Horizon Europe
 • screening možností projektového financování rozvojových činností fakulty
 • metodická podpora projektového financování

agenda

 • finanční řízení vybraných národních i mezinárodních projektů (specializace OP VVV, NPO, OP JAK a projekty přeshraniční spolupráce)
 • příprava finančních podkladů k projektovým žádostem
 • metodická podpora v oblasti ekonomiky projektů

agenda

 • finanční řízení vybraných národních i mezinárodních projektů (specializace na OP VVV, NPO, OP JAK, GAČR, TAČR a Horizon Europe)
 • příprava finančních podkladů k projektovým žádostem
 • metodická podpora v oblasti ekonomiky projektů

agenda

 • finanční řízení projektů z externích i interních programových schémat (specializace na GAMU, specifický výzkum, OP VVV a OP JAK)
 • příprava finančních podkladů k projektovým žádostem
 • metodická podpora v oblasti ekonomiky projektů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.