Oddělení výzkumu a projektů

Oddělení výzkumu a projektů metodicky řídí proděkan pro výzkum (doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.). Oddělení sídlí ve 2. patře, dveře č. 208209 , a ve 3. patře, dveře č. 332333.

Konzultační hodiny pro doktorandy

Během semestru (dveře č. 209):

pondělí 9:00–11:00 13:00–15:00
úterý   13:00–15:00
středa 9:00–11:00 13:00–15:00
pátek 9:00–11:00 13:00–15:00

Lidé na oddělení

Bez popisku
Bez popisku

Agenda

 • metodická podpora v oblasti výzkumu a projektů
 • strategické plánování v oblasti výzkumu, doktorského studia a projektového financování
 • koordinace významných fakultních projektů
Bez popisku

Agenda

 • projektová podpora v rámci specifického výzkumu
 • agenda akademických kvalifikací (profesorská a habilitační řízení)
 • organizace setkání a administrativní podpora činnosti Vědecké rady ESF
Bez popisku

Agenda

 • metodická podpora doktorského studia
 • komplexní zajištění administrativy spojené s doktorskými studijními programy
 • odborné činnosti spojené s rozvojem doktorských studijních programů
Bez popisku

Agenda

 • komunikace a popularizace vědy, doktorského studia a projektů
 • interní hodnocení vědy a výzkumu
 • individuální výzkumné rozpočty
 • ocenění
Bez popisku

Agenda

 • projektová podpora se specializací na GAČR, TAČR, Horizon Europe a Interreg
 • screening možností projektového financování výzkumných činností fakulty
 • metodická podpora projektového financování
Bez popisku

Agenda

 • projektová podpora se specializací na Erasmus+, Fondy EHP a Norska, Visegrádský fond, COST Akce, Inter-Excellence, OPZ+, AZV, NAKI III a GAMU
 • administrativní podpora organizace přípravných kurzů k testům studijních předpokladů
 • popularizace úspěchů a možností projektového financování
Bez popisku

Agenda

 • projektová podpora se specializací na OP JAK, OP VVV, OP TAK, OP PIK, Národní plán obnovy, IROP a Horizont Evropa ERA-NET
 • screening možností projektového financování rozvojových činností fakulty
 • metodická podpora projektového financování
Bez popisku

Agenda

 • projektová podpora se specializací na Národní plán obnovy, MSCA Postdoctoral Fellowship a AKTION Česká republika - Rakousko
 • screening možností projektového financování
 • administrativní podpora pro organizaci Meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS
Bez popisku

Agenda

 • projektová podpora se specializací na Operační program Jan Amos Komenský, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a vybrané části Národního plánu obnovy
 • screening možností projektového financování
Bez popisku

Agenda

 • finanční řízení projektů z externích i interních programových schémat (specializace na OP JAK, OP VVV, NPO, GAMU, specifický výzkum, OPZ+, NAKI III, Interreg a MUNISS)
 • příprava finančních podkladů k projektovým žádostem
 • metodická podpora v oblasti ekonomiky projektů
Bez popisku

Agenda

 • finanční řízení vybraných národních i mezinárodních projektů (specializace OP JAK, Horizont Evropa, MSCA-PF, AZV, COST Akce, Inter-Excellence, Visegrádský fond, AKTION Česká republika - Rakousko)
 • příprava finančních podkladů k projektovým žádostem
 • metodická podpora v oblasti ekonomiky projektů
Bez popisku

Agenda

 • finanční řízení vybraných národních i mezinárodních projektů (specializace na Horizont Evropa, GA ČR, TA ČR, NPO, OP JAK, IROP, OP TAK, OP PIK, OP VVV, Fondy EHP a Norska, Erasmus+, Horizont Evropa ERA-NET)
 • příprava finančních podkladů k projektovým žádostem
 • metodická podpora v oblasti ekonomiky projektů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.