Celoživotní vzdělávání
– naše nabídka

Akreditované studijní programy

Nabízíme ucelené studium celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných bakalářských kombinovaných studijních programů:

Finance Podniková ekonomika a management Regionální rozvoj a cestovní ruch

Kurzy na míru

Ekonomicko-správní fakulta MU nabízí v rámci celoživotního vzdělávání širokou škálu vzdělávacích aktivit vhodných pro dlouhodobé profesní vzdělávání zaměstnanců soukromých i veřejných organizací, zaměstnavatelů, podnikatelů a dalších zainteresovaných osob. V nabídce se nachází kurzy z oblasti účetnictví, daní, managementu, projektového řízení, práva, data miningu, práce s tabulkovými procesory a dalšími softwarovými nástroji pro analýzu dat a právních informací a také široká škála jazykových kurzů. Na závěr každého kurzu bude jeho účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

Obsahovou náplň jednotlivých kurzů je možné po předchozí dohodě přizpůsobit požadavkům konkrétních společností a dalších zájemců.

Nabídka placených předmětů na ESF MU

Placené předměty lze na Ekonomicko-správní fakultě studovat podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Znamená to, že si kdokoli může prostřednictvím Obchodního centra MU zapsat kterýkoli z nabízených předmětů, zaplatit stanovenou částku a podle rozvrhu hodin začít studovat.

Přihlášení k odběru newsletteru:

Načítám...