Kurzy pro veřejnost

Ekonomicko-správní fakulta MU nabízí v rámci celoživotního vzdělávání jednodenní a vícedenní kurzy vhodné pro doplnění dovedností v různých profesních i zájmových oblastech.

Nabídka kurzů je určena pro širokou veřejnost, podmínkou je pouze ukončené středoškolské vzdělání a zaplacení ceny kurzu dle platné cenové nabídky uvedené u každého jednotlivého kurzu. Přihlásit se je možné přes Obchodní centrum MU, link je uveden u každého kurzu.

EKONOMICKÁ NĚMČINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Online kurz zaměřený na ekonomickou němčinu (gramatika, lexikum, psaní dopisů, nácvik porozumění ekonomickým textům, audio/video). Minimální jazyková úroveň: A1.

Termín a místo konání: 17. 10. – 5. 12. 2023, každé úterý 18:00–19:40, online via MS Teams
Rozvrh: 8 × 100 minut
Lektorka: Mgr. Petra Chládková

EKONOMICKÁ NĚMČINA

Online kurz zaměřený na ekonomickou němčinu (gramatika, lexikum, psaní dopisů, nácvik porozumění ekonomickým textům, audio/video). Minimální jazyková úroveň: A2.

Termín a místo konání: 26. 10. – 30. 11. 2023, každý čtvrtek 18:00–19:40, online via MS Teams
Rozvrh: 6 × 100 minut 
Lektorka: Bc. Mgr. Petra Chládková

ÚVOD DO R

Cílem kurzu je seznámit studenty s programovým systémem R a poskytnout jim základní povědomí o filozofii systému a syntaxi jeho jazyka. Kurz je vhodný pro začátečníky, kteří chtějí získat základní dovednosti v jazyku R a využít jej při statistické analýze dat.

Termín a místo konání: bude upřesněno
Lektor: doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Informace o kurzu

Přihlašování bude brzy spuštěno

ŠPANĚLŠTINA PRO OBCHODNÍ, STUDIJNÍ A PRACOVNÍ CESTY I

Online kurz, díky němuž se naučíte používat fráze a slovní zásobu v běžných situacích na cestách po Španělsku nebo Jižní Americe, procvičíte si základy gramatiky nezbytné pro správné pochopení užitečných frází, nacvičíte si porozumění prostřednictvím audio a video materiálů a také textů s turistickou a ekonomickou tematikou. Minimální jazyková úroveň: A1/A2.

Termín a místo konání: 6. 10. – 3. 11. 2023, každý pátek 14:30–16:10, online via ZOOM
Rozvrh: 5 × 100 minut
Lektorka: Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.

ŠPANĚLŠTINA PRO OBCHODNÍ, STUDIJNÍ A PRACOVNÍ CESTY II

Online kurz, díky němuž zdokonalíte a prohloubíte svou obecnou i ekonomickou slovní zásobu v různých situacích na cestách po Španělsku nebo po Jižní Americe, procvičíte si a prohloubíte si gramatiku nezbytnou pro správné použití užitečných frází, nacvičíte si porozumění prostřednictvím audio a video materiálů a také textů s turistickou a ekonomickou tematikou (včetně autentických materiálů) k pochopení kulturní diversity španělsky hovořících zemí.

Termín a místo konání: 10. 11. – 15. 12. 2023, každý pátek 14:30–16:10, online via ZOOM
Rozvrh: 5 × 100 minut
Lektorka: Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.

INTENZIVNÍ KURZ OBCHODNÍ ANGLIČTINY

Intenzivní kurz obchodní angličtiny zaměřený na základní okruhy obchodního a ekonomického jazyka s praktickým využitím v mnoha aspektech profesního života. Výuka bude vedena výhradně v angličtině zábavnou a interaktivní formou. Minimální jazyková úroveň: B1/B2

Termín a místo konání: bude upřesněn
Rozvrh: bude upřesněn
Lektoři: Mgr. Bc. Eva Punčochářová, Mgr. Petra Stejskalová, Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D., Mgr. Silvie Bilková, Mgr. Markéta Kovaříková, Mgr. Erika Putnová, Mgr. Jiřina Hrbáčková

JAK ČÍST ÚČETNÍ VÝKAZY

Jednodenní kurz pro ty, kdo se potřebují seznámit s možnostmi získávání informací z účetních výkazů.

Termín konání: 20. 9. 2023, 9:00–15:30, prezenčně + online
Místo:
Ekonomicko-správní fakulta MU, místnost č. VT202
Lektorka: Ing. Martina Sponerová, Ph.D.

Informace o kurzu

Přihlašování není spuštěno

EKONOMICKÁ ŠPANĚLŠTINA

Online kurz zaměřený na ekonomickou španělštinu (gramatika, lexikum, psaní dopisů, nácvik porozumění ekonomickým textům, audio/video). Minimální jazyková úroveň: A2.

Termín a místo konání: bude upřesněno
Rozvrh: 6 × 100 minut 
Lektorka: Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.

MANAGEMENT VE FARMACII

Série 12 kurzů zaměřených na ekonomické aspekty řízení lékáren a podnikatelské činnosti v oblasti farmacie a farmaceutického průmyslu.

Termín a místo konání: bude upřesněno
Kurzy vedou lektoři z Ekonomicko-správní a Farmaceutické fakulty MU.

EXCEL PRO ZAČÁTEČNÍKY

Jednodenní kurz pro ty, kdo se potřebují naučit rychle a efektivně pracovat s MS Excel. 

Termín a místo konání: bude upřesněno
Lektor: Ing. Pavel Lasák

Informace o kurzu

Přihlašování není spuštěno

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POVINNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

Třídenní blokový kurz zaměřený na zmapování daňových a účetních povinností podnikatelů.

Termín a místo konání: bude upřesněno
Rozvrh: 3 × 4 vyučovací hodiny
Lektoři: Ing. Petr Valouch, Ph.D., Ing. Josef Nešleha

Informace o kurzu

Přihlašování není spuštěno

POWER BI PRO ZAČÁTEČNÍKY

Jednodenní kurz pro ty, kdo se potřebují seznámit s programem MS Power BI a umět si v něm vizualizovat svá data.

Termín konání: bude upřesněno
Místo:
Ekonomicko-správní fakulta MU, místnost č. VT105
Lektor: Ing. Pavel Lasák

Informace o kurzu

Přihlašování není spuštěno

EXCEL PRO POKROČILÉ

Jednodenní kurz pro ty, kdo v MS Excel zvládají základní operace a potřebují si prohloubit znalosti o složitější funkce a naučit se postupy, díky kterým bude práce v Excelu efektivnější.

Termín konání:  bude upřesněno
Místo:
Ekonomicko-správní fakulta MU, místnost č. VT105
Lektor: Ing. Pavel Lasák

Informace o kurzu

Přihlašování není spuštěno

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Čtyřdenní online kurz, v němž se dozvíte vše, co potřebujete vědět o životě na volné noze.

Termín a místo konání: bude upřesněno
Rozvrh: 4 × 3 vyučovací hodiny
Lektorka: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

EKONOMICKÁ RUŠTINA

Online kurz zaměřený na ekonomickou ruštinu (slovní zásoba, gramatika, psaní emailů, nácvik porozumění ekonomickým textům, audio/video). Minimální jazyková úroveň: A2.

Termín a místo konání: bude upřesněno
Rozvrh: 6 × 100 minut
Lektorka: Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.

EKONOMICKÁ ANGLIČTINA

Kurz zaměřený na ekonomickou angličtinu (slovní zásoba, gramatika, psaní emailů, nácvik porozumění ekonomickým textům, audio/video). Minimální jazyková úroveň: A2/B1.

Termín a místo konání: bude upřesněno
Rozvrh: 6 × 90 minut
Lektorka: Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.

Kurzy podpořené Národním plánem obnovy

Připravujeme následující kurzy:

Základy ekonometrie v systému R

Základní kurz aplikované ekonometrie zaměřený na netechnický úvod do regrese (lineární regresní model a metoda nejmenších čtverců), principy ekonometrického modelování (specifikace modelů, formulace a testování hypotéz), základní diagnostické testy regresní analýzy, modely kvalitativních vysvětlovaných proměnných (lineární pravděpodobnostní model, modely logit a probit, jejich aplikace a diagnostika). Kurz bude pojat převážně aplikačně. Bude využívat programovací jazyk a balíčky volně dostupného programu R (nebude nutná jeho předchozí znalost). Přestože se bude jednat o základní kurz aplikované ekonometrie, budou do výuky zahrnuty (v aplikační rovině) i metody, nástroje a postupy reflektující aktuální trendy v práci s reálnými daty a na nich postavených problémů.

Ekonometrie časových řad v systému R

Základní kurz aplikované ekonometrie časových řad bude zaměřen na principy práce s jednorozměrnými časovými řadami v podobě ARMA modelů a Box-Jenkinsovy metodologie, na nástroje a metody tvorby krátkodobých predikcí a vyhodnocování predikčních modelů časových řad, na metody dekompozice trendů v časových řadách (polynomiální trendy, klouzavé průměry, exponenciální vyrovnání a základní filtrační techniky) a na základní přístupy k diagnostice a řešení problémů spojených se strukturálními zlomy, sezónností a testováním jednotkového kořene. Kurz bude využívat praktické aplikace práce s časovými řadami, a to s využitím programovacího jazyka a balíčků volně dostupného programu R (jeho předchozí znalost nebude nutná). Přestože se bude jednat o základní kurz ekonometrie časových řad, budou do výuky zahrnuty (v aplikační rovině) i metody, nástroje a postupy zohledňující aktuální trendy v práci s časovými řadami.

Veřejné zadávání se zaměřením na stavební činnost

Kurz bude svou strukturou i obsahem odpovídat již vyučovanému předmětu na Ekonomicko-správní fakultě MU Kontraktování – Realizace veřejných výdajů formou veřejných zakázek aneb Jak zajistit veřejné služby a potřeby veřejných zadavatelů formou veřejných zakázek. Prakticky se bude zaměřovat na praxi v rámci stavební činnosti. Kurz bude doplněn rozsáhlou e-learningovou platformou.

Investiční rozhodování při řízení regionálních rozvojových projektů

Tento kurz představí nejen koncept investičního rozhodování, bude se soustředit i na rozbor přípravy studie proveditelnosti. Nutná je koordinace obsahu zejména vůči procesům SEA/EIA.

Vybrané problémy prostorového rozvoje

Kurz se bude zaměřovat především na východiska územního plánování spojená se stavební činností.

Jak efektivně připravit a realizovat veřejnou investici

Kurz poskytne svým účastníkům ucelený přehled o tom, jak v obecné rovině s ohledem na aktuálně platnou legislativu připravit (a následně i realizovat) veřejnou investici. Důraz bude kladen i na praktickou část, v níž budou analyzovány vybrané příklady veřejných investic. Dílčí části modulu účastníkům kurzu napomohou jednak v orientaci v problematice veřejných zakázek, jednak ve zlepšení jejich kompetencí v různých fázích (plánovací, přípravné, realizační, postprodukční/kontrolní) veřejných investic. Absolvent kurzu by měl být schopen realizovat efektivní investiční plánování a řízení v oblasti přípravy veřejných investic se zapojením relevantních stavebně ekonomických kritérií a postupů v návaznosti na strategické plánování, soulad se schválenými střednědobými výhledy rozpočtu, ale také na základě praktických poznatků vycházejících z již realizovaných projektů. Účastníci kurzu se též seznámí s použitím základních rozhodovacích metod nákladů životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC), jež společně s náklady na pořízení zohledňují náklady na provoz investičního záměru (stavebního charakteru).

Kurz též nabídne vhled do LCA problematiky (zpracování vzorových příkladů, pracovních listů, návodů) a do oblasti stavebního minima pro investiční rozhodování (názvosloví, technicko ekonomický pohled, poř. náklady, provozní náklady), konstrukčních systémů a nových požadavků na energetiku (s přesahem do obnovitelných zdrojů). Předpokládá se zpracování účetních materiálů se značným podílem grafických prací.

Podnikání obcí

Kurz účastníkům poskytne ucelený vhled do problematiky podnikání měst a obcí v ČR. Budeme se zabývat podnikáním municipalit v ČR a v zahraničí, právními aspekty této problematiky, účetními a daňovými specifiky a souvislostmi spojenými s podnikáním těchto municipalit. Účastník kurzu se též dozví, jak tuto činnost realizovat ze zřetele finančního řízení a plánování, ale také z pohledu kontroly hospodárnosti či efektivity. V kurzu se budeme věnovat i specifikům souvisejícím s podnikáním měst a obcí (např. provázanost s veřejnými rozpočty, regionální kontext, marketingový pohled či využívání pokročilejších nástrojů analýzy a řízení). Seznámíte se se základní rozhodovací metodou nákladů životního cyklu (Life Cycle Cost, LCC), která současně s náklady na pořízení bere v potaz náklady na provoz investičního záměru (stavebního charakteru). Velký důraz bude kladen na praktickou část.
Budeme se zabývat i problematikou LCA (zpracování vzorových příkladů, pracovních listů, návodů), stavebním minimem pro investiční rozhodování (názvosloví, technicko ekonomický pohled, poř. náklady, provozní náklady), konstrukčními systémy, novými požadavky na energetiku (s přesahem do obnovitelných zdrojů) a zpracováním účetních materiálů s vysokým obsahem grafických prací.

Účetní a daňová specifika podnikání ve farmaceutickém průmyslu

Kurz bude navazovat na sérii kurzů realizovaných ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou MU Management ve farmacii. Vhodným způsobem doplní znalosti účastníků o další stránku podnikání ve farmaceutickém průmyslu, a to o oblast povinné účetní evidence a zákonných povinností se zřetelem k jednotlivým daním a povinným odvodům (zejména zdravotního a sociálního pojištění).

Profesionalizace a budování kapacit neziskových organizací

Kurz sestavený ze tří modulů má za cíl pomoci menším a středním neziskovým organizacím profesionalizovat jejich management, zlepšit vnitřní fungování organizace tak, aby byla organizace dlouhodobě udržitelná. Kurz se zaměří na nejčastější klíčové oblasti, které brání organizacím v jejich rozvoji: strategické plánování a strategické řízení, finanční řízení a rozpočetnictví, fundraising, lidské zdroje, marketing/PR, legislativa aj.

Řízení ekonomické agendy obcí a krajů s využitím geografických informačních systémů

Cílem předmětu je osvojit si práci s různými soubory dat, získat z nich potřebné informace a srozumitelným způsobem je vizualizovat. Tento aspekt umožňuje významnou podporu pro řízení ekonomických agend obcí a krajů. Účastníci si osvojí metody, jak zpracovávat velká data (big data) bez znalosti programování s využitím standardních freewarově či běžně dostupných softwarových nástrojů. Metodicky kurz zahrnuje precizní formulaci problému, rešerši dostupných zdrojů, zpracování takového souboru velkých dat a jejich následnou vizualizaci, která poskytuje stručnou výstupní informaci i k poměrně složitě definovaným problémům. Příkladnou agendou bude tvorba vlastního projektu se zaměřením na posouzení efektivnosti vybraných infrastrukturních výdajů obcí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.