doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

docent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 537
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3175
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 5. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Koncentrace vlastnictví a výkonnost podniku: Meta-analýza s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. František Okruhlica, Ph.D. (Paneuropská vysoká škola v Bratislavě)
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní)
prof. Ing. Milan Malý, CSc. (VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 3. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (VUT v Brně, Fakulta podnikatelská)
Členové prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového manažmentu)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.