doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

docent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 537
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3175
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Institut udržitelnosti podnikání
  Katedra podnikového hospodářství
  Lipová 41A
  602 00 Brno


  ResearchGate profil
  Researcher ID / Publons profil
  ORCID profil
Funkce na pracovišti
 • Ředitel Institutu pro udržitelnost podnikání
  Docent na Katedře podnikového hospodářství
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019 docent v oboru Podniková ekonomika a management
 • 2004 - 2010 doktorské studium na Katedře podnikového hospodářství ESF MU. Téma disertační práce - Návrh využití stakeholderského přístupu ve strategické analýze
 • 2008 a 2012 Certifikát Lektor úrovně A a úrovně B systému EBC*L
 • 2004 Alpha Beta Colleges, Sydney, Certificate II in Business.
 • 2003 - 2004 jazyková škola St. Marks International College, Sydney
 • 1998 - 2003 inženýrské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Obchodní podnikání, diplomová práce na téma Modelování podnikového procesu a jeho optimalizace v programu Witness.
Přehled zaměstnání
 • 2017+ Ředitel Institutu pro udržitelnost podnikání
 • 2005+ Asistent, odborný asistent a docent na Katedře podnikového hospodářství
 • 2006 - 2011 Asistent a odborný asistent v Centru výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
 • 2007 - 2009 Externí pedagog Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění
 • 2006 - 2007 Tester a vedoucí tester projektů IBM Learning services v IBA CZ, s.r.o. (www.iba-com.cz)
 • 2005 Projektový asistent v Holandské obchodní komoře
Pedagogická činnost
 • V současnosti výuka nebo podíl na výuce (zkoušení) těchto předmětů:
  Management I
  Management II (česky i anglicky)
  Business logistics and transportation
  Corporate management systems
  Logistika a Supply Chain Management
  International Management
 • Vedení bakalářských a diplomových prací.
 • V minulosti výuka nebo podíl na výuce (zkoušení) těchto předmětů:
  Business Management in the Czech Republic
  Mikroekonomie (HF JAMU)
  Strategické řízení (HF JAMU)
  Současné metody managementu (HF JAMU)
  Principles of Management (Mount Wachusett Community College)
  Business Ethics (Mount Wachusett Community College)
  Nauka o podniku II (ESF MU)
  Systémy řízení podniku (ESF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016 - 2018 Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování - člen týmu projektu GA ČR č. GA16-16260S
  2012 - 2014 Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání - člen týmu projektu GA ČR č. GA403/12/1557
  2010 - 2012 Ekonomika a management podniku v globalizovaném prostředí - člen týmu specifického výzkumu č. MUNI/A/0905/2009
  2009 Konkurenceschopnost podniků, Hlavní úkol 01 - člen týmu specifického výzkumu
  2008 Konkurenceschopnost podniků, Hlavní úkol 01 - člen týmu specifického výzkumu
  2008 - 2011 Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky - člen týmu, projekt č. 1M0524 financovaný MŠMT
  2007 Konkurenceschopnost podniků, Hlavní úkol 01 - člen týmu specifického výzkumu
  2006 Kulturní odlišnosti v elektronických médiích - člen týmu specifického výzkumu
  2005 Faktory ovlivňující osvojení mobilních služeb: mezikulturní porovnání - člen týmu specifického výzkumu
Akademické stáže
 • 2009 Fulbright Scholar-in-Residence, Mount Wachusett Community College, Gardner, MA, USA
Univerzitní aktivity
 • 2007 tajemník akademického senátu ESF
  2000 - 2003 člen akademického senátu ESF a akademického senátu MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2008 - 2016 Hodnotitel ve vzdělávacím systému European Business Competence* Licence, úrovně A a úrovně B
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018+ hodnotitel pro Agentúru na podporu výskumu a vývoja
  2016+ člen Programme Committee konference European Conference on Management, Leadership and Governance
  2013+ Člen Grantové rady FM VŠE Jindřichův Hradec
  2015-2020 člen výkonné rady časopisu Acta Oeconomica Pragensia
  2015 Cena děkana za rok 2015 v kategorii Akademičtí pracovníci - vědecká monografie (1. místo, spoluautor monografie)
  2014-2020 člen Programme Committee konference International Conference on Management, Leadership and Governance
  2013 předseda sekce Communication and Performance na 9th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2013, Klagenfurt, Rakousko
  2013 - 2014 Člen vědecké rady Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, FM VŠE Jindřichův Hradec
  2012 Zvaná přednáška na Vědecké konferenci doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků, FM VŠE Jindřichův Hradec
  2011 Cena děkana za rok 2010 v kategorii "Akademičtí pracovníci – vědecký článek" (2. místo, spoluautor článku)
  2009 - 2010 člen Scientific Committee konference Global Management pořádané asociací International Association for the Scientific Knowledge
  2009 Fulbright Scholar-in-Residence Award
  2009 Occassional Lecturer Program Award, 2x (od Fulbrightovy komise)
  2009 vyžádané přednášky na Fitchburg State College, Massachusetts, USA (tři přednášky); Concord University, West Virginia, USA (dvě přednášky); Bluefield State College, West Virginia, USA (jedna přednáška)
Publikace
 • ČÁSTEK, Ondřej. Analýza ekonomických dopadů legislativního zákazu využívání klecového chovu slepic na území ČR. In Kulatý stůl na téma "Klecové chovy slepic - patří ještě do 21. století?". 2020. Záznam akce, podkladové materiály info
 • ČÁSTEK, Ondřej a Linda PLAVÁKOVÁ. Human Values as Determinants of Fairtrade Consumption in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. roč. 66, č. 2, s. 465-478. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201866020465. 2018. URL info
 • ČÁSTEK, Ondřej. Performance Factors of Czech Companies Identified Using Statistical Pattern Recognition: Interpretation of Results. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, roč. 27, č. 4, s. 397-416. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.659. 2018. URL info
 • PLAVÁKOVÁ, Linda a Ondřej ČÁSTEK. The Effect of Czech Consumers´ Sociodemographic Characteristics on Fairtrade Goods Buying. In Janošová, L.; Kuchynková, L.; Cenek, M. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno: Masaryk University. s. 231-248. ISBN 978-80-210-8714-9. 2017. URL info
 • KONEČNÝ, Lukáš a Ondřej ČÁSTEK. The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, roč. 64, č. 5, s. 477-498. ISSN 0013-3035. 2016. URL info
 • ČÁSTEK, Ondřej a Lukáš KONEČNÝ. Ownership Concentration and Foreign Investment in the Czech Republic: Development and Context. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited. s. 53-62. ISBN 978-1-910810-77-4. 2015. info
 • CENEK, Martin a Ondřej ČÁSTEK. A Survey of Stakeholder Visualization Approaches. Central European Journal of Management. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2/2015, 1,2, s. 5-23. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2015-1-2-1. 2015. URL info
 • SOMOL, Petr, Pavel PUDIL, Ondřej ČÁSTEK a Jana POKORNÁ. Improved Model for Attribute Selection on High-Dimensional Economic Data. In Dr Phil Dover, Dr Sam Hariharan and Dr. Michael Cummings. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited. s. 276-285. ISBN 978-1-909507-99-9. 2014. info
 • PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014. 2014. info
 • PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Petr SOMOL, Ondřej ČÁSTEK a Jiří GRIM. Identification of Corporate Competitiveness Factors – Comparing Different Approaches. In Vincent Ribiere and Lugkana Worasinchai. Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Bangkok University, Thailand, 7-8 February 2013. 1. vyd. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited. s. 259-267. ISBN 978-1-909507-00-5. 2013. URL info
 • ČÁSTEK, Ondřej a Jana POKORNÁ. Konkurenční schopnost podniků: výsledky empirického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 145 s. ISBN 978-80-210-6124-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6124-2013. 2013. Munishop Munispace info
 • POKORNÁ, Jana a Ondřej ČÁSTEK. How to measure organizational performance in search for factors of competitiveness. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, roč. 61, č. 2, s. 451-461. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361020451. 2013. URL info
 • ČÁSTEK, Ondřej, Ladislav BLAŽEK, Pavel PUDIL a Petr SOMOL. Comparison of the multivariate and bivariate analysis of corporate competitiveness factors synergy. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, XVI, č. 2, s. 67 - 77. ISSN 1212-3951. doi:10.7327/cerei.2013.06.02. 2013. Plný text výsledku info
 • AMBROŽOVÁ, Mariana a Ondřej ČÁSTEK. Purchasing behavior of fairtrade customers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, LXI, č. 7, s. 1957-1967. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361071957. 2013. Purchasing behavior of Fairtrade customers info
 • ČÁSTEK, Ondřej. The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic. In Dr. Maria Th. Semmelrock-Picej and Dr Ales Novak. Proceedings of the 9th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited. s. 7-15. ISBN 978-1-909507-88-3. 2013. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Alena KLAPALOVÁ, Jana MAJEROVÁ, Petr PIROŽEK, Milan SEDLÁČEK, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ a Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova univerzita. 345 s. ISBN 978-80-210-5677-0. 2011. info
 • ŠPALEK, Jiří a Ondřej ČÁSTEK. Přínos učících se metod statistického rozpoznávání obrazů při hledání faktorů konkurenceschopnosti českých podniků. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, roč. 58, č. 9, s. 922-937. ISSN 0013-3035. 2010. URL info
 • ČÁSTEK, Ondřej. Využití stakeholderského přístupu při strategické analýze podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 242 s. ISBN 978-80-210-5411-0. 2010. Koupit v online knihkupectví Munipress info
 • ČÁSTEK, Ondřej. Stakeholderský přístup a finanční výkonnost podniků. In Hradecké ekonomické dny 2009. Ekonomický rozvoj a management regionů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 56-64, 8 s. ISBN 978-80-7041-455-2. 2009. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Ondřej ČÁSTEK. STAKEHOLDER APPROACH AND THE CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE. Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, IX., č. 2, 16 s. ISSN 1213-2446. 2009. URL info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana JAŠKOVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Petr PIROŽEK, Alena KLAPALOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Markéta MATULOVÁ, Milan SEDLÁČEK, Marian SVOBODA, Ladislav ŠIŠKA, Jiří ŠPALEK a Eva ŠVANDOVÁ. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 349 s. ISBN 978-80-210-5058-7. 2009. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Konkurenční schopnost podniků. Analýza faktorů hospodářské úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita. 211 s. 1. ISBN 978-80-210-4734-1. 2008. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Ivana GREGOROVÁ, Eva KARPISSOVÁ, Klára KAŠPAROVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Eva KUBÁTOVÁ, Petr PIROŽEK, Petr SUCHÁNEK, Marian SVOBODA, Jindřiška ŠEDOVÁ a Jiří ŠPALEK. Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. Brno: Masarykova univerzita. 309 s. ISBN 978-80-210-4456-2. 2007. info
 • ŠKAPA, Radoslav a Ondřej ČÁSTEK. Analýza mobilní komerce v ČR. In Jedlicka, P. Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. s. 471-475. ISBN 80-7041-895-8. 2006. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1. 2006. info

25. 2. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.