Ing. Daniel Němec, Ph.D.


kancelář: 512
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6260
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 11. 2. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Dynamika, efektivita a flexibilita trhů práce v zemích Visegrádské skupiny
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)
doc. Ing. Karol Szomolányi, Ph.D. (Fakulta hospodářské informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 6. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (Vysoká škola PRIGO)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
RNDr. Ing. Karel Musil, MSc., Ph.D. (Česká národní banka, Odbor makroekonomických prognóz)
Stanovisko komise Stanovisko Komise