doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

docent – Katedra ekonomie


kancelář: 512
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6260
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 2. 2020
Datum ukončení řízení 1. 11. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Dynamika, efektivita a flexibilita trhů práce v zemích Visegrádské skupiny
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. (Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)
doc. Ing. Karol Szomolányi, Ph.D. (Fakulta hospodářské informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 6. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D. (Vysoká škola PRIGO)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
RNDr. Ing. Karel Musil, M.Sc., Ph.D. (Česká národní banka, Odbor makroekonomických prognóz)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.