doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

docentka – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 423
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3034
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 10. 2016
Datum ukončení řízení 1. 4. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Efektivnost výdajů obcí na nakládání s odpady - Vybrané faktory
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze)
doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství)
doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. (Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. (Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici)
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.