doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

docentka – Katedra veřejné ekonomie


kancelář: 423
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3034
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.,
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Institut pro udržitelnost a cirkularitu
  Lipová 507/41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Katedra veřejné ekonomie - Docentka
 • Institut pro udržitelnost a cirkularitu - Ředitelka institutu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: doc. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
 • 2005: Ph.D. Provozně-ekonomická fakulta MZLU v Brně
 • 1999: Ing. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
 • 1998: Mgr. Přírodovědecká fakulta MU v Brně, matematika-ekonomie
Přehled zaměstnání
 • 1/2018 - dosud: Institut pro udržitelnost a cirkularitu, ESF MU, Brno, ředitel
 • 4/2017 - dosud: Katedra veřejné ekonomie, ESF MU, Brno, docent
 • 2006 - 3/2017: Katedra veřejné ekonomie, ESF MU, Brno, odborný asistent
 • 1998 - 2011: ECO-Management, s. r. o., Brno, projektový specialista na ekonomické analýzy
 • 1996-2005: HZ Praha, spol. s r. o., asistent auditora
 • 1999-2001: PEF MZLU v Brně, asistent
Pedagogická činnost
 • Výuka a garance předmětů:Ekonomické souvislosti udržitelného rozvoje, Public Project Design and Evaluation, Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení, Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury, Ekonomika životního prostředí, Tvorba a hodnocení veřejných projektů, Metody hodnocení veřejných projektů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní řešitelka projektu TAČR SS02030008 - Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost, 2021-2026
 • Hlavní řešitelka projektu TAČR TL01000305 - Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství, 03/2018 - 03/2021
 • Členka řešitelského týmu projektu GA17-15887S - Identifikace klíčových faktorů úspěšné meziobecní spolupráce (řešitel MU Ing. Eduard Bakoš,Ph.D.), 2017 - 2019
 • Hlavní řešitelka projektu TAČR TB020MZP042 - Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení, 2014 - 2015
 • Řešitelka za MU projektu GA15-08032S - Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb (řešitel IREAS), 2015 - 2016
 • Hlavní řešitelka projektu VaV SP/4i1/54/09 - Analýza výdajů místních rozpočtů a jejich efektivnosti v oblasti životního prostředí, MŽP, 2008-2010
 • Spoluřešitelka projektu TAČR TB1019/2014 Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů, 2014 – 2015
 • Spoluřešitelka projektu VaV SP/4I2/26/07 Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování účinnosti systémů environmentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich environmentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností. MŽP, 2007-2010
 • účast na grantovém projektu GA402/05/0974 - Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb, GAČR, 2007 .
 • lektor projektu Phare TEMPUS II No. IB_JEP-13159 - Training Administrators in Pollution Prevention to European Union Standards (TAPPEUS). MŠMT ČR 1999-2001.
 • účast na projektu VaV/320/3/00 – Dopady obchodní politiky a mezinárodních env. standardů na ŽP a naopak, MŽP ČR, 2001
Akademické stáže
 • 1999 jazykový studijní pobyt na universitě IHI Zittau, Německo
 • 1999 studijní pobyt na Faculty of Environment, University of Portsmouth, Velká Británie v rámci řešení projektu TEMPUS project IB_JEP-13159 TAPPEUS
 • 2000 studijní pobyt na Faculty of Environment, University of Portsmouth, Velká Británie v rámci řešení projektu TEMPUS project IB_JEP-13159 TAPPEUS
Universitní aktivity
 • členka vědecké rady ESF MU
 • členka akademického senátu ESF MU
 • školitelka Ph.D.
 • členka Rady pro udržitelný rozvoj MU
 • předsedkyně Rady pro udržitelný rozvoj ESF MU
Mimouniversitní aktivity
 • členka vědecké rady, PEF MENDELU
 • členka vědecké rady, Česká asociace oběhového hospodářství
 • členka oborové rady, obor Hospodářská politika a správa, Fakulta sociálně ekonomická, UJEP
 • členka oborové komise, Ekonomická fakulta, UMB Banská Bystrica, Slovensko, ŠP VEP
 • členka ediční rady časopisu International Review of Economics, Journal of Civil Economy, Springer
 • členka ediční rady časopisu The Central European Journal of Public Policy (CEJPP)
 • členka ediční rady časopisu European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT)
Ocenění vědeckou komunitou
 • vyžádaná přednáška „Ekonomické vlivy zvýšení skládkovacího poplatku“ na semináři „Ekonomické aspekty oběhového hospodářství“ v prostorách poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • členka pracovní skupiny MŽP pro přípravu národního Strategického rámce oběhového hospodářství České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040)
Vybrané publikace
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Členka vědecké rady. Vědecká rada ESF MU, 2022 - 2024. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Juraj NEMEC a Markéta ŠUMPÍKOVÁ. Institutional factors determining costs of municipal waste management in the Czech Republic. Waste Management. OXFORD (ENGLAND): ELSEVIER LTD, 2022, roč. 144, May, s. 527-532. ISSN 0956-053X. doi:10.1016/j.wasman.2022.04.026. URL info
 • TÓTHOVÁ, Dominika a Jana SOUKOPOVÁ. The Financial Burden of Acute Nasopharynx and Acute Bronchitis of Children from Different Perspectives: The Cost-Of-Illness Study in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. University of Pardubice, 2021, roč. 29, č. 3, s. 1-14. ISSN 1211-555X. doi:10.46585/sp29031414. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana. Teaching Benefit-Cost Analysis, Tools of the Trade. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2019, roč. 12, č. 1, s. 219-222. ISSN 1337-9038. doi:10.2478/nispa-2019-0010. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Gabriela VACEKOVÁ. Internal Factors of Intermunicipal Cooperation: What matters most and why? Local Government Studies. Taylor & Francis, 2018, roč. 44, č. 1, s. 105-126. ISSN 0300-3930. doi:10.1080/03003930.2017.1395739. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ a Juraj NEMEC. The Efficiency of Local Service Delivery: The Czech Republic and Slovakia. In Ivan Koprič, Hellmut Wollmann, Gerard Marcou. Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in Europe. London: Palgrave McMillan, 2018. s. 151-170. Governance and Public Management. ISBN 978-3-319-61090-0. info
 • RYBOVÁ, Kristýna, Jan SLAVÍK, Boris BURCIN, Jana SOUKOPOVÁ, Tomáš KUČERA a Alena ČERNÍKOVÁ. Socio-demographic determinants of municipal waste generation: case study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management. Springer Japan, 2018, roč. 20/2018, č. 3, s. 1884-1891. ISSN 1438-4957. doi:10.1007/s10163-018-0734-5. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Michal STRUK a Jiří HŘEBÍČEK. Population Age Structure and the Cost of Municipal Waste Collection. A case study from the Czech Republic. Journal of Environmental Management. London, England: Elsevier, 2017, roč. 203, P2, s. 655-663. ISSN 0301-4797. doi:10.1016/j.jenvman.2016.03.030. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Daniel KLIMOVSKÝ a František OCHRANA. Key Factors for Public Utility Efficiency and Effectiveness: Waste Management Services in the Czech Republic. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2017, roč. 65/2017, č. 2, s. 143-157. ISSN 0013-3035. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Gabriela VACEKOVÁ a Daniel KLIMOVSKÝ. Local waste management in the Czech Republic: Limits and merits of public-private partnership and contracting out. Utilities Policy. Netherlands: Elsevier, 2017, roč. 48, October 2017, s. 201-209. ISSN 0957-1787. doi:10.1016/j.jup.2017.09.005. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, František OCHRANA, Daniel KLIMOVSKÝ a Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ. Factors Influencing the Efficiency and Effectiveness of Municipal Waste Management Expenditure. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, roč. 14, č. 3, s. 359-378. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/14.3.358-378. info
 • NEMEC, Juraj a Jana SOUKOPOVÁ. Mixed System: Transformation and Current Trends in the Provision of Local Public Services in the Czech and Slovak Republics. In Wollman, H.; Koprić, I.; Marćou, G. Public and Social Services in Europe - From Public and Municipal to Private Sector Provision. Netherlands: Palgrave Macmillan, 2016. s. 151-168. The Governance and Public Management Series, 1. ISBN 978-1-137-57499-2. doi:10.1057/978-1-137-57499-2_11. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Daniel KLIMOVSKÝ. Local Governments and Local Waste Management in the Czech Republic: Producers or Providers ? NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2016, roč. 9, č. 2, s. 217-237. ISSN 1337-9038. doi:10.1515/nispa-2016-0021. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří HŘEBÍČEK, Michal STRUK, Jiří KALINA, Jan PRÁŠEK a Jiří VALTA. Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na odpadové hospodářství. 2015. Na webovém odkaze je metodika spolu se software, který je nástrojem k jejímu jednodužšímu využití subjekty veřejné sporávy (obce, kraje) info
 • MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta, Juraj NEMEC a Jana SOUKOPOVÁ. The Economics of Waste Management: Evidence from the Czech Republic and Slovakia. Lex localis - Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2014, roč. 12, č. 3, s. 431-449. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/12.3.431-449(2014). info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Jiří HŘEBÍČEK, Jiří KALINA, Vojtěch FICEK, Jan PRÁŠEK a Jiří VALTA. Podklad při tvorbě novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - Analýza možnosti navýšení skládkovacího poplatku, hodnocení dopadů na výdaje obcí. 2014. info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Jiří KALINA a Jana SOUKOPOVÁ. Integrated Economic Model of Waste Management: Case Study for South Moravia Region. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 4, s. 917-922. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361040917. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ivan MALÝ. Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2013, roč. 61, č. 4, s. 1113-1119. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361041113. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Michal STRUK. Method of “minimal value” in the analysis of efficiency of current municipal expenditures on waste management. WASTE FORUM. Praha: CEMC, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 162-172. ISSN 1804-0195. URL info

24. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.