Kolegium děkana

Poradním orgánem děkana je Kolegium děkana složené z členů Vedení fakulty, vedoucích kateder a vedoucích Centra informačních a komunikačních technologií a Střediska vědeckých informací.

Členové Kolegia děkana

doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

proděkan pro studium

doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

vedoucí katedry, Katedra aplikované matematiky a informatiky

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

proděkan pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání

Ing. Mgr. Blanka Pojslová

vedoucí OJA, Oddělení Centra jazykového vzdělávání na ESF

doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace

Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

vedoucí katedry, Katedra podnikového hospodářství

Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy a marketing

JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.

vedoucí katedry, Katedra práva

Ing. Petr Smutný, Ph.D.

proděkan pro zahraniční vztahy

doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.

vedoucí katedry, Katedra veřejné ekonomie

Ing. Jan Slezák

tajemník fakulty

prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

vedoucí katedry, Katedra ekonomie

Bc. Hynek Julínek

vedoucí účelového zařízení, Centrum informačních a komunikačních technologií

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

vedoucí katedry, Katedra financí

Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.

vedoucí účelového zařízení, Středisko vědeckých informací – knihovna

doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

vedoucí katedry, Katedra regionální ekonomie a správy

Mgr. Bc. David Póč

vedoucí oddělení, Oddělení pro strategii a projektovou podporu