Tajemník Ekonomicko-správní fakulty MU

Bez popisku
Ing. Artur Zatloukal

tajemník

Tajemník je zástupcem děkana ve svěřených oblastech činností, kterými jsou pracovně-právní záležitosti neakademických zaměstnanců; rozpočtové řízení a rozpočtová kontrola; veřejné zakázky zadávané fakultou; zpracování účetní závěrky; finanční kontrola; správa majetku; výstavba, údržba a opravy; provoz fakulty; provozně-technický rozvoj fakulty; bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana.

Pravomoci a odpovědnosti tajemníka podrobně popisuje Organizační řád fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.